Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W Y Z

LOKALITY A OBJEKTY / ZBIERKY(A - L)
M - Z  Bratislava  Viedeň  Neznáme a nezidentifikované lokalityA

Absam (A), far. kostol  → olt. obraz Michael archanjel x41 b; u492X(?)

Acerra (It), Chiesa Corpus Domini  → obraz Posledná večera v516X

Admont (A), klášt. kostol benediktínov
 → obraz boč. oltára f155X;  → obraz Založenie kláštora (anjel m284.1 d)

Aertzen (D), kaplnka  → reliéf Jonáš b029 X

Aiud (RO), kostol minoritov  → hlav. oltár p357X

Aldersbach (D), far. kostol Nanebovzatia P. Márie  → klenby boč. kaplniek a025.1-4

Algeciras (ESP), kláštor trinitárov  → obraz Trojica g183X

Altenburg, NÖ (A), klášt. kostol benediktínov
 → fresky klenieb (anjel podpierajúci oblak x35X);  → kupola sakristie g190X; x29x3;
 → nást. maľby hrobky b056X;  → boč. oltár Smrť sv. Benedikta w552x2 a, x29

Altenburg (D), záhrad. pavilón zámku → freska na klenbe sály (trojica anjelikov f152.1x5)

Altendorf (CH), kat. kostol  → klenbové fresky: Trojica b052.1X (anjeli g197.2X)

Altenhohenau (D), klášt. kostol dominikánok St. Peter und Paul → socha Sv. Peter b081X

Altötting (D), kostol anglických panien  → freska Zasnúbenie P. Márie w552X

Amberg (D), kostol sv. Augustína  → freska Najsv. Trojica (anjel g196.2X)

Amorbach (D), klášt. kostol → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie p347X

Amsterdam (NL), Rijksmuseum → skica Nesenie kríža r404X

Andechs (D), klášt. kostol → freska Anjelský koncert x05X

Andria (It), S. Nicola → olt. obraz Klaňanie pastierov c117X

Antdorf (D), kat. kostol → freska Nanebovstúpenie Krista g196X

Antverpy (B), Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten
 Obrazy: → Vyučovanie P. Márie r398X; r393;  → Kristus na kríži r415;  → Pieta d141X;
 → Oplakávanie Krista d142X;  → Martýrium sv. Apolónie j224.1X

Antverpy, Museum Plantin Moretus,  kresebná predloha → Zmŕtvychvstanie v523x2

Antverpy, kostol augustiniánov
 Olt. obrazy:  → Martýrium sv. Apolónie j224.1X;  → Oplakávanie Krista d142X

Antverpy, Katedrála sv. Pavla
 → triptych Zmŕtvychvstanie Krista r394;  → olt. obraz Vyučovanie P. Márie r398X(?)

Antverpy, Sint-Jacobskerk  → olt. obraz Trojica r408

Antverpy, kostol jezuitov(?)  → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie 3x630 a

Aszód (H), kaštieľ Podmaniczkych  → iluzív. archit. sály d126 a

Auerbach in der Oberpfalz (D), far. kostol sv. Jána Krstiteľa
 Boč. oltár: → Sviatosť oltárna uctievaná Svetadielmi (anjel 3x637 c; dvojica anjelov c118.2X);
 → Sv. Jozef Pestún a013X

Aufkirchen / Gerolfingen (D), far. kostol ECAV  → predela Posledná večera v516X

Augsburg (D), Dóm → fresky boč. kaplnky g064-065;  → hlav. oltár g067

Augsburg, Evang. Barfußerkirche → obrazy: g192.1-2

Augsburg, Evang. Ulrichskirche → obraz Krst Krista r387X

Augsburg, kostol kapucínov  → hlav. oltár p339

Augsburg, karmelitánsky kláštor zum Hl. Sakrament → univ. tézy h202

Augsburg, Städtische Kunstsammlungen und Museen, Graphische Sammlung
 Návrh. kresby: → b058.1X; + b070X; + g180;  → rytiny: g188x2

Augsburg, Schatzlerpalais (Múzeum) → supraporta Apolón a Korónis b040X

Augsburg, niekdajší hostinec "Drei Kronen" → fasádová freska Pieta h216

Aylesbury, Buckinghamshire (UK), Waddesdon Manor → kresba M. Magdaléna x01


B

BÁB, far. kostol sv. Imricha → olt. obraz Sv. Imrich pred P. Máriou p350x1 a

BABINÁ, kostol sv. Matúša,  olt. obrazy: → Sv. Matúš evanj. 3x623 a;  → Pieta g180.3

BÁČ (Szentantal), kláštor františkánov (= GMB)  → olt. obraz Narodenie b028 a

Bad Säckingen (D), St. Fridolin → freska Narodenie P. Márie g173X

Bakar (HR), far. kostol, olt. obrazy:  → Sv. Panny Mučeníčky b052.1X;  → Madona w546X

Bakow (PL), kat. kostol  → olt. predela c099X

Balassagyarmat (H), far. kostol → boč. oltár Vyučovanie P. Márie x24x2

Balatonalmádi-Vörösberény (H), diec. Veszprém, far. kostol  → fresky kaplnky sv. Hrobu g197.2X

Balgach (D), far. kostol  → fresky f152.1.1X; v497X

BÁNOVCE nad Bebravou, far. kostol (kaplnka na cinoríne?)
 → obraz P. Márie r420x2 a (anjelici x43 b)

BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 Klenba presbytéria:  → Panna Mária h203 a (anjeli s krížom g197.2 c)
 Klenby lode:  → P. Mária Kráľovná nebies(?) b055 a (letiaci anjel f152.1.5 c);  » Apoteóza
 Meno P. Márie? (archanjel zráža diabla b058.3 b; anjel g197.1 e; dva páry aleg. postáv g198 b);
 → Aleg. Viery m296 a  (anjel m296.1 a)
 Klenba chóru: → Anjelský koncert b057 a (anjel b057.1 b)
 Hlav. oltár: → Nanebovzatie P. Márie (putto c118.1 d; b063.1 d; + apoštoli g196.1 a)
 Boč. oltáre: → P. Mária Starohorská w551 a (anjel p358.1 a);  → Sv. Florián 3x613X;
 Obrazy: → Ukrižovanie s436 c; → Sv. Ján Nepomuk x27 a (dvojica anjelikov na oblaku m283.1 c);
 → Ukladanie do hrobu b030 b; → Cechová zástava kolárov 1x568 d

BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera (pôv. jezuitský kostol)
 Obraz  » Smrť sv. Františka Xavera nad hlav. oltárom: → g170 a (dvojica anjelikov 3x634 a;
 + anjel a letiaci anjelik j229.1 a; g187.1 a; x29x3 d);
 Obraz v boč. kaplnke → Michael archanjel x120x2 a (+ kompar. x48 l);
 Obrazy: → Sv. Ján Nepom. 3x616x5.1 a;  → "Obraz sv. Jána Nepomuka v Ríme" 3x616x3 a

BANSKÁ BYSTRICA, "slovenský" kostol sv. Kríža  → boč. oltár Sv. Alojz Gonzaga (anjel x40.1 a)

BANSKÁ BYSTRICA, Benického dom
 → klenba sály: Zápas kentaurov s Lapitmi b036 a; → klenba loggie: Bakchanálie a026.1-5 a

BANSKÁ BYSTRICA, Biskupský palác
 Obraz  » Zázračné nasýtenie (Kristus m281 a; + komparz g192.1 b; j225 c; j227 a; j228 a);
 → býv. oltárny obraz Pieta x03 a

BANSKÁ BYSTRICA, SM - Stredoslovenské múzeum
 Obrazy: → Sv. Alojz Gonzaga 1x571 a;  → Sv. František Borgia (anjelik c118.3 c);  → Sv. Ignác
 z Loyoly r406.1 a;  → Videnie bl. Jana Kanty p359x5 a;  → Martýrium sv. Sebastiána a005 a;
 → Christianizácia Uhorska f156 a;
 → cechová zástava (Sv. Štefan) h209 e, 3x627 e;  → maľov. paraván (Stvorenie sveta) v508.1 a;

BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. jezuitský kostol (far. kostol Nanebovzatia P. Márie)
 Hlav. oltár: → Nanebovzatie P. Márie (anjelici r413.11 b);  + boč. oltár: → Sv. Ignác z Loyoly
 (anjelik s knihou c097.1 g, b063.1 g);
 Obrazy: → Sv. Jozef Pestún (anjelici b075 a; 3x635 a);  → Michael Archanjel r372 g;
 → Klaňanie pastierov v535 a

BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
 Horný kostol: → klenbová maľba Triumf Krista t487.1 a (anjeli g189 a; g628 a; x29x3 a);
 → Ukrižovanie (postavy v pozadí g188x6.9 a, w539.5 a, w539.6 b);  → Oplakávanie Krista j226 a;
 → Nesenie Krista do hrobu g188x6.11 a
 Sv. schody: → Anjelský koncert na klenbe h211 a;  → emblémy j220 a-d;  → Kristus na Olivovej
 hore w539.2.1 b (anjel m285x3 a);  → Kristus pred Herodesom g188x6.2 a;  → Zmŕtvychvstanie
 Krista a025.4 a;
 Dolný kostol, nást. maľby: → Srdce Ježišovo b072 a;  → Predstavenie v chráme 3x608 b;
 → Sv. Ignác z Loyoly k244 a (P. Mária t469 a);
 Stratený obraz → Nesenie kríža (P. Mária a dráb j222 a; Ježiš a vojaci g188x6.5 a);
 Reliéfy: → Posledná večera w539.1 b;  → Ukladanie do hrobu (v kaplnke) g188x6.11 b

BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
 Olt. obrazy: → Zasnúbenie sv. Kataríny x10;  → Klaňanie pastierov (Mária a Jozef v535 a;
pastieri r403 a; anjel x019 a; + kompar. b074X)

BANSKÁ ŠTIAVNICA, Pischlov dom (Radničné nám.)  → nást. maľby Sedliacka svatba b045 a

BANSKÁ ŠTIAVNICA, Trojičné nám. 8 → zvyšky malieb na priečelí (Šalamún, Jób) m315.1a-2a

BANSKÁ ŠTIAVNICA, Starý zámok  → nást. maľba v sále: putti d139 a

BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. rezidencia jezuitov
 → freska Sv. Ignác z Loyoly (anjel b052.1 c; putti b059.2X)

BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM - Slovenské banské múzeum
 Obrazy: → Kristus a cudzoložnica b095 a;  → Očistec a Kristus na Olivovej hore t486 b;
 → Zmŕtvychvstanie Krista o319 a (anjel na hrobe f165.1 a);  → Nanebovzatie P. Márie b064.1 a;
 → Immaculata so sv. Annou a Joachimom (anjelik s ľaliou x29x3 b);  → Sv. Alojz Gonzaga
w550 c;  → Sv. Barbora b058.2 a;  → Sv. Florián 3x613 b,c;  → Oslávenie sv. Jána Nepom.
 (anjeli b064.1 b);  → Sv. Karolína(?) b059.2X (anjelik so šípom c118.3 d);  → Všetci svätí
 (apoštoli m302 d; v503 a);  → "Lament maliarstva" z555 a;  Návrh slávobrány → k245x2 a

BANSKÁ ŠTIAVNICA, ŠÚBA  → návrh. kresba Sv. Jozef Pestún (dvojica anjelov c118.2 c)

BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
 → hlav. oltár Premenenie (Kristus v514x2 b; + apoštol Peter b077 d)

BARDEJOV, far. kostol sv. Egídia  → býv. olt. obraz Snímanie z kríža r393 a

BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum
 Epitafy: → Zmŕtvychvstanie (I) h207 b;  → (II) h207 c;  → (III) v523 a;  → Kain a Ábel b050 a;
 → Kristus s učeníkmi 1x557 a;
 Obrazy: → Šalamúnov súd m298 a;  → hunskí vojvodcovia 2x593 g;  → Rozlúčka Krista
 s Matkou d136 a;
 Tlač. antependium → Sv. Štefan h209 f, 3x627 f

Bardo (PL), pútny kostol  → boč. oltár Videnie sv. Bernarda w548X

BARTOŠOVA LEHÔTKA, kostol sv. Jána Nepomuka → maľby na empore (Ondrej apošt. v527.2 d)

BATIZOVCE, kat. kostol  → olt. obraz Mariatálska Madona j218 a

Baumburg (D), kat. kostol  → obraz Immaculata b070X

Bebenhausen (D), býv. klášt. kostol  → epitaf r387X

BECKOV, kláštor františkánov s kostolom sv. Jozefa Pestúna
 Olt. obrazy: → Pieta c106 a; → Vyučovanie P. Márie r398 a; → Ukladanie do hrobu v521 a;
 → Smrť sv. Jozefa (kľačiaci anjel m273 b);  → Sv. Peter Regalat 1x583 b;  → maľ. antependium
 "Maria Hilf" 1x568 a
 Obraz v kláštore(?) → Apoteóza sv. Jána Nepomuka h209x3 a
 (SNM-HM Bratislava →  býv. oltárny obraz Sv. Anton Pad. t483 b)

BECKOV, far. kostol sv. Štefana  → hlav. oltár Štefan h209 c, 3x627 b (dvojica anjelikov 3x634 b)

Beiuş (RO), far. kostol  → olt. obraz Ján Nepomuk a014.1 b

BELUJ, kat. kostol, obrazy (= Sv. Anton, fara)

Benátky (Venezia, It), S. Maria della Consolazione (della Fava)
 Obrazy:  → Vyučovanie P. Márie t470  → Videnie sv. Filippa Neri p350x1

Benátky, S. Maria Formosa  → obraz Sv. Barbora p328

Benátky, S. Maria della Salute  → obraz Abrahámova obeta t475X

Benátky, SS. Giovanni e Paolo, obrazy: → "Meno Kristovo" l261;  → Sv. Jozef Pestún r377

Benátky, S. Rocco  → olt. obraz Povýšenie sv. Kríža g193

Benátky, Corpus Domini  → obraz Prijímanie apoštolov p381

Benátky, Scuola dell´Angelo Custode  → olt. obraz Anjel Strážny r379

Benátky, Scuola grande di San Rocco, obrazy:  → Ukrižovanie r472x2;  → Zmŕtvychvstanie r472

Benátky, Casa di Risparmo  → obraz Posledný súd r471X

Benátky, Biri (S. Canciano), niekdajšia Tizianova vila  → maľovaný vlys t475 a,b

Benediktbeuren (D), St. Benedikt → obraz Martýrium sv. Sebastiána s429x2.1

Benešov u Prahy (CZ), kostol sv. Anny → súsošie Ukrižovanie t477X

Bengel (D), kostol Sankt Abrunculus  → freska g197X

Berdyczow (PL), kostol bosých karmelitánov  → fresky v pendantívoch l253X

Bergamo (It), Accademia Carrara  → rytina Pastier s ovcou c117.1

Bergamo, Dóm S. Maria Maggiore
 Obrazy: → Martýrium sv. Esterie p359;  → Mojžiš udiera do skaly f155X

Bergatreute (D), kostol sv. Filipa a Jakuba
 Maľby po stranách hlav. oltára: → Zvestovanie (P. Mária b065X; Archanjel Gabriel m285x2.1 b);
 Boč. oltár → Sv. Ján Nepomuk p336.4X;

Bergen bei Neuburg/Donau (D), far. kostol → dvojica anjelov na klenbovej freske g196.4X

Berkenye (H), kat. kostol  → boč. oltár Zvestovanie P. Márii (Archanjel Gabriel m285x2 a)

Berkley (USA), University Art Museum  → skica Kristus nesie kríž r404X

Berlín (D), Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
 Kupferstichkabinett:  → návrh. kresba Sv. Príbuzenstvo 3x609 a;  → cyklus rytín Hrdinské
 ženy s446;  → rytina "Speculum Justificationis" a021
 Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst:  → reliéf Snímanie z kríža m312 w

BETLIAR, kaštieľ (Múzeum)
 Obrazy: → Martýrium sv. Uršule p356 a; → 3 Cnosti f157 a; → Krásnohorská Madona m265x2 a;
 → akvarel Sv. Barbora p328 a;
 Obrazy v expozícii na hrade Krásna Hôrka (?): → Vydrancovanie mesta c098x2 a;  → János
 a Sára Rovin u495 a

BETLIAR, kostol ECAV  → olt. obraz Kristus a Samaritánka c109 a

Bettbrunn (D), far. pútny kostol  → freska presbyt. r366X

Beyharting (D), kostol → freska b027.1X

Bielice (PL), far. kostol sv. Kataríny → obraz Adorácia Mena Maria b073X

Bieliny (PL), kostol sv. Vojtecha → klenbová freska g197X

Biberach (D), súkrom. zb. → obraz Nanebovzatie P. Márie t470X

Biberach, Stadtmuseum → skica Kameňovanie sv. Štefana g359 b

BIJACOVCE(?), kat. kostol → olt. obraz Ukrižovanie s436 e

Bílovec (CZ), far. kostol → obraz Sv. Ján Nepomuk p336.4X

Binarowa (PL), drevený far. kostol Michala Archanj. → maľba na stene 1x565X

Birgitz (A), far. kostol → hlav. oltár Zvestovanie P. Márie (anjelici na oblakoch m283.1X)

Birmingham (GB), múzeum? → obraz Navštívenie v502

Bistrita / Beszterce (RO), kostol piaristov → obraz Jozef Kalazan. l260X

Bissone (Ticino, CH), far. kostol S. Carpoforo → freska na klenbe lode (dvojica anjelikov m269.1X)

Bobingen (D), far. pútny kostol → freska klenby Immaculata (anjel 3x630X)

BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
 Obrazy: → Pribíjanie Krista na kríž s459 a (x18 a); → Ukrižovanie r393 b (x18 b); → Snímanie
 z kríža d127 a (x18 c)
 Kaplnka na Kalvárii  → hlav. oltár: Nanebovzatie P. Márie r371 b

BOBROVEC, kat. kostol  → boč. oltár Sv. Ján Nepomuk p323 e

Bogota (Kolumbia), S. Ignazio Xaverio
 Obrazy: → M. Magdaléna r311x2X;  → Smrť sv. Františka Xavera g170X

Bogota, Katedrála Nepoškvrneného počatia
 Obrazy: → Ukrižovanie r393X;  → Klaňanie pastierov r402X?;  → Sv. Barbora r411X;
 → Ezechielova vízia v508.2X;  → Premenenie v510.1X;  → Nanebovstúpenie v510.2X;
 → Klaňanie pastierov v509X

Bogota, Colegio Maria Immaculada  → obraz Smrť sv. Františka Xavera 1x577X

Bogota, Arcibiskupský palác, obrazy: → Sv. Tomáš Akvinský 1x584X;  → Sv. Barbora m286x1X

Bogota, Museo de Arte Cristiana  → obraz Klaňanie 3 kráľov r416X

Boguchwalów (PL), kat. kostol  → tabuľová maľba Zvestovanue c101X

BOHUNICE, kostol ECAV  → olt. obraz Premenenie r366 j

BOJNICE, far. kostol sv. Martina
 Hlav. oltár: → Sv. Martin 1x582 a;  → Nanebovstúpenie Krista r395 b

BOJNICE, hradná kaplnka  → freska klenby: Útek do Egypta f166 a

BOJNICE, Múzeum (SNM)
 Obrazy: → Krst Krista 3x597 b; x29x2 a;  → Ecce Homo h210 a;  → Zasnúbenie P. Márie
v417x2 a;  → Zvestovanie pastierom b033 a;  → Klaňanie pastierov b035 b; w543 a;
 → Immaculata b032 b (anjel p349.1 c); → Madona w542 a; m277x2 a; → Sv. Alojz Gonzaga
c113 a; → Sv. Anton Pad. m317x2; → Sv. František Xav. r406.2 a;  → Sv. Hieronym p327x2 a;
 → Sv. Ján Nep. z553 a; b067 a; → Sv. Jozef Kalazan. l260 ax13A d; → Sv. Ladislav s362 b;
 → Sv. Ondrej apošt. v527.2 b; → Obrátenie Pavla s443 a; → Sv. Peter b081 b; → Sv. Svorad
v529.1 a, h214.2 b;  → Boréas a Oreithyia (kópia) r417X;  → Triumf cis. Leopolda I. s361 a;
 → generál gr. Ján Pálffy (jazdci r419.1 b);  → palatín gr. Pavol Pálffy w544 d

Bologna (It), Pinacoteca Nazionale
 Obrazy:  → Noli me tangere r384X;  → Bičovanie t480X;  → Extáza sv. Františka z Assisi x54;
 → Krst Krista a008 (+ kompar.);  → Sv. Alojz Gonzaga (anjel 3x637 e)

Bonn - Poppelsdorf (D), pútny kostol, klenba Sv. Schodov → Zmŕtvychstanie Krista g18x2X, v497X

Borotín (CZ), zámocká kaplnka  → klenbová freska g197X

Borsmonostor (H), kat. kostol  → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie r380X

Bosau (D), kostol ECAV  → obraz Krst Krista m299X

Božanov (CZ), far. kostol sv. Márie Magdalény → freska Kristus na hostine u farizeja Šimona b054X

Brahiłow (PL), kostol býv. trinitársky  → freska na klenbe boč. kaplnky p324 c

» BRATISLAVA

Braunschweig (D), HAUM - Herzog-Anton-Ulrich Museum
 → skica k olt. obrazu 12ročný Ježiš v chráme: x43;  → perokresba Vzkriesenie Lazara s438x2;
 → kresbová kópia Vzkriesenie mládenca z Naim a003X

Braunschweig, Dóm  → epitaf Zmŕtvychvstanie c115 X

Breitenbach (D), pohreb. kaplnka  → olt. obraz p339X

Brenz (D), kostol  → obraz epitafu Posledný súd s437X

Brescia (It), Chiesa di S. Orsola  → olt. obraz Martýrium sv. Uršule p356

Brescia, zb. Lechi  → skica k olt. obrazu Nanebovzatie P. Márie p358

BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
 → maľby klenieb (anjeli s krížom g197.2 a; + anjel na oblakoch p359x2 b);
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie (dvojica anjelov c118.2 d; + letiaci anjelici c118.3 f)

BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol Najsv. Trojice
 Olt. obrazy: → Sv. Augustín (anjel g197.1 b);  → Kristus pred Pilátom g188x6.4 a
 (Pilát g188x6.3 a; + Kristus s455x2 a)

BREZOVICA nad Torysou, kostol Všetkých svätých
 Epitaf Zmeškalovcov:  → Triumf Krista 1x558 a;  → Ukrižovanie g194 a (Mária v518.1 a;
Ukrižovaný a Ján Ev. s438.1 a;  + → Posledná večera v predele v516 a;
 Obraz → Sv. Katarína Alex. k237.2 a

BREŽANY, drevený gr.-kat. kostol sv. Lukáša Evanjelistu
 Maľby na empore: → Bičovanie Krista d135.1 b;  → Snímanie z kríža r383 a

Brežice (Slo), Posavski muzej  → obraz Sv. Hyacinta (putto c118.1X; b063.1X)

BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli (far. kostol Sedembolestnej P. Márie)
 Olt. obrazy: → Judášov bozk w450.4; → Snímanie z kríža a010x2 a (kompar. P. Mária t477 e);
 → Ukladanie do hrobu b030 a;
 Iluzív. architektúra klenby → b060.1 b

Brixen (Bressanone, It), Dóm
 Fresky: → Sv. Cecília s anjelmi t488;  → Prijatie P. Márie na nebesiach (anjel x34);
 Hlav. oltár: → Smrť P. Márie p347X

Brixen, Diözesanmuseum Hofburg
 Obrazy: → Kristus na Olivovej hore t486;  → Ukladanie do hrobu b031X;  → Leto (hrajúce sa
 deti
h215 c);
 Návrhové kresby: → Oslávenie sv. Gertrúdy x40x1 a;  → Kristus u farizeja Šimona l263x3X;
 Reliéf → Snímanie z kríža m312 s

Brno (CZ), kostol sv. Jakuba  → býv. olt. obraz Apoteóza sv. Jakuba (dvojica anjelov 065.2 a)

Brno, kostol sv. Jánov  → olt. obraz Smrť sv. Jozefa m273X

Brno, kláštor kapucínov, obrazy:  → Posledná večera g192.1X;  → Odsúdenie Krista 3x599 b

Brno, kostol sv. Leopolda (býv. kláštorný Milosrdných bratov) → obraz Sv. Ján a Pavol 3x615 d

Brno, kostol sv. Márie Magdalény → boč. oltár Sv. Jozef Pestún x39.1X

Brno, Dóm sv. Petra a Pavla
 Boč. oltáre: → Sv. Prokop (dvojica anjelov p359x2X);  → Najsv. Trojica (anjeli x08.3 d)

Brno, býv. Nová radnica (Zemský stavovský dom) → klenbová freska Aleg. dobrej vlády x09

Brno, MG - Moravská galerie
 Obrazy a skice:  → Najsv. Trojica t484X;  → Klaňanie Troch kráľov h216x2 c;  → Zasnúbenie
 P. Márie v498X;  → Sv. Florián 3x613 e;  → Oslávenie sv. Jakuba st. (dvojica anjelov b064.2 a);
 → Sv. Karol Boromejský 3x619 b;  → Sv. Tekla 3x621 a;
 Študijné a návrhové kresby: → Najsv. Trojica x33;  → Maria Hilf 1x568X;  → Sv. Anton z Padovy
 a Anton Pustov. t483X;  → Oslávenie sv. Floriána 3x613X;  → Sv. František z Assisi x54X;
 → Smrť sv. Jozefa t482X;  → Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla m293X;  → Sv. Tekla 3x621X;
 Rytiny: → Oplakávanie Krista d142;  → Horská krajina p352

Brno, Muzeum města Brna  → obraz epitafu Posledný súd s437X

BRODZANY, kostol Všetkých svätých
 Olt. obrazy: » Sv. Ján Nepomuk m288 bm291 b;  » Immaculata 1x566 a (anjel c104 a; anjelik
 s vencom
u491 h)

Broumov (CZ), kostol benediktínov sv. Petra a Pavla
 Obrazy: → Smrť sv. Jozefa t482X;  → Trojica t484X

Broumov, kostol sv. Vojtecha
 Obraz v sakristii: → Bičovanie Krista a025.3X; → Korunovanie tŕním a025.3X

Bruck a.d. Leitha (A), far. kostol → obraz Sv. Sebastián s429x2 d

Bruggy (Belg), Stedelijke Musea → kresbová predloha v512

Bruntál (CZ), kostol piaristov → boč. oltár (anjelici s knihou c118.1X)

Brusel (Belg), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten / Musées Royaux des Beaux-Arts
 Býv. oltárne obrazy: → Sv. Martin j223;  → Nanebovzatie P. Márie r413.1, r413.12

BRUTOVCE, far. kostol sv. Vavrinca → obraz z boč. oltára Stigmatizácia sv. Františka u494 a

Břevnov (CZ), kláštor benediktínov  → nást. maľba schodiska v konvente b031X

Budapest (H), býv. jezuitský kostol sv. Anny na Budíne
 Olt. obrazy: → Immaculata k241 b;  → Zasnúbenie P. Márie v498X;
 Obrazy: → M. Magdaléna r375 b;  → Sv. Alojz Gonzaga s428X;  → Smrť sv. Františka Xavera
g169X, p322X

Budapest, kostol františkánov, Pešť  → obraz Zasnúbenie P. Márie z boč. oltára w552X

Budapest, kláštor piaristov → obraz Sv. Jozef Kalazanský r389X;
 Piarista Múzeum → rytina Sv. Jozef Kalazanský s454x2

Budapest, Kalazantium → olt. obraz Sv. Jozef Kalazanský (z Mosonmagyaróváru) r389 c

Budapest - Várpalota, býv. palác Zichy-Waldstein (Trianon Múzeum), klenbová maľba r374X

Budapest II - Újlak, far. kostol  → votívny obraz 1x568X

Budapest, MNG - Magyar Nemzeti Galéria
 Obrazy: → M. Magdaléna k234 a;  → Videnie sv. Antona Pad. x04;  → Sv. Sebastián s429x2 b;
 → pamätný obraz Š. Koháryho k245X;  → tromp l´oeil p340X;  → Najsv. Trojica t484X;
 → P. Mária nevesta Ducha sv. h203 b;  → Madona w542X;  → Dolorosa x39;  → Smrť sv. Jozefa
x40x2 c;  → Bičovanie Krista d135.1 a

Budapest, SzM - Szépművészeti Múzeum
 → skica Kristus kriesi mládenca a011X;  → Kristus uzdravuje chromého p333;  → Mária s Ježiškom
m317X;  → bozzetto Sv. Alžbeta dáva almužnu g191, p357;  → Apollo a múzy v537;
 Kresby: → Michael archanjel r492;  → Štúdie anjelských figúr g191x2, 3x633 c;  → Prekladanie
 jabĺk d133X;  + Reliéf → Pieta x61X

Budapest, IM - Iparművészeti Múzeum
 → akvarel Sv. Alojz Gonzaga s428X;  → reliéf Snímanie z kríža m312 q

Budapest, Néprajzi Múzeum → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (anjel g197.2X)

Budapest, MNM - Magyar Nemzeti Múzeum (Tört. Képcsarnok)
 → portréty Csákyovcov w544 a;  → vojvodcovia, kniežatá a králi 1x593 k;
 → rkp. ilustrácia Ukrižovaný s M. Magdalénou (Kristus na kríži d135.2 a)

Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
 → univ. tézy h212;  + Kiscelli Múzeum: → Smrť sv. Františka Xav. p322X

Budapest, Evanjelické múzeum → obraz Augsburská konfesia 1x588X

Budišov (CZ), kostol Nanebovzatia PM → obraz Ján Nepomuk p323X

BUDMERICE, far. kostol → olt. obraz Krst Krista 1x556.1 b

Buggenhofen (Bissingen, D), kostol Nanebovzatia P. Márie
 → freska Kráľovná anjelov (letiaci anjel c119.1X)

Buch am Buchein (D), far. kostol → klenbová freska g197.2X

Burghausen (D), býv. jezuitské kolégium → freska auly b051X, b057X, b058.1 X, c097.2X

Buxheim (D), kat. kostol → obraz Kristus pred Kajfášom (sediaci muž v popredí k247X)

Bückeburg (D) → obraz Narodenie P. Márie m276

BYSTRANY, far. kostol sv. Petra a Pavla
 Olt. obrazy: → Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla m293 b (anjeli p350x1.1 bp359x3.1 a);
 → Martýrium sv. Jána Nepomuka m288 a;  → Sv. Príbuzenstvo r417 a

Bystré u Poličky (CZ), kat. kostol
 → hlav. oltár Krst Krista (anjeli p359x2X);  → boč. oltár Smrť sv. Jozefa t482X

BYTČA, far. kostol Všetkých svätých
 Olt. obrazy: → Všetci sv. (Dominik a František p339 b; u490.2 a; + sv. mučeníci r397 c);
 → Ondrej apošt. k231 q

BYTČA, kaštieľ  nást. maľby: → Putto s lebkou (Vanitas) b044 a;  → cyklus hrdinov 2x593 a

BZINY, far. kostol Nepoškvrneného počatia P. Márie → býv. olt. obraz Narodenie P. Márie v507 e


C, Č

Cannes (F), Múzeum → obraz Abrahám a Melchisedek r414X

Cavalese (It), obrazáreň Magnifica Comunità
 → skica Michael archanj. u492;  → skica Sv. Anton Pad. u493;  → obraz Dolorosa x39

Celldömölk (H), benediktínsky pútny kostol → klenbová freska "Schatzkammer" g197.2X

Cerknica (Slo), kat. fara → olt. obraz zo Zelš b061X

CERNINA, gr.-kat. kostol sv. Kozmu a Damiana → ikonostas r366 h; r371 j

Cesano Maderno (It), Palazzo Arese → klenbové fresky c123 f,g

Cesena (It), Pinacoteca Comunale → skica k freske Korunovanie P. Márie c118X

Cieszyn (PL), Muzeum Śląska Cieszyńskiego → epitafy h207X; + obraz Posledná večera v516X

Cividale del Friuli (It), Dóm → obraz Martýrium sv. Štefana v kaplnke p325

Cleveland (US), The Cleveland Museum of Art → obraz Abraham a anjeli 3x637 b

Cluj (RO), Národné múzeum umenia → býv. olt. obraz Klaňanie pastierov v509X

Cluj, býv. jezuitský kostol → obraz Mária s Annou (Anna Samotretia) 1x573

Casteltermini (It), býv. kapucínsky kostol S. Francesco → obraz Smrť sv. Jozefa c1183x2

Crespano del Grappa (Treviso, It), far. kostol S. Marco → klenbové fresky g196, g197

Cusco (Peru), San Cristóbal → obraz Nanebovzatie P. Márie r416.2X

Cusco, kostol (?) → obraz Smrť sv. Františka Xavera 1x577X

Cvrčovice u Pohořelic (CZ), kostol sv. Jakuba → obraz Smrť sv. Jozefa x32X

Č

ČAKA, kostol sv. Jána Nepomuka → hlav. oltár Oslávenie sv. Jána Nepomuka p355 a

ČAKANY, far. kostol sv. Michala Archanjela  → klenbová maľba (anjel sediaci na oblaku f152.1 h)

ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad (SNM - Múzeum Červený Kameň)
 Fresky hradnej kaplnky: → Zvestovanie P. Márii (P. Mária d134.1 a; Archanjel Gabriel a002X);
 → Zasnúbenie P. Márie s426 a;  → Letiace putti (1,2) x64 a;
 Klenbové fresky v sálach: → Hagar x55 a; → Kadmos b037 a, b038 a; → Kleopatra c116 a;
 → Boreas a Oreithyia m287 a, s452 a;  + juž. krídlo: → Ceres b041 a
 Sala terrena, fresky na klenbe: → Aténa v506 a;  → Nymfy II b090 a;  → Nymfy II b039 a;
 → hrajúce sa deti t475 a,b;
 Kartuše a medailóny v lunetách: → Anjelský hrad v Ríme l251 a; → Sibylin chrám v Tivoli s440 a;
 → Pasquino statua parlante l250 a;  → personif. Nílu v496 a;  → sediaci žobrák s457 a;
 → krajina s antickou ruinou p335 a;  → krajina s riekou b040 a;  → koráby na mori b050x2 a;
 Čelná stena: → Lucretia c123 d;  → postava muža vo dverách v503X (kompar. x44X)
 Múzeum (SNM), obrazy:
 → Klaňanie pastierov (pastier c117.1 a); → Ukladanie do hrobu b034 a; → Lót s dcérami r391 b;
 → Sv. Alojz Gonzaga 3x616x5.2 b;  → Alegória Jesene d133 a;  → Cisári, králi a vojvodovia
2x593 h;  → Jazdecké portréty t464 a, t465 a;  → portréty (Štefan Pálffy a i.) w544 e,f;
 → Jozef II. ako dieťa m306 a;  → tromp l´oeil p346X;  → ilustr. Starého zákona p334X;
 Maľby na tabernákulovej skrini: → Sv. Ján Evanj. l253 a;  → Krst Krista m308 a;
 Fragmenty renes. kachlíc z hradu (AÚ SNM): → 7 slobodných umení b050X

ČERVENÝ KLÁŠTOR, kostol kamaldulov → olt. obraz Ukrižovanie 3x603 a

České Budějovice (CZ), kostol sv. Jána Nepom. → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk m289x24

Český Krumlov (CZ), zámocká kaplnka   → olt. obraz Maria Victoria m269X

ČIERNE KĽAČANY, kat. kostol Krista Kráľa → olt. obraz Ján Nepomuk m291 a

ČIERNY BROD (Vízkelet), far. kostol → obraz Vyučovanie P. Márie x24x2 a

Čoka (Vojvodina, HR?), kostol Najsv. Trojice → obraz Kristus na Olivovej hore t486X


D

Dallas (Texas, USA), Museum of Art → obraz Únos Európy p350x3

Dasing (D), kostol → freska klenby (anjel a anjelici f152.15X)

Děčín (CZ), kostol sv. Kríža → freska f152.1.1X

Deggendorf (D), Burgerspitalkirche → freska c119.1X

DECHTICE, far. kostol → hlav. oltár: Všetci sv. (Vavrinec v530 a; + proroci s437 e)

DEKÝŠ, kostol Narodenia P. Márie → hlav. oltár Narodenie P. Márie x10x2 a

Derbyshire (UK), Kedleston Hall → obraz Kristus u farizeja Šimona l263x3

Dessau (D), Öffentliche Sammlungen → obraz Narodenie a003X

DETVA, far. kostol sv. Františka z Assisi
 Boč. oltár → Apoteóza sv. Jána Nepomuka s430x4 a;
 (na fare): → obraz Videnie sv. Antona Pad. t483 a (anjelik x27 b)

Diessen (D), klášt. kostol → boč. oltár Kameňovanie sv. Štefana p359x1 (anjel p359.1)

Dietramszell (D), kostol Mariae Himmelfahrt → klenba presbytéria Najsv. Trojica (anjel c119.1x23)

Dijon (F), Musée Magnin → obraz Vzkriesenie Lazara b089

Dillingen (D), jezuitský Univ. kostol → maľov. dekorácia a025.2-3 X

Dinkelsbühl (D), kat. kostol → olt. obraz Snímanie z kríža t477 e

Dittersbrunn (D), pútny kostol Sankt Veit auf dem Ansberg → obraz Posledný súd 1x587X

DIVIACKA NOVÁ VES, kat. kostol
 Hlav. oltár → Srdce P. Márie b073 a;  → Assumpta s anjelmi b064.1 d

DOBRÁ NIVA, far. kostol sv. Michala archanj.
 Hlav. oltár → Michael archanjel x23 a (porazený démon s444 a)

Dobrzyca (PL), far. kostol → obraz Sv. Tekla 3x621X

Doksany (CZ), klášt. kostol → freska kupoly f152.1.2X

DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
 Obrazy oltára: → Klaňanie pastierov b082 b;  → Trojica v504 c;  → Matúš ev. k232 a;
 → Posledná večera 3x598 b
 Maľov. epitafy: → Trojica v504 b;  → Ezechielova vízia v508.2 a

DOLNÁ STREHOVÁ, kat. kostol → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie p347 a

DOLNÉ OREŠANY, piaristi (z Podolínca?) → obraz Jozef Kalazan. s454x2 a(?)

Dolní Benešov (CZ), kostol sv. Martina → olt. obraz Posledná večera r404x3X

DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria
 Obrazy: → Sv. Jakub Ml. p344x4 a;  → Ukrižovanie r382 a;  → Trojica 3x611 a;
 → Assumpta r371 l
 Maľby z kazateľnice: → Sv. Matúš Ev. 3x623 b;  → Sv. Marek Evanj. w539.9 a

DOLNÝ LIESKOV, filiálny kostol Sv. Anjelov Strážcov  → hlav. oltár Anjel Strážny s431 a

DOMANIŽA, far. kostol sv. Mikuláša a Nanebovzatia Panny Márie (?)
 Olt. obraz → Assumpta r371 d;  → Zvestovanie P. Márii na ambitových dverách a024 b

Donauwörth (D), Stadtarchiv → návrh. kresby b072

Donauwörth, Casianeum → obraz Sv. Jozef Pestún (dvojica putti s knihou c118.1X; b063.1X)

Dornbirn-Haselstauden (D), far. kostol → freska Nanebovstépenie Krista g196.1X

Doudleby nad Orlicí (CZ), zámok → medailóny v štuk. klenbe h215 d;  → emblémy s424X

Drážďany (Dresden, D), Kupferstichkabinett
 Rytiny: → Ján z Mathy a Felix z Valois p324;  → Zvestovanie P. Márii r409
 Kresba → Zvestovanie P. Márii g178X

Drážďany, niekdajší Kath. Hofkirche → freska kupoly (anjel m284.1 e)

Drnholec (CZ), far. kostol → hlav. oltár Trojica t484X

Drtija pri Moravčah (SLO), kat. kostol → olt. obraz m274.1X

Druisheim (D), kostol → kupolová freska f152X

DUBNICA nad Váhom, far. kostol sv. Jakuba St.
 Olt. obrazy: → Krst Krista 3x597 a;  → Posledná večera w540.2 a;  → Oslávenie sv. Jána
 Nepomuka (anjelik s knihou c118.1 b; b063.1 b)

Dubno (PL), kat. kostol → freska Nanebovzatie P. Márie g196.1X

DUBOVICA, kaštieľ → klenba býv. sály: mytol. bohovia (Pluto c105 a)

DÚBRAVICA, kostol sv. Žofie → boč. oltár Sv. Margareta 3x621 e)

Dubrovnik (HR), jezuit. kostol sv. Ignáca → freska na klenbe apsidy f152X

Dumbraveni (Rum), kat. kostol → olt. obraz g191X

DUNAJSKÁ LÚŽNA(?), kat. kostol → hlav. oltár Navštívenie v421 a

Dülmen (Vestfálsko, D), kostol? → reliéf Snímanie z kríža m312 v

Dürnstein (A), klášt. kostol benediktínov → reliéf Posledná večera na tabernákule w540.2X

Düsseldorf (D), Kunstmuseum → príprav. kresba r381

Düsseldorf, Stiftung Museum Kunst Palast, Sammlung der Kunstakademie
 Obraz → Nanebovzatie P. Márie r413.3

DVORNÍKY (Dvorníky-Včeláre, o. Košice-okolie), kostol Narodenia P. Márie
 Hlav. oltár → Narodenie P. Márie 3x607 c

DVORY nad Žitavou, kat. kostol → olt. obraz Ukrižovanie 3x603 b

Dvůr Králové nad Labem (CZ), dekanský kostol
 Obraz → Smrť sv. Františka Xav. (dep. Hradec Králové) 1x577X

Dyje (CZ), far. kostol
 → olt. obraz Snímanie z kríža x30 b;  → Sv. Norbert p355.1X;  → Sv. Ján Nepom. x24X


E

Ebenthal (A, Dol. Rakúsko), kaštieľ
 Fresky: → slávnostná sála (letiace putti x08.1X); → Najsv. Trojica v kaplnke (anjelik s krížom x33 a)

Ebenthal (A, Korutánsko), kaštieľ
 → freska na klenbe sály (olympské božstvá v537X)

Ebersberg (D), far. kostol → klenba lode (Sv. Sebastián f152.2X)

Edelény (H), kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
 → Klenbové maľby interiérov (Minerva a Cnosti f160 b; Zeus b075x2.2 a; anjel g197.1 f;
emblémy j220 b)

Eger (H), kostol sv. Bernharda, býv. jezuitský → olt. obraz Vyučovanie P. Márie p354X

Eger, klášt. kostol minoritov → klenbová freska Oslávenie sv. Antona Pad. t483X

Eger, kláštor Servítov → nást. maľba Ježiš a Samaritánka ch217x2 a (s J. Zachom)

Eger, Seminár → olt. obraz Smrť sv. Jozefa x32x2 a

Eggelhof (Langweid am Lech, D), kaplnka Bolestnej Matky Božej
 → freska Oslávenie P. Márie (letiaci anjel c119.1X)

Ehingen (D), Liebfrauenkirche → olt. obraz Videnie sv. Antona Pad. (anjelici c118.1X; b063.1X)

Eibiswald (A), far. kostol → obraz Zvestovanie P. Márii d131x3X

Eichstätt (D), býv. jezuitský Schutzengelkirche
 Fresky: → Krst Krista na parapete chóru r387X;  → Agar a anjel x55X;
 Olt. obraz → Smrť sv. Jozefa x50

Eichstätt, býv. kláštorný kostol Notre Dame de Sacre Coeur → freska Sv. František Sales m285x4X

Eisenach (D), Georgenkirche → obraz epitafu Posledný súd s437X

Eisenberg (D), Stadtpfarrkirche → obraz Narodenie a003.22

Eisenstadt (A), zámok Esterházy → fresky na klenbe sály (Amor a Psyché c123 a)

Eisenstadt, "Bergkirche" Navštívenia P. Márie → boč. oltár Narodenie P. Márie m276X

Eisenstadt, Burgenländisches Landesmuseum
 → obraz Sv. Ján Nepom. spovedá kráľovnú 3x616 a;  → olt. obraz Narodenie P. Márie m226X

Eisleben (D), kostol ECAV → epitaf h205X

Elwangen - Schönen Berg (D), pútny kostol → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie w547X

Emmering (D), far. kostol → freska Narodenie P. Márie v507.1 b

Engen (D), kat. kostol → obraz Bičovanie t480X

Ennsegg (A), zámocká kaplnka → freska Zvestovanie P. Márii d134.1X

Ensdorf (D), kat. kostol → freska kupoly f152X

Erfurt (D), kat. kostol → freska klenby Posledná večera w540.2X

Esslingen (D), kat. kostol → obraz Posledný súd s437X

Ettal (D), klášt. kostol benediktínov → freska kupoly Oslávenie sv. Benedikta (anjeli 3x630x2 b)

Ettal - Dickelschwang, kaplnka sv. Gertrúdy → freska klenby Oslávenie sv. Gertrúdy x40x1 a

Euratsfeld (A), far. kostol → olt. obraz Sv. Florián 3x613X

Evenhausen (D), far. kostol → freska b056X

Evreux (F), Musée → obraz Zvestovanie P. Márii d131x3


F

Fabriano (It), S. Nicola → x48 b

Feldhausen (D), St. Nikolaus
 Olt. obraz → Videnie sv. Antona Pad. (anjelici s knihou c118.1X, b063.1X; + anjeli c118.2X)

Feldkirch (D), Museum → model oltára p347X

Fertőd (Esterháza, H), kaplnka kaštieľa
 → fresky b059.3.1X;  → olt. obraz Alegória Spasenia (z Tétszentkút) x17

Fertőrákos (H), kaplnka kaštieľa → freska Anjelský koncert x05X;  → Anjel s arma Christi p298.1X

Fertőszéplak (H), kat. kostol → obraz Ján Nepomuk spovedá českú kráľovnú 3x616 h

FIĽAKOVO, kostol františkánov Korunovania P. Márie
 Obrazy v nadstavci hlav. oltára: → Sv. Jozef s chlapcom Ježišom 3x618 b;  → Sv. Štefan 2x593 i;
 → Smrť sv. Františka Xavera b075x3 a;
 Maľba Prenesenie Sv. chyže do Loretta (anjel x23 a)

FIĽAKOVO, hradné múzeum → pamätný obraz Š. Koháryho (dve verzie) k245 b (Jonáš w539 a)

Fischbachau (D), býv. klášt. kostol → freska Zasnúbenie na klenbe boč. lode v498X

Flensburg (D), Marienkirche → obraz epitafu Posledný súd s437X

Florencia (It), Casa Buonarroti → reliéf Snímanie z kríža m312 d

Florencia, Museo Nazionale del Bargello → reliéf Snímanie z kríža m312 e

Florencia, Palazzo Pitti
 Lunetové fresky v sále Venuše: → c122;
 Galleria Palatina, obrazy: → Madona m317x2;  → Venuša a Mars r417X1
 Museo degli Argenti:  → reliéf Snímanie z kríža m312 f

Florencia, Palazzo Vecchio → fresky vedút na nádvorí m295x1 a

Florencia, Basilica S. Lorenzo → miniatúra Narodenie a003.22

Florencia, Chiostro dello Scalzo → freska Charitas v532X

Fontainebleau (F), Musée national du Château → obraz Latona a sedliaci j228

Forchtenstein (Fraknó, A), hrad
 Olt. obraz hradnej kaplnky → Zvestovanie P. Márii g167 a (Mária r409 a)
 Zbierky Esterházy-Privatstiftung, obrazy: → P. Mária d146x2;  → Judita s hlavou Holoferna r417X;
 → rodová portrétna galéria Esterházyovcov w544X; 1x593X

Fořt - Černý Důl (CZ), kostol Najsv. Trojice → hlav. oltár Korunovanie P. Márie (anjeli s krížom g197.2X)

Frankfurt a. M. (D), Städel → skica Smrť sv. Jozefa x40x2

Frauenbründl bei Straubing (D), pútny kostol → freska kupoly f152X, f152.2X

Frauenchiemsee (D), mariánska kaplnka → klenbová freska g188x2X

Frauenkirchen / Boldogasszony (A), pútny kostol františkánov
 Freska → Narodenie (Klaňanie pastierov) a003.2 b;
 Obrazy: → Sv. Margareta z Cortony (anjeli b064.1X);  → Moroví sv. s429x2 e

FRIČOVCE, kaštieľ
 Sgrafitový cyklus na atike: → b047 a,b, b048 a-e, b049 a-d; → d126.2 a-d; → s445 a-d, s446 a-c,
s447 a-c,  s448 a,b, s449 a, s450 a, s451 a-f; → Charitas v532 a

Frosinone (It), far. kostol Sant´Apollinare → klenbová maľba g197.1X

Frýdek (CZ), kostol Navštívenia P. Márie → olt. obraz Sv. Barbora 3x621X

Fulda (D), kniežací zámok → klenbová maľba v zrkadlovej sále (dvojica anjelikov x47; g198 e)

Fulnek (CZ), far. kostol → obraz Vyučovanie P. Márie x57.1X

Fürstenzell (D) far. kostol (pôv. opátstva cistercitov)
 → fresky klenieb x09 a; s444X; t487.1X;
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie (dvojica anjelikov m269.1X)

Füssen (D) Allgäu, Sankt Mang → olt. obraz Ružencová Madona so sv. Dominikom p332

Füssen, kostol františkánov → boč. oltár Maria Hilf 1x568X

Füssen, Museum der Stadt → štúdijná kresba f152X


G

GALANTA, far. kostol sv. Štefana kráľa → olt. obraz Klaňanie 3 kráľov b078 a

GALANTA, Vlastivedné múzeum → obraz Sv. Ondrej v527.2 c

Gaming (A), klášt. kostol → olt. obraz Trojica t484X

Gars am Inn (A), kostol → freska Oslávenie Eucharistie (anjel s harfou t488X)

Garsten (A), kostol benediktínskeho opátstva
 → klenbové fresky k248X;  → Evanjelisti l252 c-f;  → adventné závesy m276X

GBELY, far. kostol sv. Michala archanjela → obraz hlav. oltára Michael archanj. u492 b

Gdańsk (PL), Muzeum Narodowe → obraz Posledný súd (z kostola sv. Bartolomeja) s437X

Geithain (D), kostol ECAV → maľov. drevený strop 3x596 b

Gelting (D), far. kostol → freska presbytéria c118.4X

GELNICA, far. kostol → obraz Nanebovzatie P. Márie z niekdajšieho hlav. oltára (= Nálepkovo)

Geras (A), klášt. kostol → klenbová freska (anjel v oblakoch x34X)

Germau (D), ev. kostol → klenbová maľba c112X

Gern (D), far. kostol St. Georg → klenbová maľba Trojica k238X

Głębowice (PL), far. kostol → olt. obraz Eliáš a Elízeus d128 f

Gleithain (D), ev. kostol → maľba Krst Krista na strope 3x508 b

Głogówek (PL), far. kostol sv. Bartolomeja (pôv. minoritov)
 Boč. oltár → Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka m290X

Gniezno (PL), Arcidiecézne múzeum → obraz Ars bene moriendi 1x565 b

Gonobitz (Slovenske Konjice, Slo), far. kostol → obraz Smrť sv. Františka Xavera 1x577X

Góra Śląska (PL), far. kostol → obraz Obrátenie sv. Pavla r412X

Gornje Vrapče (HR), far. kostol sv. Babrory → olt. obraz Nanebovzatie r413.3X

Gosseltshausen (D), far. kostol → freska presbyt. p347X

Gozo (Malta), Katedrála → iluzív. kupola p360X

Göttweig (A), kláštor
 Graphisches Kabinett → Zvestovanie P. Márii s357;  → Pieta d141;  → Ecce Homo a210;
 → Sv. Karol Boromejský m309;
 Obrazáreň: →  skica k olt. obrazu Mária Magdaléna x36

Grafing bei München (D), kat. kostol → freska na klenbe lode (letiaci anjel c119.1X)

Granada (Esp), Ss. Justo y Pastor → obraz Pieta v521 a

Graz (A), Mauzóleum cis. Ferdinanda II. s kostolom sv. Kataríny Alex. → freska nad oltárom m277x3X

Graz, Mariahilfkirche → olt. obraz a002X

Graz, kostol dominikánov St. Paul → obraz P. Márie 1x566

Graz, Domherrenkapelle
 Freska hlav. oltára Zoslanie Ducha sv. (anjel na oblakoch g196.3X; anjel p355.1X)

Graz, Landesmuseum Joanneum
 Skice: → Sv. Ján Nepom. x24X;  → Nanebovstúpenie Krista g196;  + Tabuľa → Posledný súd s458X;
 Návrh. kresba → Kristus kriesi mládenca a011X

Graz, zb. Ferdinanda Attempsa → skica Sv. Alžbeta rozdáva almužnu p357X

Grebanin (PL), kostol Nepoškvrneného počatia → obraz Zvestovanie r409X

Grins (D), St. Nikolaus → kupolová freska Oslávenie Ecclesie (anjel b027.1X)

Grossenhain (D), kostol ECAV? → obraz Speculum Justificationis x020 d

Großstelzenhof pri Göllersdorfe, NÖ (A), far. kostol → olt. obraz Maria Victoria m269X

Günzburg (D), far. kostol → freska Zvestovanie (P. Mária g188x3X)

Győr (H), Katedrála → boč. oltár Oplakávanie Krista m279 a

Győr, býv. jezuitský kostol sv. Ignáca z Loyoly
 Fresky: → Archanjel Michael c103x3 a;  → Anjelský koncert t488;  → Anjelské pozdravenie
 (P. Mária 1x561; anjeli v oblakoch x38)
 Olt. obraz: → Obrátenie sv. Pavla x60 a

Győr, klášt. kostol uršulínok → obraz 14 sv. Pomocníkov w549X

Győr, Xantus János Múzeum: → obraz Immaculata m305x2 a


H

Haarlem (NL), Teylers Museum → kresba Snímanie z kríža m312 a

Hafnerberg, NÖ (A), pútny kostol → boč. oltár Vyučovanie P. Márie (anjel p359x2X)

Hailtingen (D), far. kostol St. Georg
 Fresky klenieb: → Oslávenie Eucharistie Svetadielmi t487.1X;  → Nanebovzatie P. Márie x34X

Hannover (D), Landesmuseum → obraz Narodenie a003.2

Haselbach (A), kat. kostol → olt. obraz Michael archanj. x48 h

Haunsheim (D), zámocká kaplnka → olt. obraz Zmŕtvychvstanie h207

Havlíčkův Brod (CZ), býv. klášt. kostol augustiniánov → boč. oltár sv. Ján Nepomuk s441X

Heilig Blut am Wasen (D), far. kostol → klenbová maľba c099 X

Heiligenberg (D), kat. kostol → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie r343.11X (anjelici na oblaku m283.1X)

Heiligenkreuz (A), kláštor, Stiftsgalerie
 Obrazy: → Sv. Jozef a009;  → Snímanie z kríža a010x2;  → Sv. Alžbeta rozdáva almužnu g191

Heiligenkreuz-Guttenbrunn (A), kaplnka kaštieľa
 Freska → Mária oslávená Najsv. Trojicou (anjelik s krížom x33)

HEĽPA, kostol Nanebovzatia P. Márie → hlav. oltár Assumpta r371 k

HENCKOVCE, kostol Všetkých sv. → zvyšky nást. malieb m315.2 b

Henryków (PL), býv. kláštor cistercitov (Seminár) → obraz Immaculata b070.1X

Herrenchiemsee (D), Marienkirche → maľov. drevený strop a003X; c101X

Herzogenburg (A), klášt. kostol → klenbová freska (letiaci anjel c119.1X)

Hirschstetten (A), zámok → zanik. freska sály (letiace putti x08.2X)

HLOHOVEC, zámok → tabule epitafu (= SNG g143b)

HLOHOVEC, kostol františkánov, olt. obrazy: → Sv. Anton Pad. x22 c;  → Smrť sv. Jozefa x40x2 d

HNIEZDNE, kat. kostol → olt. obraz sv. Bartolomej (martýrium r378 a)

HODRUŠA (Hodruša-Hámre), kostol sv. Petra a Pavla na cintoríne:
 → obraz z hlav. oltára b070 a; m291 c

Hopfen am See (D), freska Nanebovzatie P. Márie (apoštoli g196.1X)

HORNÉ RYKYNČICE, kat. kostol → olt. obraz Prijímanie apoštolov p353 a

HORNÉ ZELENICE, kostol ECAV → obraz Anjel vyslobodzuje Petra zo žalára (spiaci vojak v497 a)

Horní Bobrová (CZ), far. kostol → olt. obraz Rozlúčka apoštolov m293X

Horní Brežany (CZ), kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa t482X

Horní Dubňany (CZ), kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa t482X

HORNÝ BAR, far. kostol sv. Štefana kráľa
 Hlav. oltár → Sv. Štefan a Patrona Hungariae 3x627 a;  → boč. oltár Anjeli s obrazom
 Čiernej Madony (anjel g197.1 h)

Hořín u Mělníka (CZ), zámocká kaplnka → freska klenby c119.1X

Höglwörth (D), býv. klášt. kostol augustiniánov → klenbová freska (anjeli f153X; b075X; 3x630X)

Hörgertshausen (D), far. kostol → klenbová freska (anjeli 3x630X)

Hradec Králové (CZ), Muzeum východních Čech → ilumin. graduál a003X

Hrádek u Nechanic (CZ), zámok → obraz Lutnista (aleg. Jari?) v531X

Hrádek u Znojma (CZ), kostol sv. Petra a Pavla → obraz Rozlúčka apoštolov m293

Hradisko u Olomouce (CZ), kláštor premonštrátov → freska Premenenie Pána v prelatúre r366X

HRACHOVO, kostol ECAV → oltár Klaňanie pastierov b035 a

Hracholusky (CZ), kaplnka → freska Zasnúbenie P. Márie w552X

HRANOVNICA, kat. kostol → boč. oltár Assumpta s anjelmi r371 i

HRAŇ, kostol Nájdenia sv. Kríža → hlav. oltár Kristus na kríži 3x601 b

HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
 Obrazy oltára: → Zvestovanie P. Márii m313 b;  → Narodenie v Betleheme r384x2 a;
 → Nanebovstúpenie Krista 1x557x2 a;
 Obrazy oltárneho triptychu: → Judášov bozk m264 a;  + Záves. obraz → Ukrižovanie s430x2 a

HRONSKÝ BEŇADIK, kat. fara, obrazy: → Bičovanie Krista a025.2 a;  → Pieta c106 b

HRONSKÝ BEŇADIK, far. kostol sv. Egídia
 Olt. obraz → Smrť sv. Jozefa b069 a;  → nást. maľba Najsv. Trojica s432 a

HRONSKÝ BEŇADIK, kláštor → pamätný obraz Koháryho k245 a

HRUŠOV, far. kostol Všetkých sv. → hlav. oltár Všetci sv. p339 c

HUBOŠOVCE, kostol sv. Juraja → obraz hlav. oltára Sv. Juraj x11.2 a

Hulfingen-Simprechtshausen (D), kat. kostol → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie c118.3X

HUMENNÉ, kaštieľ Csákyovcov (Vihorlatské múzeum)
 Nást. maľby: → Triumfálny vjazd Márie Terézie 2x591 a;  → Cyklus búst kráľov 2x593 j;
 → chinoisserie p351 a,b;  → Nádvorie čínskeho paláca 2x589 a

HUNCOVCE, kostol ECAV → olt. obraz Mária s Ježiškom m317X

Hussaków (PL), far. kostol → freska Nanebovzatie a Korunovanie P. Márie g196.1X, g197X

Hüttlingen (D), Marienkapelle → stropná maľba Michael archanjel u492X

HYBE, kostol Všetkých svätých (?)
 Olt. obrazy: → Premenenie na hore Tabor r366 g;  → Sv. Ján Nepom. m291 d(?)


CH

Cham (CH), far. kostol → freska Aleg. Viery na klenbe lode m296X

Chambéry (F), Musée des Beaux-arts → časti maľovaného vlysu Hry detí t475

Chantilly (F), Musée Conde → obraz Sv. Jozef s Ježiškom m317X

Chełmno (PL), kaplnka → obraz Ukladanie do hrobu b030X

Chrastava (CZ), kostol sv. Vavrinca
 Olt. obraz → Navštívenie P. Márie z Horného Vítkova (putto so stuhou b059x3X)

Chrudim (CZ), Muzeum → obraz Smrť sv. Františka Xavera 1x577X

CHTELNICA, kostol Najsv. Trojice
 Hlav. oltár → Najsv. Trojica 3x610 a (anjeli s krížom x20 a);  + Boč. oltár → Immaculata m286x2 a;
 Obraz → Sv. Julius u491 a

CHYŽNÉ (o. Rožňava), kostol ECAV → olt. obraz Premenenie na hore Tabor r366 i


I

ILAVA, far. kostol Všetkých sv. (pôv. trinitársky) → obraz Sv. Anton Pad. x22 b

ILAVA, kat. fara, krídla olt. triptychu: → Sv. Mikuláš(?) p350x4 a;  → Smrť sv. Františka Xavera p322 a

Ingolstadt (D), klášt. kostol augustiniánov eremitov → zanik. freska c119.1X

Innsbruck (A), St. Jakob → obraz hlav. oltára Maria Hilf 1x568

Innsbruck, far. kostol Maria Hilf → obraz Maria Hilf 1x568X

Innsbruck, kostol uršulínok → obraz Odpočinok na úteku do Egypta x26

Innsbruck, kostol sv. Jozefa a kláštor servítov
 → olt. obraz Sv. Peregrinus 3x625 a;  → obraz Sv. František Sales v refektári m285x4X
 Kunstkammer kláštora:  → obraz Najsv. Trojica 3x610 c

Innsbruck, Landhauskapelle → hlav. oltár Sv. Juraj x11

Innsbruck, TLF - Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 Obrazy a skice: → Najsv. Trojica t484X;  → Triumf Krista t489;  → Dolorosa x39;  → Immaculata
 (putto b059.3.1X);  → Martýrium sv. Bartolomeja r378X
 Kresby: → Stigmatizácia sv. Františka u494;  → 12ročný Ježiš v chráme x43

Ittingen (CH), kartúza → obraz sv. Ján Nepomuk s441.1X

IVANČINÁ, kostol ECAV
 Obrazy oltára: → Narodenie k239 a;  → Posledná večera w539.1 a;
 Obraz → Augsburská konfesia 1x588 c

IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
 Hlav. oltár → Krst Krista t471 a;  + obraz → Madona (kópia) m317x2 a


J

JABLONICA, far. kostol
 Hlav. oltár: → Sv. Štefan dáva kráľovstvo P. Márii h209 d, 3x627 c (Assumpta h212 a; anjel 3x630 c)
 Boč. oltáre: → Krst Krista r387 a;  → Boh Otec x37 a;  → Videnie sv. Františka Assis. 3x614 a;
 → Stigmatizácia sv. Františka x54X
 Obrazy: → Posledná večera g192.1 a;  → Kristus na hostine u farizeja Šimona g192.2 a

Jankov (CZ), kostol? → reliéf Snímanie z kríža m312 u

Janov (It), súkrom. zb. → obraz Posledná večera v516X

Janowice (PL), kostol sv. Margaréty → olt. obraz Zvestovanie g178X

JAROK, far. kostol → boč. oltár Sv. Ján Nepom. spovedá českú kráľovnu 3x616 b

Jasna Góra (PL), pavlínsky pútny kostol → obraz Smrť sv. Pavla Pustovníka (dvojica anjelov c118.2X)

JASOV, kláštor premonštrátov s kostolom sv. Jána Krstiteľa
 Olt. obraz → Immaculata t481 a (Boh Otec t482 d)
 Fresky: → Narodenie sv. Jána Krstiteľa na klenbe presbyt. g173 a;  → Evanjelisti l252 a,b;
 → Herodesova hostina na klenbe refektára r410 a;  → Apoteóza na klenbe knižničnej sály g190 a,b;
 → Aleg. freska v štíte priečelia (anjelik x08.2 b)
 Obraz v kaplnke prelatúry → Snímanie z kríža j230 a

Javier (Navarra, Esp), hrad → obraz Sv. František Xaver c150 b

Jaźwina (PL), far. kostol → obraz Korunovanie P. Márie c118X

Jedrzychów (PL), kat. kostol → obraz Zvestovanie c101X

Jelenia Góra (PL), kat. kostol → maľba Ukadanie do hrobu na parapete empory b031X

Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój), far. kostol sv. Jána Krstiteľa
 Olt. obraz → 14 sv. Pomocníkov w549X

JELŠAVA, kaštieľ → aleg. maľby na klenbe schodiska (Minerva b075x2 a)

Jemielnica (PL), kostol cistercitov → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie w547X

Jesenice (CZ), kat. kostol → fresky (dvojica anjelov f152.1.1X)

Jindřichův Hradec (CZ), Muzeum Jindřichohradecka → obraz epitafu Posledný súd s437X

Jindřichův Hradec, kostol minoritov → hlav. oltár Krst Krista r373X


K

Kalksburg (A), far. kostol → fresky f152X; g190X; s437X

Káloz (H), far. kostol → olt. obraz Immaculata k243.2 a

Kalwaria Zebrzydowska (PL), kaplnka Ukrižovania
 Olt. obrazy: → Pribíjanie Krista na kríž s459X (x18 a);  → Ukrižovanie r393X (x18 b);  → Snímanie
 z kríža d127 b (x18 c)

KAMENEC pod Vtáčnikom, kat. kostol → hlav. oltár Všetci sv. k233 a

Kamnica pri Mariboru (Slo), far. kostol sv. Martina → freska kupoly (anjeli p359x2.1X)

Kamnik (Slo), frant. kláštor → olt. obraz Sv. Hyacinta (dvojica anjelikov c118.1X; b063.1X)

Kansas City (USA), Nelson-Atkins Museum of Art → obraz Diana a Kalisto b084 a

KAPLNÁ, far. kostol sv. Alžbety → hlav. oltár Sv. Alžbeta a žobrák (anjelik s vencom u491.1 j)

Kapolcs (H), far. kostol → nást. maľby Peter a Pavol p341X, p343X

Kápolna (H), skica(?) k olt. obrazu Zvestovanie (= MNG Budapest) b087X

Karlovy Vary (CZ), Muzeum → epitaf Premenenie Pána (z Jáchymova) v503X

Karviná - Doly (CZ), filiálny kat. kostol → obraz z hlav. oltára w547.1X

Kassel (D), Múzeum Hessenska, Gemäldegalerie
 → skica Michael archanjel x48 i;  → Klaňanie pastierov g173

Kaštel Gomilica (HR) ? → skica Mater Dolorosa x39.1

Kaufering (D), St. Leonhard → freska Sv. Leonhard (dvojica anjelov c118.2X)

Kay (D), far. kostol → freska Oslávenie sv. Martina (anjel s krížom 3x630X)

Kecskemét (H), kostol piaristov
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie x51;  → olt. obraz Sv. Jozef Kalazanský r389X;
 (+ obraz → Sv. Jozef Kalazanský = Budapest, Kalazantium) s454x2

Kefermarkt (A), far. kostol → obraz Nanebovzatie P. Márie a012

Kemenessömjén (H), far. kostol → hlav. oltár Narodenie P. Márie v507 d

Kemenesszentpéter (H), far. kostol → kupola presbytéria Nanebovstúpenie Krista g196 a (anjel g196.2 b)

Kenyeri (H), Vas m., far. kostol → klenbová maľba Oslávenie Trojice g196.4 c

KEŽMAROK, far. kostol Sv. Kríža
 → tabuľové maľby hlav. oltára l260x2 a;  → epitaf Premenenie na hore Tabor m302 a;
 Maľby na stallách: → Hudobníčky v531 a; v531x2 a

KEŽMAROK, kostol Panny Márie, býv. pavlínov
 → olt. obraz Navštívenie v536 a;  → boč. oltár sv. Anny x57.1 e;  → obraz Sv. Pavol Pustovník
 (anjel x13B b)

KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
 Výmaľba interiéru: → Premenenie Pána (apoštol m302 c);
 Maľby na empore: → Adam a Eva w540 a;  → Jonáš w540.1 a;  → Krst Krista 1x556.1 a

KEŽMAROK, Hrad
 Nást. maľby: → Diana a Aktaeon d126.1 a;  → blázni (s lutnou, gajdami) b046 a-c
 Múzeum, obrazy: → Pieta 1x567x2 a;  → Sv. Apolónia 3x621 c

Kijev (UA), sobor sv. Andreja → obraz Posledná večera na ikonostase r404x3X

Killer (D), kostol Mater Dolorosa → freska Nanebovzatie P. Márie (apoštoli p347X)

Kirchschlag (A), far. kostol → olt. obraz Krst Krista s427X

Kirnberg a.d. Mank (D), kat. kostol → klenbová freska Najsv. Trojica t484X

Kisboldogasszony / Kleinfrauenhaid (H), pútny kostol
 Obrazy: → Madona w542X;  → Smrť sv. Františka Xavera 1x577X;  → Sv. Ján Nepomuk h213X

Kiskomárom (H), far. kostol
 Hlav. oltár → Najsv. Trojica (letiaci anjel g197.1X);  + boč. oltár → Zvestovanie P. Márii x25 b

Kißlegg (D), far. kostol → freska Uvedenie Márie do chrámu c118.3X

Kitzbühel (A), súkrom. zb. → skica Oslávenie sv. Mikuláša t487

Kladruby (CZ), klášt. kostol benediktínov Nanebovzatia P. Márie
 Freska → Nepoškvrnené počatie (dvojica anjelov c118X; anjel c118.4X; anjel a anjelik m269.1X)

Klagenfurt (A), kostol Sv. Ducha (Heligengeistkirche) → hlav. oltár Zoslanie Ducha sv. r407 b

Klagenfurt, Priesterhauskapelle → freska Oslávenie sv. Karola Boromej. (anjel p355.1X)

Klagenfurt, Burgkapelle → freska b027.1X; b058.1X; b065.1X

Klagenfurt, múzeum (?),  návrh. kresba » Alegórie Ročných období b062X

Klagenfurt, Diecézne múzeum → obraz Sťatie sv. Jána Krstiteľa x21

KLÁŠTOR pod Znievom, kat. kostol → olt. obraz Madona w546 a

KLÁTOVÁ NOVÁ VES - Sádok, kostol P. Márie Kráľovnej anjelov
 Olt. obrazy: → Sv. Anna 1x572 a;  → Narodenie P. Márie v507 f (?)

Klatovy (CZ), kostol jezuitov → iluzívny hlav. oltár p363x2 (anjel m274X)

Klein Mariazell (A), pútny kostol
 Fresky: → Immaculata g188x2X;  → Zvestovanie P. Márii (Mária 1x561X; Gabriel m313X);
 → Zasnúbenie P. Márie v498X

Klimontów (PL), kostol (býv. dominikánsky) → tabuľová maľba Zvestovanie g167X

Klosterneuburg (A), klášt. kostol
 Hlav. oltár → Narodenie P. Márie a skica x63 a (žena v popredí v507.1 a; anjel m274.1X;
letiaci anjelik x29x3);  + Olt. obraz → Archanjel Michael x48 g;  + Obrazy → putti x31

KŇAŽIA, kat. kostol → olt. obraz Rozlúčka apoštolov m241 e

Koblenz (D), súkrom. zb. → obraz Posledná večera c099X

Kodaň (Dánsko), Statens Museum for Kunst, Kobberstiksammlung → návrh. kresba Posledný súd h205

KOJŠOV, gr.-kat. kostol → ikonostas: Rozlúčka apoštolov m241 d

KOKAVA nad Rimavicou, kostol ECAV → olt. obraz Premenenie r366 a

Kolín nad Labem (CZ), kostol sv. Jána Krstiteľa, olt. obraz Krst Krista → kompar. (Coypel)

KOLINOVCE, kostol sv. Františka Assis. → hlav. oltár Sv. František objíma kríž c107 a

Kollerschlag (A), far. kostol sv. Jozefa → olt. obraz Smrť sv. Jozefa (kľačiaci anjel a010.1)

KOMÁRNO, kostol sv. Rozálie
 → klenba: Premenenie na hore Tabor r366 d;  + obraz → Vztýčenie kríža d145 a

KOMÁRNO, kostol sv. Ondreja → obraz Maria Victoria h209x2 a

KOMÁRNO, kostol ECAV → olt. obraz Ukrižovanie r393 c

KOMÁRNO, Podunajské múzeum → toleranč. leták 2x590 a

Koniecpol (PL), far. kostol → obraz Ukrižovanie s436X

Konojedy (CZ), kat. kostol → olt. obraz Sv. Filippo Benizzi (P. Mária 1x578X)

KOPANICE, kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa t482 b

Kopice (PL), far. kostol → obraz Sv. Ján Nepomuk m291X

Koprivnica (HR), kat. kostol → olt. obraz Sv. Margareta 3x621X

Kornelimünster (A), opátsvo → freska klenby (letiaci anjel x08.1 c)

Korneuburg (A), kostol augustiniánov → olt. freska Posledná večera (anjel p357X)

Koryčany (CZ), far. kostol → boč. oltár sv. Anton Pad. t483X;  → obrazy Apoštoli p341X

KOSTOLNÁ VES, kat. kostol → obraz Sv. Ján Nepom. spovedá českú kráľovnú 3x616 e

Koszalin (PL), Katedrála Nepoškvrneného Počatia PM → tabuľa Posledná večera a007X

KOŠICE, Dóm sv. Alžbety → obraz Oplakávanie Krista m279 b

KOŠICE, klášt. kostol františkánov → hlav. oltár Videnie Antona Pad. u493 a

KOŠICE, klášt. kostol dominikánov
 Fresky klenieb: → iluzív. kupola p360.1 b;  → iluzívna archit., aleg. Svetadielov p361 a-c)
 Olt. obrazy: → Nanebovzatie P. Márie t473 d;  → Immaculata (Boh Otec t402 c)

KOŠICE, klášt. kostol uršulínok → obraz Immaculata c122x1 a

KOŠICE, klášt. kostol premonštrátov (pôv. jezuitský)
 → Iluzívna archit. hlav. oltára (anjeli g197.1 gg197.2 g)

KOŠICE, býv. radnica → maľba na klenbe sály: Apoteóza vlády Jozefa II. f160 a

KOŠICE, VsM - Východoslovenské múzeum:
 Maľov. epitafy: → Zmŕtvychvstanie h207 a;  → Posledný súd (figúra zatrateného r386 a; vyliezajúci
 zo zeme
s423 a)
 Oltár → Premenenie na hore Tabor v514x2 a;  → Posledná večera v predele v515 a
 Obrazy: → Mojžiš udiera do skaly s439 a;  → Bičovanie Krista d135.1 a;  → Pavol Apošt. b080 a;
 → Sv. Alžbeta dáva almužnu p357 a;  → Smrť sv. Jozefa x40x2 e;  → Sťatie sv. Jána Krst. x21 a;
 → Sv. Ján Evanj. (z Krompachov) l253X;  → Sapientia divina s421 a;  → Diana a Aktaeon h208 a

KOVÁLOVCE, kaplnka sv. Martina → olt. obraz Martin a žobrák: 1x581 a;

Kowary (PL), far. kostol Nanebovzatia P. Márie → boč. oltár 14 sv. Pomocníkov w549X

Köln (D), WRM - Wallraf Richartz Museum
 Obrazy: → Narodenie a003.22;  → Nanebovzatie P. Márie a012X;  → Klaňanie 3 kráľov m316X;
 → Stigmatizácia sv. Františka p350x2X;  + rytina → Zmŕtvychvstanie Krista v497

Köln, Diözesanmuseum → obraz Posledný súd s437X

Köln, Stadtmuseum, Graphische Sammlung → rytina Klaňanie 3 kráľov 1x562

Köln, súkrom. zb. → kresba Snímanie z kríža m312 b

Krakov (PL), kapitulský kostol Sv. Anny
 → hlav. oltár Sv. Anna Samotretia m274.1X;  → obraz na stallách m276X

Krakov, kostol (obutých) karmelitánov Navštívenia Panny Márie Na Piasku
 Maľby na stallách: → Eliáš a i. d128 a-e;  → graduál v kláštornom archíve 1x565X

Krakov, kostol piaristov Premenenia Pána → hlav. oltár Premenenie r366X

Krakov, kláštor františkánov, obrazy: → Posledná večera c099X;  → Tanec smrti r382x3 b

Krakov, kostol klarisiek sv. Ondreja → obraz Zvestovanie P. Márii g167X

Krakov, far. kostol sv. Kríža → olt. obraz Vyučovanie P. Márie r398X

Krakov (Kazimierz), kostol Najsv. Trojice (býv. trinitársky)
 Freska → sv. Ján z Mathy a Felix z Valois p324 b

Krakov (Kazimierz), kostol Božieho Tela - Corpus Christi (klášt. kanonikov regulárnych lateránskych)
 Obraz → Odsúdenie Krista 3x599 c

Krakov (Kazimierz), klášt. kostol augustinánov sv. Kataríny a Margaréty
 Hlav. oltár → Zasnúbenie sv. Kataríny (Anjelský koncert na oblakoch s453X)

Krakov (Kazimierz), kláštor pavlínov na Skalce → cyklus obrazov legenda sv. Pavla Pustovníka f163X

Krakov (Stradom), kostol Bernardynów (frant.-minoriti?) sv. Bernardina zo Sieny
 Obraz → Tanec smrti: r383 b

