Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  HISTORICKÉ OSOBNOSTI A TÉMY, PORTRÉTY...


Vojvodcovia, uhorskí králi a cisári   → r365 (Raab);  → 2x593 (nezn.)

Kráľ Ladislav I. na tróne   → 2x593 f (anonym)

Kráľ Štefan I. → 2x593 i (nezn.)

Ľudovít I. z Anjou, kráľ uhorský a poľský (Sen Ľudovíta Veľkého) →  b076 (Bernhard)

Ľudovít IX., francúzsky kráľ → s421x2 (Sacchi)

Ferdinand II.   → p330 (de Passe)

Korunovácia Maximiliána II. v Prešporku 1593   → h217x1 (Hübschmann)

Triumf cisára Leopolda I.   → s434 (Schoonjans)

Rudolf II. Habsburg   → 2x593 b,e (anonym)

Triumfálny vjazd Márie Terézie a Jozefa II.   → 2x591 a (franc. rytec)

Mária Terézia na korunovačnom pahorku   → h204 (Hamilton)

Karol VI./III. (arcivojvoda Karol ako dieťa) →  m306 (van Meytens)

Jozef II. (arcivojvoda Jozef ako dieťa)   → m306 (van Meytens)

Séria portrétov uhorských šľachticov   → w544 (Wideman):
 → Štefan Csáky w544 a; → Žigmund Adam Forgách w544 f; → Pavol Pálffy w544 d;
 → Štefan Pálffy w544 e

Portrét kardinála gr. Leopolda Kollonicza, arcib. ostrihomského  → 1x592 a (anonym)

Jazdecké portréty Pálffyovcov   → p330 a (de Passe);  → t464x2 a (Tempesta)

Portrét generála Jána Pálffyho  (jazdci v pozadí → r419 b Rugendas)

Portrét Mateja Bela   → k246x2 (Kupecky)

János a Sára Rovin   → u495 (Unterhueber)

Muž s ružencom v ruke (G. B. Albrizzi)   → p346x2 (Piazzetta)

Postava muža v iluzívnych dverách   → x44 a (Veronese)

Kryptoportréty na obrazoch protestantských oltárov a epitafov   → kompar.


Obliehanie Viedne 1683 a porážka Turkov → h216x3 (de Hooghe);
Jazdecká bitka (Matej Korvín víťazí nad Turkami) → 1x595 (anonym);
Obliehanie Jasnej Góry Švédmi → 1x595 a (anonym);
Bitka pri Clavijo → t464 a (Tempesta)


Christianizácia Uhorska  → f156 (Fischer);  + Náboženská tolerancia Jozefa II. → 2x590 (anonym)
Antickí vojvodcovia, hrdinovia, králi, rímski cisári...
 → b048 a-db049 a-d (S. Beham); → s447, s448 (Solis)

Rímski cisári, antickí hrdinovia a hrdinky   → s446s447s448 (Solis)

Príbehy rímskych dejín podľa Lívia (Neuwe Liuische Figuren...)   → a022 (Amman)

Štyri staroveké ríše (personif. Asýria, Grécko, Perzia, Rím)   → d126.2 (Delaune)


Alexander Veľký  → b048 a (Beham);  + Alexander a rodina porazeného Dárea → c122.1 (Cortona);
 Alexander s vojskom → t464 (Tempesta)

Aeneas a Anchis  → f154 (Ferri)

Augustus  → b049 c (Beham);

Caligula  → 450 a (Solis);

Claudius  → b049 b (Beham);  + Triumfálny vjazd na Forum → s457 (Storer);

Cyrus a Pantea  → c122.2 (da Cortona)

Dáreus III. perzský kráľ  → s448 (Solis)

Domitianus Flavius  → 451 f (Solis);

Filip Macedónsky  → 448 a (Solis);

Galba  → 451 b (Solis);

Julius Caesar  → b048 a (Beham);

Kýros (Cyrus)  → 447 c, s448 b (Solis);  → v533 (de Vos);  + Cyrus a Panthea → c122.2 (da Cortona)

Nero Augustus  → 451 a (Solis);  → p330 (Tempesta)

Otho  → b048 a (Beham);

Salvius  → 451 c (Solis);

Tiberius  → b048 d (Beham);

Titus  → 451 e (Solis);  + na triumfálnom voze → 2x591 (franc. rytec);

Traianus cisár  → 447 a (Solis);

Vespasianus  → 451 d (Solis);

Vitelius  → b048 a (Beham)


Hrdinské ženy z histórie:

Helena (sv.)  → s446 b (Solis)

Smrť Kleopatry  → c116 (Coignet)

Lukrécia (Sebevražda Lucretie)  → c122 d,e (Coxie);  → r377x3 (Reni)

Tarpeia  → 445 b (Solis)

Virginia  → 446 c (Solis)

Zenobia, kráľovná palmýrska  → v506 (Vignon)[  m e n u  ]