Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  STAROZÁKONNÉ POSTAVY A TÉMY


Stvorenie sveta   → v508.1 (de Vos)

Abraham a Melchidesech   → r414 (Rubens)

Abraham a anjeli   → b028x3 (Balestra)

Abraham vyháňa Agar   → p334X (Pencz)

Abrahamova obeta   → f164 (Fürst);  → t474x2 (Tizian)

Adam a Eva
 → a019 (Amman);  → w540 (Weigel);
 Vyhnanie z raja: → a021.3 (Amman);  → 1x569 (nezn.)

Agar s Izmaelom na pustatine a anjel   → x55 (Nuvolone)

Anjeli smrti porážajú Senacheribovo asýrske vojsko (II Kr. 19)   → b083 (Bottschild)

Daniel a anjelom v jame s levmi   → k245 (Krauss)

Danielov súd   → v524 (de Vos)

Dávid a Goliáš   → w539x2 (Weigel)

Dávid pozoruje Bethsabe v kúpeli   → p334X (Pencz)

Dávid s harfou   → h216x1 a (Cignani);  → o320 (Orsolini)

Eliáš → d128 (van Diepenbeck);
 Eliášova cesta do neba na ohnivom voze → 1x570 (Amman?); → m298x2 a (Merian)

Ester   → s446 a (Solis)

Ezechielova vízia o konci sveta → v508.2 (de Vos);
 Kostlivci a figúry vstávajúce z hrobu: → b076 a (Bertani);  → f159 a (Fontana);
 → h205 a (Heemskerck);  → m311.2 (Michelangelo);  → s458.1-2 (Stradanus)

Jákob a Ráchel   → s442 (Solimena)

Jákobov sen o rebríku do neba   → a017 (Amman);  → s456 (Stimmer);  → v524x2 (de Vos)

Jób s priateľmi   → m315.2 a,b (Majster MS)

Jonáš
 do mora zhodený → b092 (Bril);  + Vyvrhnutý rybou na breh: → b029 Barendsz (bralo v pozadí
b092 a Bril);  → m297 (Merian);  → w539x1w540.1 (Weigel)

Jozef Egyptský
 Bratia predávajú Jozefa Izmaelitom (Gen 37) → z554 (Zocchi)

Judita s hlavou Holoferna   → r417X (Rubens)

Kain a Ábel   → b050 (Beham)

Lót s dcérami na úteku zo Sodomy   → p334X (Pencz);  → r391 (Rubens)

Mojžiš
 udiera do skaly → f154x2 (Ferri);  → s439 (Sigrist);
 + Vztýčenie medeného hada → r417X2 (Rubens);
 + Zbieranie manny  → w539X (Weigel);
 + Mojžiš a Ján Krstiteľ (Starý a Nový zákon typolog.): → 1x558 (anonym 1596)

Noeho ďakovná obeta   → g199 (Guttenberger)

Proroci   → h212 (Hertz)

Rebeka a Eliezer   → m285X (Maratta)

Samson trhá leva   → a021.2a (Amman);  → n318x2 (Nilson)

Šalamún   → m315.2 a,b (Majster MS);  + Šalamúnov súd → m298 (Merian)

Zuzana a starci   → r392 (Rubens)[  m e n u  ]