Franz Anton Maulbertsch

Cirkevný otec sv. Augustín  (sediaci anjel)x19  (Trenčianske Bohuslavice / SNG / Vígľašská Huta)  ↓ x02


x02  (G. B. Cignaroli)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh