Paul Troger

Zvestovanie Panne Márii a anjeli na oblakochx38  (Győr / Nitra)  ↓ x38.1-2


x38.1  (Győr / Nitra)


x38.2  (Győr / Nitra / Seitenstetten)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh