Franz Anton Maulbertsch

Oslávenie sv. Jána Nepomukax24  (Želetice / Závadka n. Hronom / Dyje)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh