Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  POSLEDNÝ SÚD


Posledný súd:
 → h205 (van Heemskerck);  → m305 (Merian);  → m311 (Michelangelo);  → r386 (Rota);
 → s437 (Schwarz);  → s458.1-2 (Stradanus);  → s423 (J. Sadeler)

Kristus Sudca:   → s437.11 (Schwarz);  → m305 a,b (Merian)

Vzkriesení mŕtvi   → m311.2; (Michelangelo);  → s458.1-2 (Stradanus);
 Postavy spravodlivých a zatratených → s458.1 a,bs458.2 a (Stradanus)
 Spravodliví idú do neba → m311.1 (Michelangelo); → s458.2 (Stradanus)
 Zatratení → s437.12 (Schwarz); + sediaci muž s hadom: → r386 a (Rota)
 + pozri tiež → Vízia Ezechiela

Duše v očistci:   → 1x587x2 (Bolswert);  → p338p338x1 (Pfeffel)

Peklo:   → s437.12 (Schwarz)
 Zvrhnutí démoni → s444 (Solimena)

Apokalypsa (Zjavenie sv. Jána):
 Sv. Ján Evanjelista dostáva od anjela knihu: → a020 (Amman a i.);
 Otvorenie 6. pečate: → s458.1 (Stradanus);
 Uctievanie Baránka 24 staršími (anjel g197.1 c Guarana);  → x38 a (Troger)[  m e n u  ]