Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  SVÄTCI A BLAHOSLAVENÍ

  A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L      M      N      O      P      R      S      T      U      V      Z  

Alojz Gonzaga SJ
 → r405 (Rubens);  → x40.1 a (Strattmann);  + s ľaliou (kompar.: → x44X Warford);
 S krucifixom: → c113 (Cignaroli);  → 3x616x5.2 (Pazzi);  → s428 (Scacciati);
 → s430x2 (Severoni);  → w550 (Winkler);  → 1x571x1,  1x571x2 (anonym.);
 → 3x616x5.2 (neidentif. predlohy)
 So sv. Stanislavom Kostkom: → b027 (Balestra)
 Medzi svätcami-mučeníkmi: → r397 a (Rubens)
 + anjel s vencom x40.1 a (Troger);  + anjelik s krucifixom → x29x3 c (Wiener Schmidt)


Amandus → b071 (Bergmüller)


Anton z Padovy
 Videnie sv. Antona: → x04 Eppleué (anjel p349.1 b Piazzetta; + anjelici g198 d Guarana);
 → f151 (Ferri);  → m275 g (Maratta);  → x22 (Maulbertsch);  → m317X (Murillo);
 → p350 (Piazzetta);  → x62.2 (Rottmayr);  → t483 (Troger);  → u493 (Unterberger);
 → x47 (Wohlhaupter);
 Anton z Padovy ako pustovník: → v529.2 (de Vos)


Anton Pustovník   → f163 c,d (Fuhrmann);  + s Antonom Pad. → t483 (Troger)


Apoštoli (12)
 → c125 (Cranach);  → k231 (Kager);  → p342-344x4 (Piazzetta);  → v525-v527 (de Vos)
 na nebesiach medzi svätcami:  → f152.2 (Ferri);  → l254 (Lanfranco)
 pri hrobe Panny Márie:  → m271.1 (Maratta);  → r380 c (Ricci);
 - pozri tiež Nanebovzatie P. Márie;
 na Nanebovstúpení Krista:  → g196.1 (Guarana);
 Peter, Jakub a Ján vo výjave Premenenie na hore Tabor   → m302 d (Merian);
 spiaci Peter a Ján v Getsemane:  → z555 a (Zuccari)
 Judáš s mešcom pri Poslednej večeri:  → a007 (Arconio)


Archanjeli (Michael, Gabriel, Rafael)   → v504 (Viani); → b072 (Bergmüller)
 + pozri tiež → 9 Chórov anjelských


Augustín bisk. z Hippo, cirkevný otec
 → c121 (Corneille);  → d129x2 (Dieu); → x19 (Maulbertsch);  → m296x2 (Mercoli);
 so sv. Hieronymom → x28 (Schmidt);
 s chlapcom prelievajúcim vodu (Boh Otec → g197.1 b Guarana)


Augustín Kažotič (bl.)   → 1x585 a (anonym)


Bartolomej apoštol   → k231 (Kager);  → g186 (Göz);  + Martýrium: → r378 (Ribera)


Benedikt z Nursie   → w552x2 (Wolff);  → x29 (Wiener Schmidt)


Benedikt (Beňadik)   → v529.2 a (de Vos);  → h214.3 (Hoffmann)


Bernard z Clairvaux   → p332 (Pellegrini)?;  + Videnie (s Máriou a Ježiškom): → w548 (Willmann)


Blažej   → Martýrium (letiaci anjel m284.1 Maratta);
 medzi 14 sv. Pomocníkmi → 3x619x2 (neidentif. predloha)


Bonifác   → 1x585 a (anonym)


Buldus   → h214.4 (Hoffmann)


Bystrík, biskup   → h214.1 (Hoffmann)


Cirkevní otcovia (4) latinskí
 "Učenie o Eucharistii" → h202 (Haid);  + Hieronym a Augustín → x28 (Wiener Schmidt)


Dávid, škótsky kráľ   → h214.4 (Hoffmann)


Dionýz, bisk., mučeník (medzi 14 sv. Pomocníkmi)  → 3x619x2 (neidentif. predloha)


Dominik
 dostáva ruženec → p332 a (Pellegrini);
 Apoteóza (porazení démoni → s444 a Solimena);  → p360.2X (Pozzo)
 Dominik a František ochraňujú svet pred hnevom Kristovým:
 → p339 b (Piazza);  → u490.2 a (Umbach)


