Antonio Galli Bibiena  (J. Kriner?)

Anjelský koncertx05  ↓ x05 a


x05 a  (Bratislava / Fertőrákos)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh