Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Anthonis van DYCK (1599 - 1641)

d140

Oplakávanie Krista (Pieta s anjelmi), medirytina Schelte Bolswert (ca. 1600/1610)


d140 a Kópia, olejomaľba na plátne
BRATISLAVA, SNG (O 5453)
A?Kópia podľa rytiny, stranovo prevrátene; doplnený meč mieriaci do hrude Panny Márie

d141

Pieta s anjelmi, medirytina Lucas Vorstermann podľa van Dyckovho obrazu z r. 1634
Obraz namaľ. na objednávku savojského vyslanca Abbé Scagliu pre kostol Recollecten v Antverpách, dnes v tamojšom Museum der Schonen Kunste (E. Larsen: L'Opera completa di Van Dyck. Milano 1980, II, s. 112); jeho zmenšená kópia na dreve, dat. 1634, dnes v Alte Pinakothek, Mníchov, inv. č. 606 (Kat. 1986, s. 190-191, č. 606);
Rytiny "Nicolas Viennot fecit" (UBI Roschmann VI, s. 76; - FAMSF: "1630"?); + Jacob Gole, pred 1737 (Cvetnić 2007, obr. 97); + stranovo prevrátená rytina Lucas Vorsterman st. (ca. 1634/38) + kópia Vorstermanovej rytiny, znač. "Ioan le Blond excud.", Biblioteca Nacional Lisabon (nápis: "Ille meis quondam pondus qui dulce lacurtis..."); + Aj litografia Ferdinand Piloty, zač. 19. stor. (Kat. Inkunabeln der Lithographie, Graphisches Kabinett Stift Göttweig 1982, č. 64; znač. "f:.Pilotj del:")
d141 a Paul Demosch, tabuľová maľba z Pašiového cyklu na (zatvorenej) skrini  » krídlového oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM 2012, obr. s. 73 (predloha); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BRedukované, bez anjelov; vpravo doplnený pohľad na opevnené mesto na kopci


d141 b Paul Demosch, tabuľová maľba z boč. oltára, 1644
STARÁ HALIČ, kat. kostol
Rešt. J. Demeter, VŠVU 2010-2011; - JM 2012, obr. s. 73 (predloha); - Z. Ludiková / D. Stojkovičová: Pieta - tabulová maľba Paula Demoscha, in: PaM 2015/1, s. 54-58, obr.;
B


141X
+ Kópie: Schlossgalerie Linz; + Kópia z 18. stor., Strossmayerova gal. Zagreb (Cvetnić 2007, s. 142-143, obr. 95-98); + Antonio de Santander, 17. stor. (Puebla v Mexiku, kostol sv. Jozefa - PESSCA);

d142

Oplakávanie pri hrobe, medirytina Paul Pontius podľa van Dyckovho olt. obrazu (ca. 1628) v Antverpách
(Obraz dnes v Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten); - J. Dzik: Fr. Lekszycki 1998, s. 158; + aj kópia, medirytinová ilustrácia (s. 107), "Johann Hoffmann Excud." a redukovaný variant prerobený na Dolorosu, stranovo prevrátene.
Iná verzia(?) van Dyckov olt. obraz vo far. kostole St. Peter v Mníchove a devociálne tlače: anonymná medirytina "Gnadenbild in St. Peters Pfarrkirche zu München"; + Stranovo prevrátená kópia, medirytina Andreas Seidl 1783 (MG Brno, ES 1974); + rytina "Weissenhahn sc. Mon.", Mníchov 1783 (Z. Silárdfy: Devotio Hungarorum 2, 1995, č. 556); + medirytina J. Klauber (1783); atď.
d142 a Oplakávanie, zmenšená kópia en grisaille, 17. stor.
BRATISLAVA, SNM? (1946)
Ol/pl, 41 x 35 cm; Kat. SNM 1946, č. 43 (ako "Jasper de Crayer, 1582-1669");
A
142X
+ J. Pesky, Pieta, oltárny obraz, 1831 (Satu Mare) /iba ústredné postavy P. Márie s telom Krista/

    

d143

Korunovanie tŕním, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1620
Van Dyckova olejomaľba, dnes v Prado, Madrid


d143 a Kópia, podmaľba na skle, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6296)
Rusina 2006, s. 166;
BKópia podľa rytiny; (pendant Bičovanie podľa Cavaliere d'Arpino)

d144

Obriezka, rytinová reprodukcia (van Dyckovej?) kompozície


d144 a Kópia, olejomaľba, 19. stor.?
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M 727)
Ol/pl, 54 x 39 cm; zo zb. E. Zmetáka (Kat. Nové Zámky 1986, obr. 48: "Flámsky maliar z okruhu van Dycka, 17. stor."); - ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 129 ("Stredoeurópsky mal., okolo 1850"); a 118. aukciii SOGA v sept. 2014, č 181; - M. Šugár, Kat. Z depozitára..., 2017, s. 26-27 ("Rubensova kompozícia")
B

d145

Vztýčenie Kríža, medirytina Boëtius a Bolswert
Rytinová reprodukcia Van Dyckovho obrazu, vyd. Gillis Hendricx v Antverpách


d145 a Johann Schön: Obraz z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty, olejomaľba na plechu, 1840
KOMÁRNO, filiálny kostol sv. Rozálie
Obrazy z kaplniek v múre okolo kostola, dnes v kostole. Na I. zastavení sign. "Joh. Schön. Pinx 1840 Pest" (Kalvárie a Krížové cesty 2001, s. 193, obr. 3);
B

van Dyck (X)

Ďalšie kópie Van Dyckových kompozícií:
Panna Mária s Ježiškom a anjeli-hudobníci (podľa rytinovej reprodukcie Pietera de Bailliu), olejomaľba dvor. maliar Pavla Esterházyho (Veit Kißler?), 1683, Burg Forchtenstein, Esterházy-Privatstiftung (E. Buzási: Vonzások és választások a gyűjtő Esterházy Pál mecenatúrájában, in: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidéken. Bp 2015, s. 134-135, obr. 5-7 /Mária s črtami tváre Esterházyho manželky Evy Thökölyovej?/)
Kristus na kríži, Ecce Homo, Sv. Rodina, kópie Natálie Oldenburgovej z 1880-tych r. (J. Judinyová: Anthonis van Dyck a vojvodkyňa z Brodzian, PaM 2020/1, s. 17-23)

katalógtop