Donát, mučeník   → 1x574 (anonym)


Egídius (medzi 14 Pomocníkmi)   → w549 a (Willmann)


Eusebius, ostrihomský kanonik   → h214.4 (Hoffmann)


Eustach, mučeník   → u491 e (Unterberger)


Evanjelisti (4)   → l252l253 (Lanfranco);  + na nebesiach: → l254 a-e (Lanfranco)


Felix z Valois (s Jánom z Mathy, trinitári)   → m314 (Moser);  → p324 (K. Palko)


Fidelis zo Sigmaringen, kapucín   → Martýrium s454 (Stern)


Fides   → Martýrium (jazdec v popredí j224.1X Jordaens)


Filip apoštol   → k231 c (Kager);  → w545 (Wierix)


Filippo Neri, oratorián
 → Inšpirovaný Duchom sv. s anjelom e149x2 a (Engelbrecht);  → pod Immaculatou c118 Conca
 (dvojica putti s knihou c118.1; dvojica anjelov c118.2; anjelici c118.3; odvrátený anjel c118.4);
 → pred P. Máriou, Piazzetta (kľačiaci anjel p350x1);  → Videnie s anjelom pred obrazom Panny
 Márie, Maratta (dvojica putti s ľaliou m275);  → 1x575 (nezn.)


Florián
 → f152.2 af152.2 a (Ferri);  → g181 (Göz);  → m292 (Maulbertsch);  → 3x613 (nezn. predloha);
 + (letiaci anjelik s vencom → u491 g Unterberger)


František z Assisi
 s krucifixom:  → c107 (A. Carracci);  → m280 (Maratta);  → s430 (Sesone)
 Povolanie sv. Františka: → u490.1 (Umbach);
 Videnie (P. Mária s Ježiškom) → v506x2 (Villamena);
 Videnie v Portiuncule: → 3x614 (neidentif. predloha);  » Videnie v La Storta: → x06 Galliarti
 (dvojica anjelikov v oblakoch x06 c; vznášajúci sa anjel x06 b);  + František posilňovaný anjelom
 → v498x2 (Vanni);  + Extáza sv. Františka → r377x2 (Reni);
 » Stigmatizácia sv. Františka: → x54 (Boschi a i.);  → x06 a (Galliarti);  → k240 (Klauber);
 → p350x2 (Picart);  → x62.1 (Rottmayr);  → p350x2X (Rubens);  → t479 (Trevisani);
 → u494 (Unterberger);  + mních Leon → e148 a (Engelbrecht)
 František s Dominikom → p339 b (Piazza); → u490.2 (Umbach)


František Borgia SJ (Francisco de Borja y Aragon)
 → 1x576 (Bolswert);  → (anjelik c118.3 c Conca)


František Sales   → m285x4 (Maratta);  → Apoteóza a014 Amigoni (aleg. motív naspodu a014.1)


František Xaver SJ
 → r406.2 (Rubens); → 1x578, 1x578x2 (anonym);
 Dostáva poverenie na misie(?) → r405x2.1 a (Rubens);  + Krstí pohana → p363 (Pozzo);
 Zázraky v Potami → s457x2 (Storer);  + Zázrak s krabom → s462 a (Sustris);  + Zázrak sv. Františka
 → t475x2 Tobrias);
 » Smrť na ostrove Sancian: → b075x3 (Bergmüller);  → g170 (Gaulli);  → m282 Maratta
 (anjelik m282 a);  → p322 (K. Palko);  → 1x577 (nezn.);  + dvojica anjelikov → x36 a (Troger);
 Ochranca proti moru → f150 (Ferri);  → q364x2 (Quellinus);  → x67 (Heinsch)
 Apoteóza → g169 b (Gaulli);  → s435x2 (Schönfeld)


Gaudentius (bl.)   → 1x585 a (anonym)


Gerard z Csanádu, bisk.   → 1x585 a (anonym)


Heraclius kňaz, martýr:   → s441 (Sing)


Heraklius cisár   so sv. Krížom: → m292 a (Maulbertsch)


Hieronym, cirkev. otec
 pustovník → g188x4 (Göz);  → p327x2 (Palma Giovane);
 kardinál (so sv. Augustínom) → x28 (Schmidt)


Hubert  (medzi 14 sv. Pomocníkmi) → 3x619x2 (neidentif. predloha)


Ignác z Loyoly SJ
 → r406.1 (Rubens);  + so sv. Františkom Xaverom r406 (Rubens);  + so sv. Karolom Boromejským
 pred P. Máriou → m274 (Maratta);  + Videnie v La Storta: → m295x2 (Mellan);
 Pred jaskyňou v Manrese → k244 (Klauber); → r405x2.2 (Rubens); → t469 (Ther Portten);
 Potvrdenie Spoločnosti Ježišovej pápežom Pavlom III. → r405x2.1 (Rubens)
 Apoteóza: → g169 (Gaulli);  → p361 (Pozzo);  + Oslávenie (anjel b052.1 c Bergmüller)


Ignác z Antiochie   → s ďalšími mučeníkmi: k242


Imrich   → s435 (Schott);  + s P. Máriou → p350x1 a (Piazzetta);  + s bl. Gizelou → 1x585 (anonym)


Jakub St. apoštol
 → k231 e (Kager);  → p342 (Piazzetta);  → v526v527.1 (de Vos);  → w545 a (Wierix);
 Zjavenie v bitke pri Clavijo → t465 (Tempesta);
 Apoteóza (dvojica anjelov b064.2 Bergmüller); → u491 d (Unterberger);


Jakub Ml. apoštol   → k244x2 (Baumgartner);  → p344x4 (Piazzetta)


Ján Almužník   → d129 (Diettel)


Ján Evanjelista
 → a008x2 (Aldegrever);  → d131 (Domenicchino);  → l252l253l254 a (Lanfranco);
 → k231.1 (Kager);  → p338x3 (Pfeffel);  → p344 (Piazzetta);  → x53 (Rubens);
 → v525.1 (de Vos)
 Ján Evanj. pod krížom (→ Ukrižovanie): → c114 (Clovio); → g174 a (Goltzius);
 → s438.1 (Schwarz);
 Ján s apoštolom Petrom pri prázdnom Kristovom hrobe → w539.8 d (Weigel);
 Apoteóza sv. Jána Evanj. s chorými? (anjelik c118.3 e Conca)
 Apokalypsa (Zjavenie sv. Jána): → Anjel s knihou a020 (Amman); → Uctievanie Baránka
x38X (Troger)


Ján Krstiteľ
 Narodenie: → g173 a,e Giordano (ženy g173 b-d);  + Kázanie: → l263 Lobeck;  → p356x2 Pittoni;
 » Krst Krista v Jordáne
 Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom: → (Herodes na tróne f161 a Fratta);
 Sťatie sv. Jána Krstiteľa: → m300 (Merian);  → r390 (Rottmayr);  → x21 (Maulbertsch?);
 Herodesova hostina: → r410 (Rubens)
 Ján Krstiteľ s baránkom → d131x2 (Drentwet);
 Ján Krstiteľ a Mojžiš (Starý a Nový zákon; typolog.): → 1x558 (anonym 1596)


Ján Nepomuk
 S krucifixom: → p323 (Palko);  → p342 b (Piazzetta);  → z553 (Zenger);
 → 3x616x4, 3x616x5.1 (neidentif. predloha);
 Obraz sv. Jána Nepomuka v Ríme (so štólou a anjelom): → 3x616x3 (anonym)
 Spovedá kráľovnu Žofiu: → p336.1 (Pfeffel); → 3x616 (neidentif.)
 Rozdáva almužnu: → Jouvenet (matka s dieťaťom j225 b; žobrák j227 b);  → Piazzetta
 (muž s ružencom p346 a)
 Putuje k Paládiu do Boleslavi → p336.2 (Pfeffel)
 Ján Nepom. pred tróniacou P. Máriou s Ježiškom: → c120x3 (Conca);  → p336.4 (Pfeffel)
 Martýrium (zvrhnutie do Vltavy): → m288 (Maulbertsch);  → x12 Herzog (anjel s krucifixom x12);
 + Mŕtve telo svätca vo vlnách Vltavy → m289 (Maulbertsch); → p336.4X (Pfeffel);  + Vyzdvihnutie
 ostatkov → b077x2 (Birckhardt);  → m282 b (Maratta);  → m290 (Maulbertsch);  + na katafalku:
 → h213 (Hiller);
 Ochranca a príhovorca: → m291, x003.6 (Maulbertsch);  → p336.3 (Pfeffel);  → s430x4 (Kremser
 Schmidt);  → Troger (komparz x40.2 a);  + Patrón proti osočovaniu: → 188x5 (Göz);
 » Oslávenie - Apoteóza: → b067 (Bergmüller);  → h209x3 (Herman);  → m286x3 (Massucci);
 → m291, x24 (Maulbertsch);  → p336.4 (Pfeffel);  → p355 (Pittoni);  → s441 (Sing);
 → x43x2 (Unterberger);  → v505 (Vicinelli);  → x27 (Wiener Schmidt);  → c120x3 (Conca);
 → 3x616x2 (neidentif.)
Anjeli a anjelici s atribútmi svätca: → a014.1 (Amigoni);  → c118.1 Conca (b063.1 Bergmüller);
 → x52 b (Speer);  → m284.1 (Maratta);  → m286x3 (Massucci);  → m288 b,c (Maulbertsch);
 → x31 a (Strudel);  → x12 (Herzog)


Ján František Regis   → scény zo života (sediaca postava x43.1 a Unterberger)


Jan Kanty   → pred Madonou (putti s knihou p359x5 Pozzi; c118.1 c Conca b063.1 c Bergmüller)


Ján Kapistrán, františkán   → 1x585 (anonym)


Ján z Boha
 (dvojica sediacich anjelikov → m275 d Maratta);  + Oslávenie (dvojica putti → x52 Speer)


Ján z Mathy a Felix z Valois, trinitári   → m314 (Moser);  → p324 (K. Palko)


Ján z Kríža OCarm   → p346 (Piazzetta);
 + s bl. Šimonom Stockom pred tróniacou Madonou → c119 (Conca)


Ján a Pavol, rímski mučeníci   → 3x615 (neidentif.)


Joachim (s Annou a dievčaťom Máriou)   → 1x572 (anonym);
 + pozri tiež → Sv. Anna (rodičia Panny Márie)


Jozef Nazaretský → k244x2 a (Baumgartner);
 → Zasnúbenie s Pannou Máriou (postava Jozefa b071 a Bergmüller);  + Sen sv. Jozefa
 → c104 (Carlone);  + Sv. Jozef s rodinou (Odpočinok na úteku do Egypta) → x26 (Pozzo);
 » Pestún (sv. Jozef s Ježiškom): → a009 (Altomonte);  → a013a013x2 (Amigoni);
 → b061 (Bergmüller);  → a013x2 (Franceschini);  → x26 (Pozzo);  → m312x2 (Mildorfer);
 → m317X (Murillo);  → m318x3 (Nilson); → r377 (Reni); → x39.1 (Troger); → 1x579 a (anonym)
 Sv. Jozef s chlapcom Ježišom → 3x618 (neidentif. predloha)
 » Smrť sv. Jozefa:  → b069 (Bergmüller);  → x50 (Franceschini);  → x49 (Göz);
 → m272m273 (Maratta);  → m294x2 x40x2 (Maulbertsch);  → p348 (Piazzetta);
 → p359x3 (Pittoni);  → x32x32x2 (Trevisani);  → t482x40x2 (Troger)


Jozef Kalazanský
 → g184 (Göz);  → l260 (Leicher);  → l262x2 a,b (Lidl);  → m265m266 (Mansfeld);
 → r389 (Rotter);  → s454x2 (Stern);  + Apoteóza (anjel → x13.1 d Jagušič)


Júda Tadeáš apoštol   → k231.2 (Kager);  → 1x579 b (anonym podľa Göza?)


Julius mučeník   → u491 (Unterberger)


Juraj
 bojuje s drakom: → x111x580 (Grasmair / Querfurt); → 3x635 (Hess);
 Martýrium: → v501 (Veronese);
 Apoteóza: → u491 c (Unterberger)


Juraj Čepeléni (Georgius Csepelenyi OPE), martýr → 1x580x1 (anonym);  → 1x585 g (anonym)


Karol Boromejský
 na modlitbách (pred krucifixom): → l259 (Le Brun);  → p323X (K. Palko);  → x56 (Zallinger);
 → 3x616x5.1 c (neidentif. predloha)
 dáva prijímanie chorým na mor: → m309 (Mignard);  → 3x619 (nezn. predloha)
 pred Madonou s Ježiškom: → 274.2 ax58 (Maratta);  + Videnie: m275 (Maratta)
 Oslávenie (anjel → p355.1 a Pittoni; + anjelik s atribútmi: → b059.3.1 a Bergmüller)


Kazimír   → s435 (Schott)


Kornelius  (medzi 14 sv. Pomocníkmi) → 3x619x2 (neidentif. predloha)


Košickí mučeníci (Štefan Pongrác SJ, Melchior Grodecki SJ, Marek Križin-Crisini)
 → 1x585 a (anonym);  + Martýrium Mareka Križina → 3x622 (neidentif. predloha)


Kozma a Damian   → t485 (Troger)


Krištof   → v527x2 (de Vos);  + medzi 14 sv. Pomocníkmi: → w549 a (Willmann)


Ladislav kráľ
 → s435 (Schott);  → 1x593 f (anonym);  + Zakladá kostol: → f154 a (Ferri)
 Zázrak sv. Ladislava: → r385 (Rossetti); → s433 (Schmutzerovci); → 3x620 (neidentif.)


Leopold   → 1x580x2 (nezn. predloha)


Lukáš Evanjelista   → k244x2X (Baumgartner);  → l252l254 c (Lanfranco)


Marek Evanjelista   → l252l254 b (Lanfranco);  → w539.9 (Weigel);  + atrib. lev: f152.3 (Ferri)


Marek Križin (Crisini), martýrium:   → 3x622 (neidentif. predloha)


Martin z Tours biskup
 → 1x582 a (anonym);  + Delí sa o plášť so žobrákom: → v528 (de Vos);  → 1x581 (anonym);
 Uzdravuje posadnutého: → j223 (Jordaens)
 Oslávenie (apoteóza) → x19 a (Maulbertsch);  + (anjel s atribútmi x02 Cignaroli)


Matej apoštol
 → k231.2 (Kager);  → p344x3 (Piazzetta);
 Oslávenie (anjelik c118.1 g Conca; b063.1 g Bergmüller;  dvojica putti x52 a Speer)


Matúš Evanjelista
 → k231.2 (Kager);  → k232 (L. Kilian);  → l252l254 d (Lanfranco);  → 3x623 (neidentif.);
 → f165 Fürst (anjel f165.1);  → p357.1 Pittoni (anjel p357.1)


Matúš Escandely (bl.)   → 1x585 a (anonym)


Maurus (bl.)   → 1x585 a (anonym)


Michael de Sanctis, trinitár (bl.)   → s428X (Scacciati)


Mikuláš z Myry biskup
 → 1x582 (anonym);  + Narodenie: → v507 h (Vleughels);
 Uzdravuje posadnutého: → j223 a (Jordaens);
 Ochranca lodníkov: → p350x4 (Pierre); → s430x5 (Kremser Schmidt);
 Oslávenie: → t487.2; x39.1 b (Troger);  x13B d,e (Jagušič)


Mikuláš Tolentínsky   → l263x1 (Baumgartner / Lobeck)


Mučeníci   → r397 (Rubens);  → v530 (de Vos)


Norbert z Xanten   Apoteóza → x15 (Kracker)


Ondrej, apoštol
 → d132 (Duquesnoy);  → k231 q (Kager);  → p343.1 (Piazzetta); → v525v526v527.2 (de Vos)
 Martýrium: → j224.1X Jordaens (jazdec v popredí j224.1X)


Pápeži   → f152.2 (Ferri)


Pavol z Tarsu (Šavel) apoštol
 → b080 (Bloemaert); → k231 p (Kager); → p341 (Piazzetta);
 Obrátenie Šavela: → r412 (Rubens); → s443 (Solimena);  + kompar. → x60 (La Hyre);
 Pavol káže v Damasku → k247 b (Kussel)
 Sťatie sv. Pavla (postavy komparzu: → s457 b Storer)


Pavol Pustovník
 → f163 (Fuhrmann);  + Apoteóza → t487.2 b (Troger);
 + vojnové scény z dejín pavlínov → 2x595 a


Peregrinus Laziosi   → 3x625 (Grasmair)


Peter apoštol (Šimon)
 → e149 (Engelbrecht);  → k231 n-o (Kager);  → p343 (Piazzetta);  → v526 a (de Vos);
 → 3x624x2 (nezn. predloha);
 Peter svedok Premenenia Pána → v503 a (Veronese);  → b077 d (Birckhart);
 Odovzdanie kľúčov → p359x2 (Pittoni);  + s Jánom pri Kristovom hrobe → w539.8 d (Weigel);
 Anjel vyslobodzuje Petra zo žalára (vojak → v497 a Vanloo);  + Kajúcnik: → b081 (Bloemaert);
 + kompar. b081X (Umbach, Klauber, Heüss, Pfeffel, Heiss, Wagner, Hartmann);
 Kľačiaci medzi apoštolmi pri Nanebovzatí Panny Márie → r413.12 (Rubens);
 Apoštol Peter vo výjave "Fons salutis" b077 d (Birckhart)


Peter a Pavol apoštoli:
 Rozlúčka pred popravou → m293 (Maulbertsch);  → x59x2 (Dorffmaister);
 + medzi Všetkými sv. → k233.1 (Kilian)


Peter z Alcantary   → Oslávenie (anjel s tŕňovou korunou x40.1 b Troger)


Peter z Verony, dominikán   → Martýrium k236 (Klauber)


Peter Regalat (Regalado)   → 1x583 (anonym)


Peter Thomasius karmelitán, arcib.   → h214.4 (Hoffmann)


Pomocníci v núdzi (14)   → w549 (Willmann);  → 3x619x2 (neidentif. predlohy)


Rochus    ochranca proti moru → q364x2 Quellinus (zomierajúci na mor q364x2)


Romuald    Oslávenie → m285 a Maratta (anjel: m285.1)


Sadochus (bl.), mučeník   → h214.4 (Hoffmann)


Sebastianus (bl.)   → 1x585 a (anonym)


Sebastián (sv.), mučeník
 Martýrium: → a005 (von Aachen);  → p327 (Palma Giovane);  → s429x2 (Seghers);
 + porov. tiež → KOMPAR.


Simon Rochas, trinitár   → obraz Trnava (anjel x20X Maulbertsch)


Stanislav Kostka SJ   → 3x626 (neidentif.);  + s Alojzom Gonzaga b027 (Balestra)


Svorad (Andrej), pustovník   → v529.1 (de Vos);  → h214.2 (Hoffmann)


Šimon apoštol   → k231.2 (Kager);  → p344x2 (Piazzetta)


Šimon Stock OCarm (bl.)   → dostáva škapuliar c119 (Conca)


Štefan Prvomučeník
 Martýrium: → p325 (Palma Giovane);  → p359x1 Pittoni (anjel s atribútmi p359.1);
 Štefan medzi ďalšími mučeníkmi: → k242 (Klauber)


Štefan I. kráľ
 → l257 (Langer);  → s435 (Schott);  → 2x593 i; → 3x627x3 b (nezn. predlohy)
 Dáva kráľovstvo pod ochranu P. Márie → h209 (Heiss);  → t468 (Thelot);
 → 3x6273x627x2 (neidentif. predlohy)


Tomáš apoštol   → k231.2 (Kager)


Tomáš Akvinský dominikán   → o318x4 (Onghers);  → 1x584 (Palomino)


Uhorskí sv. (Štefan, Ladislav, Imrich, Bystrík, Sadoch, Svorad, Vojtech, Gerard, Sebastian, Koloman):
 → h214 (Hoffmann)


Václav  prešuje hrozno (anjel → x02X Cignaroli)


Valentín biskup   → Oslávenie t487.2 a (Troger)


Vavrinec, mučeník
 → v530 a (de Vos);  + Martýrium → r400 (Rubens);  → (jazdec v popredí j224X Jordaens);
 Oslávenie (anjeli a anjelici c118.1 h; c118.3 h; c118.5 a Conca);
 Vavrinec medzi 14 sv. Pomocníkmi → 3x619x2 (neidentif.)


Vít, mučeník
 → Apoteóza (anjel s vencom m284.1 a Maratta);  → Zjavuje sa mu nebeská sláva (anjeli
 hudobníci
s453X Spranger);
 Sv. Vít medzi 14 sv. Pomocníkmi → 3x619x2 (neidentif.)


Vojtech (Adalbert) biskup   → 1x585 a (anonym)


Všetci svätí
 → x07 (Galliarti);  → k233 (Ph. A. Kilian);  → o320 (Orsolini);  → p339 (Piazza);
 → r397 (Rubens);  → v530 (de Vos);  → 1x586 (anonym);
 + Peter apošt. → v503 a (Veronese);  + Dominik s Františkom → p339 b (Piazza);
 + Štefan → l257 a (Langer);  + postavy ďalších svätcov → f152.2 d (Ferri)[  m e n u  ]