Ciro Ferri: Kupolová freska S. Agnese v Ríme (1689), medirytiny Nicolas Dorigny; fol. 4