Emmanuel Johann Karl Wohlhaupter

Dvojica letiacich puttix47  ↓ x47 a


x47 a  (E. J. K. Wohlhaupter / W. Eppleué)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh