Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  CHRISTOLOGICKÉ TÉMY


Narodenie a detstvo   → pozri Panna Mária

Dvanásťročný Ježiš v chráme   → k247 (Küssel);  → x43 (M. Unterberger)

Chlapec Ježiš medzi Pannou Máriou a sv. Jozefom
 → c103 (Candid);  + "Pozemská Trojica" → s463 (Szelepcsényi);
 Sv. Jozef s chlapcom Ježišom → 3x618 (neidentif. predloha)

Krst v Jordáne
 → a008 + kompar (Albani);  → b069x2 (Bergmüller);  → c121x2 (Corneille);  → g185.1 (Göz);
 → m299 (Merian);  → m308 (Mignard);  → s427.1 (de Passe);  → r373 (Reni);
 → r387 (Rottenhammer);  → s427 (Salviati);  → s430x.1 (Scheits);  → x29x2 (Wiener Schmidt);
 → t471 (Tiepolo);  → w545 (Wierix);  → 1x556 (anonym / Elliger);  → 3x5963x597 (neidentif.
 predlohy);  + kompar.: → (Coypel)

Kristus a cudzoložnica   → b094 (Bruegel)

Kristus a Samaritánka pri Jákobovej studni
 → c109 (Carracci);  → ch217x2 (de Champaigne); → m281 (Maratta)

Kristus a Kanáňanka   → p327x3 (Palma Giovane)

Kristus kriesi mládenca z Naim   → a003X (von Aachen);  → a011 (Altomonte)

Kristus uzdravuje chromého   → p333 (Pellegrini)

Kristus uzdravuje nemocného pri jazere v Bethesda (Ján 5)   → x67 (Restout)

Kristus uzdravuje chorých na mor(?)   (odnášanie mŕtvych c111 Caus)

Zázračné rozmnoženie chleba a rýb (nasýtenie 5000)
Kristus: → m281 a (Maratta); + komparz: → g192.1 b (Grassi);
 → j225 cj227 aj228 a (Jouvenet)

Kristus a stotník z Kafernaum   → a018 (Amman)

Vzkriesenie Lazara
 → b079 (Bloemaert);  → b089 (Bourdon);  → c097x2 (Callot);  → j227 (Jouvenet);
 → s438x2 (Schwarz);
 + komparz: → b089 a (Bourdon);  → j227 a,b (Jouvenet);  → m316 a (Muller);
 + Lazar: → b029 b (Barendsz)

Na hostine v dome farizeja Šimona   → b054 (Bergmüller);  → g192.2 (Grassi);  → l26x3 (Luti)

Svatba v Káne Galilejskej   → v503X (Veronese)

Kristus zachraňuje apoštola Petra (chodí po vlnách Galilejského jazera - Mt 14:22-33)
 → m301 (Merian)

Kristus s učeníkmi na loďke (Búrka na Genezaretskom jazere)
 → s462 (Sustris);  → 1x557 (anonym)

Milosrdný Samaritán   → a008x3 (nezn.);

Farizej a mýtnik (Lk 18)   → k248x2 (Küsel)

Hostina boháčova a chudobný Lazar (Lk 16)   → b034 (Bassano)

Premenenie na hore Tabor  → KOMPARÁCIE
 → f166x3 (Fürst);  → k248x2 (Küsell);  → m302 (Merian);  → r366 (Raffael);  → v503 (Veronese);
 → v510v514x1v514x2 (de Vos);
Apoštoli (Peter, Ján, Jakub): → m302 c,d (Merian);  + Peter apošt.: → b077 d (Birckhart)

Odovzdanie kľúčov Petrovi   → p359x2 Pittoni (anjel na oblaku 359x2.1)Lúčenie Krista s Matkou   → d136 (Dürer)

Posledná večera
 → a007 (Agresti);  → c099 (Candid);  → 1x556.2 (Elliger);  → f153 (Ferri);  → g192.1 (Grassi);
 → h217.1 (Huret);  → l255 (Lanfranco);  → w540.4 (Luyken);  → m303 (Merian);  → r381x2 (Ricci);
 → r404x2r404x3r404x4 (Rubens);  → v515v516 (de Vos);  → w539.1w540.4 (Weigel);
 → 3x598 (neidentif.);
Judáš s mešcom → a007 (Agresti);   + nakláňajúci sa apoštol → g192 (Grassi);   + apoštol
 s džbánom
→ h217.1 a,b (Huret);

Prijímanie apoštolov   → p353 (Pittoni);  → r380x2 (Ricci)

Kristus na Olivovej hore
 → 1x557x2 (Balzer);  → c096 (Callot);  → c110 (L. Carracci);  → g188x6.1 (Göz);
 → p331.2 (de Passe);  → t486 (Troger);  → w539.2 Weigel I-II (anjel m285.3 a Maratta);
 → z556 Zuccari (apoštoli z556a);  → 1x557x3 (nezn. / Bolswert)

Zajatie v Getsemane (Judášov bozk, Peter odtína ucho Malchusovi)
 → d134.2 (Dürer) / p331.3 (de Passe);  → h217.2 (Huret);  → m264x2 (van Mander);
 → w539.3 (Weigel)

Kristus pred Herodesom
   → a025.1 Asam;  → g188x6.2g188x6.3 (Göz)

Kristus pred Kaifášom
 → d134.3 (Dürer);  → k248 (Küsell) / h217.3 (Huret);  → v517 (de Vos);  → w539.4 (Weigel)

Kristus pred Pilátom
 → k188x6.4 a (Göz);  → p331.4 (de Passe);  → r369 (Rembrandt);  → s455x2 a (Steudner);
 + Pilát s Ježišom a Barabbasom → g188x6.4 (Göz);  → r417x2 (Rubens);
 + Ježiš vydaný na smrť → g180.1 (Göz)

Odsúdený Kristus (pred židovskou veľkou radou)
 → v517x2 (M. de Vos);  → 1x557x4 (anonym);  → 3x599 (nezn. predlohy)

Bičovanie Krista
 → a025.2 (Asam);  → d135.1 (Dürer);  → c112 (Cesari d´Arpino) / p331.6 (de Passe);
 → s461 (Stradanus);  → t480 (Trevisani)

Kristus pri stĺpe → b028x4 (Balestra)

Tŕním korunovanie a posmievanie
 → a025.3 (Asam);  → d143d146 (van Dyck);  → p331.7 (de Passe)

Ecce Homo
 → b070 (Bergmüller);  → h210 (Hertz);  → l260x2 (van Leyden);  → p331.9 a (de Passe);
 → r369 (Rembrandt);  → r417x2 (Rubens);  → s455x2 (Steudner)

Krížová cesta - Via Crucis (XIV zastavení)
I. Ježiš Pilátom vydaný na smrť: → f161 (Fratta);  → g180.1 (Göz)
II. Berie na seba kríž: → h217.4 (Huret);  → k244.1 (Klauber)
III. Klesá pod krížom: → g180.2 (Göz);  → k244.2 (Klauber);  + Jazdec na koni j224.1 a (Jordaens)
IV. Stretá Matku:
 → j222.1 (Van Dyck);  → g188x6.8 (Göz);  → p331.10 a (de Passe);  → j222 (Jordaens)
V. Šimon z Kyreneje mu pomáha niesť kríž: → 3x600.1 (neidentif. predloha)
VI. Veronika mu podáva šatku:
 → k244.3 a (Klauber);  → m318 (Muziano) / p331.10 (de Passe);  → r404 (Rubens);
 → 3x600.2 (neidentif. predloha)
VII. Padá pod krížom (druhýkrát);
VIII. Utešuje jeruzalemské ženy: → g188x6.12 (Göz);  → r420x3 (Rugendas);
IX. Padá pod krížom (tretí raz);
X. Ježiš rúcha zbavený: → g188x6.14 (Göz);  → t489x2 a (Turchi)
XI. Pribíjanie na kríž:
 → g188x6.15 (Göz);  → x18 a (Lekszycki);  → s455 (Steudner);  → s459 (Stradanus);
 → 3x600.3 (neidentif. predloha)

Ukrižovanie
 Vztýčenie kríža: → d145 (Van Dyck);  → s438x3 (Schwarz)
Naratívne scény:
 → x18 b (Lekszycki);  → r393 (Rubens);  → s436 (Schwarz);  → t472x2 a (Tintoretto);
 → s430x2.2 (Scheits);  → w539.5 (Weigel);  → 3x601 (nezn. predloha);
 + postavy v komparze → g188x6.17 (Göz);  → w539.5 (Weigel)

Ukrižovaný Kristus:

Kristus zomiera na kríži:
 → s436 d (Schwarz);  → r415r415x2 (Rubens);  → 188x6.17 (Göz);
 → b077 e (Birckhart);  → 3x6023x603 (nezn. predlohy)
 Ukrižovaný Spasiteľ a anjeli → s423x1 (Sadeler); → t481X (Heiss);  + Najsv. Trojica → r377x4 (Reni)

Ukrižovaný s Máriou Magdalénou pod krížom:
 → b032x3 (Bartolozzi);  + M. Magdaléna → l261 a (Liberi)

Kalvária (Golgota, aj XII. zastavenie Krížovej cesty):

Ukrižovaný s Bolestnou Pannou Máriou a sv. Jánom Evanjelistom
 → a004 (von Aachen);  → b089x2 (Brandl);  → d135.2 (Dürer);  → g194 b (Greuter);
 → p331.12 a (de Passe);  → s438 (Schwarz);  → v518 (de Vos)
 Panna Mária pod krížom: → c114 a (Clovio); → g174 b (Goltzius); → q364 a (van Quert);
 → v518.1 (de Vos);
 Sv. Ján Evanj. pod krížom: → c114 a (Clovio); → g174 a (Goltzius); → g194 b (Greuter);
 → s438.1 (Schwarz)

Ukrižovaný s Pannou Máriou, Jánom Evanjelistom a Máriou Magdalénou
 → a023x2 (Aquila);  → c114 (Clovio);  → g174 (Goltzius);  → g194 (Greuter);
 → p326 (Palma Giovane);  → p331.12 (de Passe);  → q364 (van Qert);  → r382.1 (Ridinger);
 → t476t477 (Trevisani);  → v519v520 (de Vos);  → 3x604 (nezn.);
 Zamdlievajúca Mária (s Jánom Evanj. a Máriou Magdalénou):
 → t476, t477 d, t477X (Trevisani);  → 089x2 a (Brandl);  → 3x601 (nezn. predloha);
 Kristus na kríži s viacerými postavami pod krížom:
 → c114 (Clovio);  → g188x6.17 (Göz);  → t477X (Trevisani);  → w539.5 (Weigel)

Snímanie z kríža
 → s010x2 (Altomonte);  → c104x2 (Carlone);  → d127 (van Diepenbeck);  → j230 (Jouvenet);
 → x18 c (Lekszycki);  → m312 (Michelangelo);  → r383 (Roland);  → x30 (Solimena)

Oplakávanie  (aj XIII. zastavenie Krížovej cesty)
 pod krížom: → x03 (Cimbal);  → d141 (van Dyck);  → g180.3, g188x6.18 (Göz);  → j226 (Jouvenet)
 pri hrobe: → d140d142 (van Dyck);  → m279 (Maratta);  → r417x3X (Rubens);
 [ + pozri tiež → Pieta ]

Nesenie Kristovho tela a Ukladanie do hrobu (aj XIV. zastavenie Krížovej cesty)
 → a005x2 (von Aachen);  → b030 (Barendsz);  → b031 (Barocci) / p331.12 (de Passe);
 → b034 (Bassano);  → g188x6.19 (Göz);  → m304 (Merian);  → t474, t474.1 (Tizian);
 → v522x1v522x2 (de Vos);  → w539.6 (Weigel);  → 3x600.4 (neidentif. predloha)
 + Mužská postava (Nikodém?) → r412.1 (Rubens)

Kristovo telo v hrobe oplakávané anjelmi  → a001 (von Aachen)

Kristov hrob (dve Márie pred hrobom, farizeji zamykajú hrob, apoštoli pri prázdnom hrobe)
 → w539.8 a-d (Weigel)

Zmŕtvychvstanie
 → a025.4 (Asam);  → b042 (Baur);  → c115,  c115x2 (Clovio);  → g171 (Geeraerts);
 → g180x2 (Göz);  → h207 (Heintz);  → o319 (Orsolini);  → p331.16 (de Passe);  → r394 (Rubens);
 → t465 (Tencalla);  → t472 (Tintoretto);  → v497 (Vanloo);  → v500 (Veronese);  → v523 a (Vos);
 → w539.7 (Weigel);
 + vojaci pri hrobe: → b083 a (Bottschild);  → c115x2 (Clovio);  → v497 a (Vanloo);
 → v523 ac115x2X (de Vos)

Triumf Spasiteľa nad smrťou a hriechom (Vzkriesený Kristus)
 → g171 (Geeraerts);  → l258 (Le Brun);  → h207 c (Heintz);  → s441x2 (Snellinck);
 → t487.1 Troger (anjeli g189 a Gran)

Zostúpenie do predpeklia → m264 (von Mallery)

Noli me tangere
 → c122x2 (da Cortona);  → c122x2 (Ferri);  → r384 Romano / Penni (krajina v pozadí b092x2 a Bril)

Kristus s učeníkmi na ceste do Emauz   → w540.5 (Weigel)

Zoslanie Ducha svätého  → pozri Panna Mária

Nanebovstúpenie
 → g196 Guarana (apoštoli g196.1);  → r395.1-2 (Rubens);  → v511 (de Vos);  → 1x557x5 (anonym)
Triumfálny sprievod Krista Kráľa (Kristus víťaz nad smrťou a diablom)   → 1x558 (anonym 1596)

Salvator Mundi   → c097 (Callot);  → c125 (Cranach);  → k231 a (Kager);  → p340 (Piazzetta)

Kristus Salvator ("Pax vobis")   → w538 (Wanner / Steger)

"Iesus Admirabilis" / "Iesus Amabilis"   → h209x3 (Heiss)

Dobrý Pastier   → 3x605 (neidentif. predlohy)

Kristus apatiekár   → 3x606 (neidentif.)

Meno Krista   → l261 (Liberi)

Srdce Ježišovo → b072 (Bergmüller)

Pražské Jezuliatko   → b077x3 (Birckhart);  → 1x559 (Heuss)

Alegória Spasenia (Vtelené Slovo)   → x17 (Leicher)

Eucharistia
 Anjeli uctievajú Sviatosť oltárnu: → g185 (Göz);
 Učenie o Eucharistii (Cirkev. otcovia): → h202 (Göz);

Fons Pietatis (Fons Vitae, Fons Salutis)
 → b075x4 (Bergmüller);  → b077 Birckhart (Kristus na kríži b077 e);  → h200 (Hafner)[  m e n u  ]