Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Anthonis van DYCK (1599 - 1641)

d140

Oplakávanie Krista (Pieta s anjelmi), medirytina Schelte Bolswert (ca. 1600/1610)


d140 a Kópia, olejomaľba na plátne
BRATISLAVA, SNG (O 5453)
A?Kópia podľa rytiny, stranovo prevrátene; doplnený meč mieriaci do hrude Panny Márie

d141

Pieta s anjelmi, medirytina Lucas Vorstermann podľa van Dyckovho obrazu z r. 1634
Obraz namaľ. na objednávku savojského vyslanca Abbé Scagliu pre kostol Recollecten v Antverpách (dnes v tamojšom Museum der Schonen Kunste; - E. Larsen: L'Opera completa di Van Dyck. Milano 1980, II, s. 112); + jeho zmenšená kópia na dreve, dat. 1634 (dnes v Alte Pinakothek, Mníchov, inv. č. 606; - Kat. 1986, s. 190-191, č. 606);
Rytinová reprodukcia Lucas Vorsterman st. (ca. 1634/38); + kópia Vorstermanovej rytiny, znač. "Ioan le Blond excud." (Biblioteca Nacional Lisabon; nápis: "Ille meis quondam pondus qui dulce lacurtis..."); + stranovo prevrátená kópia "Nicolas Viennot fecit" (UBI Roschmann VI, s. 76; - FAMSF: "1630"?); + medirytina Jacob Gole, pred 1737 (Cvetnić 2007, obr. 97); + Verzia na výšku, rytinová ilustrácia William Faithorne (1657); + Aj neskoršia litografia Ferdinand Piloty, zač. 19. stor. (Kat. Inkunabeln der Lithographie, Graphisches Kabinett Stift Göttweig 1982, č. 64; znač. "f:.Pilotj del:")
d141 a Paul Demosch, tabuľová maľba z Pašiového cyklu na (zatvorenej) skrini
» krídlového oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia 2009, č. 214 na s. 855-857 (JM); - JM 2012, obr. s. 73 (predloha); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BRedukované, bez anjelov; vpravo doplnený pohľad na opevnené mesto na kopci


d141 b Paul Demosch, tabuľová maľba z bočného oltára, 1644
STARÁ HALIČ, kostol sv. Juraja
Tabuľová maľba (140 x 100 cm) nezn. proveniencie, adjustovaná a použitá ako oltárny obraz na pseudobarokovom bočnom oltári kat. kostola (foto Archív PÚ SR). Oltár zrušený, obraz reštauroval J. Demeter, VŠVU 2010-2011; - JM 2012, obr. s. 73 (P. Demosch, predloha); - Z. Ludiková / D. Stojkovičová: Pieta - tabulová maľba Paula Demoscha, PaM 2015/1, s. 54-58, obr.;
B


141X
+ Kópie van Dyckovej kompozície: Strossmayerova gal. Zagreb (Cvetnić 2007, s. 142-143, obr. 95-98); Schlossgalerie Linz (18. stor.); atď.;
+ Johann Georg Schmidt, Oplakávanie pod krížom, obraz na boč. oltári kláštorného kostola v Altenburgu, NÖ; - prevzatý ústredný motív Piety upravený (Bolestná P. Mária s mečom v hrudi, nachýlená doprava), rozvedený ďalšími postavami (namiesto anjelov sprava ženy, vľavo sv. Ján Evanj.), doplení anjelici sediaci v popredí a letiaci na oblakoch.
+ Antonio de Santander, Pieta s anjelmi, 17. stor. (Puebla v Mexiku, kostol sv. Jozefa - PESSCA); a pod.

  

d142

Oplakávanie pri hrobe, medirytina Paul Pontius podľa van Dyckovho olt. obrazu (ca. 1628) v Antverpách
(Obraz dnes v Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten); - J. Dzik: Fr. Lekszycki 1998, s. 158; + Kópia, anonymná rytinová ilustrácia (p. 107), znač. "Johann Hoffmann Excud."; + Redukovaný variant prerobený na Dolorosu s mečom v hrudi, bez stojaceho sv. Jána, stranovo prevrátene; atď.
Iná verzia van Dyckov olt. obraz vo far. kostole St. Peter v Mníchove a rôzne devociálne tlače "milostivého" obrazu (anonymná medirytina "Gnadenbild in St. Peters Pfarrkirche zu München"; + Stranovo prevrátená kópia, medirytina Andreas Seidl 1783 (MG Brno, ES 1974); + rytina "Weissenhahn sc. Mon.", Mníchov 1783 (Z. Silárdfy: Devotio Hungarorum 2, 1995, č. 556); + medirytina J. Klauber ("Wahre Abbildung der Gnaden Bildnis der Schmerz=haften Mutter Jesu in der St. Peters Pfarr Kürche zu München, 1783")
d142 a Oplakávanie pri hrobe, zmenšená kópia en grisaille, 17. stor.
BRATISLAVA, SNM? (1946)
Ol/pl, 41 x 35 cm; Kat. SNM 1946, č. 43 (ako "Jasper de Crayer, 1582-1669");
A


d142 b Oplakávanie pod krížom, olt. obraz, pol. 18. stor.?
PEZINOK, kostol ECAV
Ol/pl, ústredný obraz na kazateľnicovom oltári z r. 1784 (v predele Posledná večera)
FInšpirované Van Dyckovým stvárnením námetu, z ktorého kompozícia vychádza a stranovo prevrátene interpretuje. Upravené na výškový formát olt. obrazu, odvodené a modifikované - sv. Ján Evanjelista premiestnený nad Krista, jeho ruku M. Magdaléna drží ľavou rukou, atď.
142X
+ Josef Pesky, Pieta, oltárny obraz, 1831 (Satu Mare) - iba ústredné postavy P. Márie s telom Krista pod krížom; + Victor Honoré Janssens, odvodená kompozícia s doplnenými ďalšími postavami, obraz na boč. oltári kostola Saleziánov vo Viedni (ca. 1719);

    

d143

Korunovanie tŕním, rytinové reprodukcie obrazu z r. 1620
Medirytiny podľa zaniknutej Van Dyckovej olejomaľby Schelte A. Bolswert 1630-35 a i. (aj van Dyckov variant kompozície, dnes v Prado, Madrid)


d143 a Kópia, podmaľba na skle, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6296)
Rusina 2006, s. 166;
BKópia celku van Dyckovej kompozície podľa niektorej z jej grafických reprodukcií; (pendant Bičovanie podľa Cavaliere d'Arpino)143X
+ F. V. Harovník, maľba v kartuši štukovej klenby zámockej kaplnky, Nové Město nad Metují, ca. 1660; - V. Prostředníková: Nástěnné malby Fabiána Václava Harovníka na zámku v Novém Městě nad Metují (Bc. dipl.), UP Olomouc 2015, s. 117-118, kat. XI/11, obr. 155, 156 (predloha)

d144

Obriezka, rytinová reprodukcia (van Dyckovej?) kompozície


d144 a Kópia, olejomaľba, 19. stor.?
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M 727)
Ol/pl, 54 x 39 cm; zo zb. E. Zmetáka (Kat. Nové Zámky 1986, obr. 48: "Flámsky maliar z okruhu van Dycka, 17. stor."); - ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 129 ("Stredoeurópsky mal., okolo 1850"); a 118. aukciii SOGA v sept. 2014, č 181; - M. Šugár, Kat. Z depozitára..., 2017, s. 26-27 ("Rubensova kompozícia")
B

d145

Vztýčenie Kríža, medirytina Boëtius a Bolswert
Rytinová reprodukcia Van Dyckovho obrazu, vyd. Gillis Hendricx v Antverpách


d145 a Johann Schön: Obraz z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty, olejomaľba na plechu, 1840
KOMÁRNO, filiálny kostol sv. Rozálie
Obrazy z kaplniek v múre okolo kostola, dnes v kostole. Na I. zastavení sign. "Joh. Schön. Pinx 1840 Pest" (Kalvárie a Krížové cesty 2001, s. 193, obr. 3);
B

d146

Posmievanie Krista, akvaforta podľa vlastnej predlohy
Znač. "Anton van Dyck inv. et fecit aqua porti" (exemplár v SNG, inv. G 2520);
+ Stranovo prevrátené kópie, rytiny Ludovico Matthiolli, Henry Johnston, Abraham Blooteling, atď.


d146 a Postava muža na obraze Posmievanie Krista, kon. 17. stor.?
VYŠNÝ LÁNEC (Perín - Chym), kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 115 x 90 cm; - Pam. VK 1969, s. 115: "pol. 17. stor.";
EDo výjavu zakomponovaná hlava bradatého muža z profilu s rákosom v ruke z Van Dyckovho stvárnenia tohto námetu


146X
+ J. G. Bergmüller, kópia celku kompozície, mezzotinto (pražské univ. tézy Th 328); - čiastočne zmenené - vojaka s prilbou v pozadí Bergmüller nahradil Pilátom s turbanom na hlave
+ Rôzne kópie maľované podľa rytinových reprodukcií van Dyckovej kompozície (napr. výjav prevzatý z grafiky zasadený v kvetinovom venci, olejomaľba v obrazárni kláštora Seitenstetten), atď.

van Dyck (X)

Kópie ďalších Van Dyckových kompozícií:
Panna Mária s Ježiškom a anjeli-hudobníci (podľa rytinovej reprodukcie Pietera de Bailliu), olejomaľba dvor. maliar Pavla Esterházyho (Veit Kißler?), 1683, Burg Forchtenstein, Esterházy-Privatstiftung (E. Buzási: Vonzások és választások a gyűjtő Esterházy Pál mecenatúrájában, in: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidéken. Bp 2015, s. 134-135, obr. 5-7 /Mária s črtami tváre Esterházyho manželky Evy Thökölyovej?/)
Kristus na kríži, Ecce Homo, Sv. Rodina, kópie Natálie Oldenburgovej z 1880-tych r. (J. Judinyová: Anthonis van Dyck a vojvodkyňa z Brodzian, PaM 2020/1, s. 17-23)

katalógtop