Imrich Jagušič

Anjeli (zboku nesúci oblaky)x13A a-d  ↓ x13B a-d


x13B a-d

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh