Andrea del Pozzo

Odpočinok na úteku do Egypta  (sv. Jozef s kvetom v zdvihnutej ruke)x26 

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh