←    Johann Georg Schmidt

Letiaci anjelik  (s ľaliou v ruke)x29x3  (Banská Štiavnica / Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh