Christoph Tausch

Nanebovzatie Panny Máriex51  (Bojnice / Zemianske Kostoľany)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh