Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  MARIÁNSKE TÉMY


Narodenie Panny Márie
 → x63 (Bambini);  → g173 (Giordano);  → m276 (Maratta);  → x10x2 (Grassmair?);
 → v507 Vleughels (žena v popredí v507.1);  → x29x3 (Wiener Schmidt);  → 3x607 (nezn.)
 Anna a Joachim obetujú dieťa Máriu Najsv. Trojici → f162x2 (Fruytiers);  → 1x572 (anonym)

Vyučovanie Panny Márie
 → a016, a016x1 (Amigoni);  → x57 (Luti / Engelbrecht);  → p354 (Pittoni);  → r398 (Rubens);
 → t467 (Thelot);  → t470 (Tiepolo);  → 1x560 (anonym);  → 3x607x2 (neid.);  → x24x2 (kompar.)

Zasnúbenie Panny Márie
 → g173X (Giordano);  → r401 (Rubens);  → s426 (Salimbeni);  → v498 (Vanloo);  → w552 (Wolff)
Postava Jozefa → b071 a (Bergmüller);  + komparz: → j225 a (Jouvenet);
 + interiér chrámu v pozadí výjavu → b088 a (de Boullogne)

Zvestovanie Panne Márii
 → a002 (von Aachen);  → a024 (Arconio);  → b065 (Bergmüller);  → b087 (de Boullogne);
 → c100c101 (Candid);  → d131x3 (Dulin);  → d134.1 (Dürer);  → g167 (Th. Galle);
 → g178 (Goltzius);  → g188x3 (Göz);  → h211 Hertz (Anjelský koncert h211 a);
 → m285x2 (Maratta);  → m313 (Le Moine);  → x25 (A. Palko);  → r388 (Rottenhammer);
 → r409 (Rubens); → s425 (Salimbeni); → s429 (Seghers); → s460 (Stradanus); → x38 (Troger);
 → v512 (de Vos);  → w542 (Weissenkircher);  → 1x5601x561 1x561x2 (anonymné predlohy)
 Panna Mária: → b065 b (Bergmüller); → d134.1 a (Dürer); → g188x3.1 (Göz); → f166x2 (Krüger);
 → m313 (Moine);  → p344x5 (Piazzetta);  → r409 a (Rubens);  → s429 a (Seghers);
 → w542 b (Weissenkircher)
 Archanjel Gabriel → a002.1 (von Aachen);  → a024 a,b (Arconio);  → b087 c (de Boullogne);
 → 1x561.1 (Heiss);  → m285x2.1 (Maratta);  → v512 (de Vos);  → w542 b (Weissenkircher)
Anjeli → x38 a (Troger);  + anjelici → m283.1 b (Maratta)

Navštívenie u sv. Alžbety
 → Bergmüller (putto so stuhou b059.3.1);  → j229 Jouvenet (anjeli j229.1);  → m267 (Maratta);
 → r368x2 (Raffael);  → l256 (Rubens);  → x52 (Speer);  → v502 (Veronese);  → v536 a (Vouet)

Narodenie Krista (Mária a Jozef v Betleheme, Adorácia dieťaťa anjelmi)
 → r384x2 (Roos);  → r396 (Rubens);  → v535 Vouet (Mária a Jozef v535 a);
 → Gran (anjel x08.3 c)

Zvestovanie pastierom   → b033 (Bassano)

Narodenie (Klaňanie pastierov)
 → a003a003.2 (von Aachen);  → b028 (Balestra);  → b035 (Bassano);  → b051 Bergmüller
 (pastier b051 a);  → b082 (Bloemaert);  → c117 Conca (pastier s ovcou c117.1; dvojica anjelov
 v oblakoch
c118.2 b);  → c122X (da Cortona);  → h216x2 a (Holzer);  → k239 (Klauber);
 → r367 (Raffael);  → r402r403r403x2 (Rubens);  → s453 Spranger (anjelský koncert s453 a);
 → v509 (de Vos);  → w543 (Van der Werff)

Klaňanie Troch kráľov
 → b078 (Biscaino);  → f162 (Fridrich);  → h216x2 b (Holzer);  → l263x2 (Luini);
 → m268 (Maratta);  → m305x1 (Merian);  → m316 Muller (komparz m316 a);
 → r416r416x2 (Rubens);  → r429x3 (Seghers);  → v534v534x2 (Vouet);  → 1x562 (nezn.)

Obetovanie v chráme
 Predstavenie v chráme (Praesentatio, Lk 2:22-24) a Očisťovanie Márie (Purificatio, Lk 2:22):
 → b088 b (de Boullogne);  → v536 (Vouet);  → b028x2 (Balestra);  → 3x608 (neidentif.);
 + kompar. → x65 (Schor);
 Stretnutie Simeona s Ježiškom (Occursus Domini, Lk 22:25-33) a Simeonovo proroctvo
 (Lk 22:34-35): → b088 a,b (de Boullogne);  → j225 Jouvenet (postava zapaľujúca sviecu j225 a);
 Obrezanie Ježiška: → d144 (van Dyck?)
 + Pozadie výjavu: chrámový interiér → a006 a (Aertsz);  → b088 a (de Boullogne)

Útek do Egypta
 → f166 (Fürst);  → g187 Göz (anjel g187);  → j224x2 (Jordaens);  → v513 (de Vos);
 → 3x608x2 (neidentif. predloha)
 Odpočinok na úteku do Egypta  → a010 Altomonte (kľačiaci anjel a010.1);  → f154x3 (Ferri);
 → x26 (Pozzo);  → p363x3 a (Procaccini);
 Návrat sv. Rodiny z Egypta  → s463 b (Szelepcsényi)

Sv. Rodina
 → c102 b (Candid);  → m278 (Maratta);  → x26 a,b (Pozzo);
 "Jesus, Maria, Joseph" → 1x563 (anonym)
 Sv. Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom:
 → x01 (Barocci);  → r368 (Raffael);  → s453x2 (Spranger);  → 1x5641x573 c (nezn. predlohy);
 + so sv. Alžbetou, Jánom Krstiteľom a anjelmi: → r368x3 (Raffael)

Sv. Príbuzenstvo (Mária s Ježiškom, sv. Jozef, Anna a Joachim, Alžbeta s malým Jánom a Zachariáš)
 → c102 (Candid);  → b068 (Bergmüller);  → f155 (Fischer);  → h216x1 (Holzer);  → r417 (Rubens);
 → 3x609 (neidentif. predloha)

Mária a Jozef s chlapcom Ježišom
 → c103 (Candid);  + "Pozemská Trojica" → s463 (Szelepcsényi)

Dvanásťročný Ježiš v chrámePanna Mária vo výjavoch Ukrižovania
 Stojaca pod krížom: → g174 b (Goltzius);  → p364 a (van Qert);  - pozri tiež Ukrižovanie Krista
 Zamdlievajúca Mária (so sv. Jánom Evanjelistom a Máriou Magdalénou): → t476t477 d (Trevisani);
 → 3x601 (nezn. predloha)

Pieta  (pozri tiež → Oplakávanie Krista)
 → c106 (Carracci);  → x03 (Cimbal);  → x61 (Donner);  → d140, d141 (van Dyck);
 → g180.3, g188x6.10 (Göz);  → h216 (Holzer);  → k242 (Klauber);  → m279 (Maratta);
 → v521 (de Vos);  → 1x567x2 (anonym)
 Šaštínska → 1x567 (anonym)

Dolorosa, Sedembolestná Matka  → r376 (Reni);  → x39 (Troger);  → 1x557x2 a1x567 c (anonym);
 "Mater Salvatoris" → k246 (Kupecky)

Bolestné Srdce Máriino   → b073 (Bergmüller)

Zoslanie Ducha sv. (medzi apoštolmi)   → g188 (Göz); →  r407 (Rubens)

Smrť Panny Márie   → w546x2 (Wierix)Nanebovzatie Panny Márie
 → a012.1 (Altomonte);  → g197.2X (Guarana);  → m270m271 (Maratta);  → p347 (Piazzetta);
 → p358 (Pittoni);  → r380 (Ricci);  → r413.1r413.2r413.3r413.4r413.5 (Rubens);
 → s452x2 (Speckaert);  → x51 (Tausch);  → t473 (Tizian);  → w547 (Willmann)
 Apoštoli pri hrobe: → g196.1 (Guarana);  → m271.1 (Maratta);  → p347 b (Piazzetta);
 → r380 c (Ricci);  → r413.12 (Rubens);  → w547X (Willmann)
 Anjeli a anjelici pod P. Máriou: → c118.3 a,b,f (Conca);  → x13.1 c (Jagušič);
 → p358.1p355.1 (Pittoni);  → r413.11 (Rubens)

Assumpta (Mária nesená anjelmi do neba)
 → b064 (Bergmüller); → c118.11 (Conca / Lorbeck); → h212 (Hertz); → m285 (Maratta);
 → r371 r371x2 (Reni);  → r413.1 (Rubens)

Korunovanie Najsv. Trojicou (Prijatie Bohorodičky v nebi)
 → c118.1X (Conca);  → h203 a (Günther); → x14 (Kracker?); → x42 (M. Unterberger?);
 → r382x2 a (Ridinger)

Mária nevesta Ducha sv.   → x02 Cignaroli (anjel x02);  → h203 (Günther / Haid)

Mária Kráľovná nebies(?)   → b055 a (Bergmüller)Madona (Panna Mária s dieťaťom)
 → b035x2 (Batoni);  → b032x2 (Bartolozzi);  → k243.1 (Klauberovci);
 → m277m277x2x58x2 (Maratta);  → m317x2 (Murillo);  → t478 (Trevisani);
 → w541 (Weissenkircher);  → 3x608x33x608x4 (neidentif. predlohy);
 P. Mária s Ježiškom a malým sv. Jánom Krstiteľom → r388x2 (H. Rottenhammer);
- pozri tiež Sv. Rodina s chlapcom sv. Jánom Krstiteľom
 P. Mária s Ježiškom korunovaná anjelmi → w546 (H. Wierix);
 (Madona - pozri tiež → milostivé Mariánske sošky a obrazy)

Tróniaca Madona so svätcami (sacra conversatione)
 → m274m283 (Maratta)
 Škapuliarska P. Mária s bl. Šimonom Stockom a sv. Jánom z Kríža → c119 Conca (letiaci
 anjel
c119.1);
 Ružencová Madona so svätcami → p332 (Pellegrini);  → c120x3 (Conca)
 Panna Mária s dieťaťom na oblakoch → c120x3.1 (Conca);
(pozri tiež Sv. Anton Pad., František z Assisi, Ján Nepomuk, Jozef Kalazanský, Šimon Stock,
 Štefan kráľ ...)

Mária s Ježiškom a Anjel Strážny   → p349 (Piazzetta);  → r379 Ricci (Anjel Strážny r379)

Immaculata
 → a025x2 (Asam);  → b032 (Bartolozzi);  → b070 (Bergmüller);  → c122x1 (da Cortona);
 → g188x2 (Göz);  → k241 (Klauber);  → x17x2 (Leicher);  → m286x2 (Marchesini);
 → m317X (Murillo);  → r382x2 (Ridinger)
 Mária so vteleným Slovom (Maria Gravida) → 1x566 (anonym)
 Immaculata vo výjave Sen sv. Jozefa → c104 (Carlone)
 Immaculata so sv. Annou a Joachimom → Schmidt (letiaci anjelik x29x3 b)

Maria Victoria
 → e149x3 (Engelbrecht);  → h209x2 (Heiss / Klauber);  → m269 (Maratta);
 → m305x2 (Metzinger);  → p363x2 (Pozzo);  → t481 (Troger)

Mária (Matka Božia) na polmesiaci v gloriole (Apokalyptická žena slnkom odetá)  → d137 (Dürer)

Mariánske litánie (invokácie):
"Regina Martyrum" → k242 (Klauber);  + "Regina angelorum" → m274.1X (Maratta);
 + "Tota pulchra" → w546 (Wierix);  + "S. Virgo Virginum" → k241 (Klauberovci);
 + "Mater Inviolata" → k243.2 (Klauber);  + "Auxilium in tribulationis" → 1x565 (anonym);
 + "Mater Amabilis" → m286x2X (Maratta); → 1x566 (anonym)

 Mater Salvatoris → k246 (Kupecky);  + Mater Dei → b032 (Bartolozzi)

Mariánske sošky a obrazy:
 Dubnická Madona → s432x2 (Schmittner)
 Panna Mária Karlovská ("Mater Amabilis"; Maria Gravida) → 1x566 (anonym)
 Mariazellská Madona (oltár v Maria Zell): → l262 (Lidl)
 Mariatálska Madona: → j218;  + legenda zázračnej sošky: → j219 (Jäger)
 Maria Hilf (Passau, Innsbruck, Viedeň, atď.): → 1x568 (rôzni rytci)
 Starohorská Madona: → w551 Winkler (anjel p358.1 a Pittoni)
 Šaštínska Pieta: → 1x567 (anonym)
 Krásnohorská Madona: → m266x2 (Mansfeld)
 Loretánska Panna Mária (čierna Madona): → g197.1 h anjel (Guarana)
 Hodegetria zo S. Maria Maggiore (P. Mária Snežná) → w546 (Wierix)
 Panna Mária Dobrej rady z Genazzana  (→ dvojica putti s454.1 Göz)
 Milostivý obraz Panny Márie v Kláštore pod Znievom → w546 a (Wierix)
 Milostivý obraz P. Márie u uršulínok v Landshute → r420x2 Rugendas (anjelici
x43 b Unterberger)
 Milostivý obraz Panny Márie v Kropa → r420x2 (Rugendas / Kaupertz)
 Milostivý obraz Sv. Rodiny z kláštora Milosrdných vo Viedni → 1x563 (anonym)
 Milostivý obraz Panny Márie z kláštora Minoritov v Grazi → 314x2 (von Mölck / de Pomis)

Meno Panny Márie(?)    → b058.3 b (Bergmüller);  → g197.1 e, g198 b (Guarana)

Dobrá pastierka - "Pastrix Bona"   → k235.1 (Gutwein);  → k235 (Klauberovci)

Mariánsky emblém (Panna s jednorožcom)   → d130 (Domenicchino)[  m e n u  ]