Krakov (Stradom?), kostol misjonarzy/?/ → olt. obraz Archanjel Michael h201X

Krakov, kostol kamaldulov na Bielanach → olt. obraz Sebastián: s429x2 a

Krakov, MN - Muzeum Narodowe
 Obrazy: → Klaňanie pastierov, Klaňanie 3 kráľov: h216x2 a,b;  → skica Apollo a múzy l249 a
 (anjel c119.1X);  → Aleg. skica (klaňajúci sa anjel x08.3c)

Krakov, Biblioteka Jagiellońska → štúdij. kresby Evanjelisti l252X

KRÁĽ, kaplnka → olt. obraz Sv. Ladislav (Zázrak sv. Ladislava s360 d)

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, kat. kostol → olt. obraz Trojica g183 a

KRÁSNA HÔRKA, Hrad (expozícia Múzea Betliar)
 Obrazy: → Vydrancovanie mesta c098x2 a;  → János a Sára Rovin u495 a

KRAVANY, kostol sv. Alžbety Uhorskej → hlav. oltár Sv. Alžbeta Uhor. k231x2 a

KREMNÁ, gr.-kat. kostol → obraz Immaculata na ikonostase m317X

KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
 Obrazy: → Kristus na Olivovej hore t486 a;  → Ukrižovanie (smútiaci anjel 3x628 c);  → Ukladanie
 Krista do hrobu m304 a;  → Vyučovanie P. Márie p354 b;  → Zvestovanie r388 a;  → Klaňanie
 pastierov v509 a;  → Klaňanie Troch kráľov m268 b;  → Stigmatizácia sv. Františka x54X;
 → Zasnúbenie sv. Kataríny x10 a;  → Sv. Peter Regalat 1x583 a
 Postavy na tabuľovej maľbe » Vízia Ezechiela (b076 a; f159 a; h205 a; m311.2 b,c; s437 d;
s458.1 a; s458.2 a)

KREMNICA, býv. kláštorný kostol františkánov (rím.-kat. farský)
 Obrazy: → 14 sv. Pomocníkov 3x619x2 b, w549 a;  → Krížová cesta g180.1-3; 3x600.1-4; t489x2 a;
 Freska na priečelí kláštora → Stigmatizácia sv. Františka (mních v popredí e148 a)
 Loretánska kaplnka: → Prenesenie Sv. chyže do Loreta (anjel c119.1 d)
 Obrazy (dnes v SNG): → Klaňanie 3 kráľov m268 a;  → Sv. Peter z Alcantary (anjel m296.1 a)

KREMNICA, býv. hradný kostol sv. Kataríny Alex. → olt. obraz Zasnúbenie Kataríny p362 a

KREMNICA, niekdajší far. kostol Panny Márie (zbúraný)
 Fresky klenieb → (motívy z Bergmüllerovho cyklu "Symbolum Apostolicum") b053 b, b056 b
 Obraz z hlav. oltára → Nanebovzatie P. Márie (= HM SNM) r380 a (anjelik c118.3 a);
 Obrazy z boč. oltárov (= SNG): → Smrť sv. Jozefa t402 a (anjel m274.1 a);  → Ukrižovanie
 (Kristus b077 e; postavy pod krížom t476 a)

KREMNICA, kat. fara(?) → kresby vo frant. kronike: Stigmatizácia sv. Františka t479 a,b (mních e148 a)

Krems am Donau (A), far. kostol St. Veit
 Obrazy: → Michael archanjel x23;  → Sv. Vít (letiaci anjel m284 a);  → Dávid? (Anjelský
 koncert
s453X)
 Freska nad chórom → Anjelský koncert x05X

Kremsmünster (A), kláštor benediktínov
 Obrazy: → Anjeli oplakávajú Krista a001;  → Zvestovanie P. Márii c100X;  → Sv. Alžbeta c191X;
 → Smrť sv. Františka Xavera p322X;  + Freska → Obliehanie Viedne h216x3 a

Krepcewo (PL), kat. kostol → reliéf epitafu Posledný súd s437X

Krnov (CZ), minoritský kostol Narodenia P. Márie → freska na klenbe presbyt. (Boh Otec g190X)

Kromberk (SLo), far. kostol → obraz Immaculata m305x2 b

Kroměříž (CZ), Arcibiskupský zámok → freska knižničnej sály g190X;  → obraz Sv. Anton Pad. x22 a

Kroměříž, kostol sv. Jána Krstiteľa → boč. oltár Sv. Jozef Kalazanský r389X

Kropa (Slo), kostol(?) → milostivý obraz P. Márie r420x2

Krosno (PL), kostol sv. Vojtecha → obraz Duša v očistci p338X

KRUŠOVCE, far. kostol Narodenia P. Márie
 → hlav. oltár Narodenie P. Márie v507 c;  → boč. oltár Stigmatizácia sv. Františka k240 a

Krzeszów (PL), Mauzoleum Piastów pri kostole cistercitov
 Fresky:  → anjelik v pendantíve c118.1X (b063.1X)

Kuflew (P), far. kostol → obraz Alojz Gonzaga c113X

KUCHYŇA, far. kostol sv. Mikuláša → hlav. oltár Sv. Mikuláš s430x5 c

Kuks (CZ), klášt. kostol Najsv. Trojice (Milosrdných bratov)
 Boč. oltáre: → Zvestovanie P. Márii (Boh Otec x37 b);  → Ukrižovanie t476X

Kuna (HR), kostol františkánov Gospe Delorite → obraz Smrť Frant. Xav. g170X

Kutin (HR), far. kostol → obraz Ars bene moriendi 1x565X

Kühbach (D), býv. kláštorný kostol → boč. oltár Smrť sv. Benedikta w552x2

KYNEK → Nitra


L, Ľ

LADCE, kaplnka kaštieľa
 Klenbové maľby: → Oslávenie sv. Valentína t487.2 a;  → Sv. Cecília a anjelský koncert t488 a
 → Anjelici na oblakoch f152.1 i;
 Obraz boč. oltára → Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka m290 a

LADICE, kat. kostol → hlav. oltár Všetci svätí f152.2 c; x07 a; m283.1 d

LADOMERSKÁ VIESKA, far. kostol
 → olt. obraz Všetci svätí 1x586 a;  + boč. oltár Sv. Ján Nepomuk m291 c

Lambach (A), kláštor benediktínov → freska v refektári Mojžiš udiera do skaly f155X

Landshut (D), kláštor uršulínok → milostivý obraz P. Márie r420x2; x43 b

Langenargen (D), Múzeum → obraz Sťatie sv. Jána Krstiteľa x21

Langeneslingen-Friedingen (D), kat. kostol   → freska Marýrium sv. Blažeja (kôň s jazdcom j224.1X)

Latowicz (PL), far. kostol → obraz Najsv. Trojica r408X

Lauingen (D), kostol St. Thomas de Villanova → fresky (dvojica anjelov g196.3X)

Lavantal (A) - St. Ulrich in Lavantal (vých. Tirolsko), far. kostol
 Fresky: → Sv. Cecília a anjeli t488X;  → Triumf Krista t489X;  → Nanebovzatie P. Márie (anjel x34X)

LAZANY, kostol P. Márie Snežnej → hlav. oltár P. Mária Snežná (anjel x20 b)

Le Havre (F), Múzeum → skica olt. obrazu m309

Łęcieszyce (PL), kostol pavlínov → obraz sv. Tekla 3x621X

Leeder (D), kostol Zvestovania P. Márie
 Freska → Uctievanie Eucharistie 4 Svetadielmi (letiaci anjel c119.1X)

Legnica (PL), Katedrálny kostol sv. Petra a Pavla
 → hlav. oltár Zmŕtvychvstanie c115X;  → reliéf Posledná večera v516X

LEHOTA (o. Nitra), kat. kostol → hlav. oltár Vyučovanie P. Márie t470 c

Leicester (GB), Museum and Art Gallery → skica k olt. obrazu Nanebovzatie P. Márie p358

Leipzig (D), Museum der bildenden Künste
 → obraz Speculum Justificationis (zničený) a021.1d;  → príprav. kresba Sv. Kozma a Damian t485

LELES, býv. klášt. kostol → hlav. oltár Povýšenie sv. Kríža g193 a

Leno (Brescia, It), far. kostol → olt. obraz Prijímanie apoštolov p353

Lenting (D), St. Nikolaus → freska Narodenie sv. Mikuláša v507 g

Leoben (A), jezuitský kostol → hlav. oltár Apoteóza sv. Františka Xavera s435x2

LEOPOLDOV, niekdajšia kaplnka v pevnosti → oltár Prijímanie apoštolov r381 a

Lepoglava (Slo), kostol pavlínov → olt. obraz Pieta c106X

LESNICA, kostol sv. Michala → hlav. oltár Michael archanjel 3x624 b

Leszno Dolne (PL), kat. kostol → obraz 14 sv. Pomocníkov w549X

LEŠTINY, drevený artikulárny kostol ECAV → maľba na empore Sv. Matúš Ev. 3x623X

Letenye (H), Zala m., kat. kostol → hlav. oltár Najv. Trojica t484X

Letovice (CZ), klášt. kostol sv. Václava (Milosrdných bratov)
 → boč. oltár Apoteóza milostivého obrazu Sv. Rodiny 1x563X

LEVICE, far. kostol sv. Michala
 Olt. obrazy: → Michael archanjel r372 b;  → Sv. Ján Nepomuk p323 d;  → Pieta v521 a (sv. Ján
 Evanj. t489 a)

LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba St.
 Klenba pod emporou: → Cnosti g175.1 a-d
 Obrazy: → "Pozemská Trojica" s463 a;  → Peter apoštol b081X
 Maľované epitafy: → Eliáš 1x570 a;  → Jákobov sen (I) a017 a;  → Jákobov sen (II) s456 a;
 → Vzkriesenie Lazara (Ježiš a Marta p327x3 a; Lazar b029 b; komparz m316 a);
 → Kristus a stotník a018 a;  → Kristus na Olivovej hore c096 a (apoštoli Peter a Ján z556 a);
 → Nesenie do hrobu b031 a;  → Zmŕtvychvstanie t472 a;  → Posledný súd s437 a (kostlivec
s458.1 b);  → Trojica v504 a;  → Sv. Ján Evanj. a008x2 a
 Reliéfy: → Klaňanie pastierov a003.2 a;  → Vzkriesenie Lazara b079 b

LEVOČA, kostol ECAV
 Obrazy: » Vzkriesenie Lazara b079 a (komparz b089 a);  → Abrahámova obeta f164 a;
 → Kristus Spasiteľ a apoštoli k231 a-m

LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava (gymnaziálny, starý minoritský), P. Márie Kráľovnej anjelov
 Olt. obrazy: → Sv. Jozef a013 b;  → Sv. Alojz Gonzaga s428 a;  → Sv. Stanislav Kostka 3x626 b;
 → Sv. Ignác z Loyoly 295 a;  → Sv. František Xaver s435x2 a;
 Obrazy: → Klaňanie pastierov c117 a (pastier s ovcou c117.1);  → Nanebovzatie P. Márie t473 b,c;
 → Assumpta r371 c;  → Madona ("Mater Salvatoris") k243.1 a;  → Sv. Alojz Gonzaga medzi
 mučeníkmi r397 a;  → Sv. Anna Samotretia 1x573 a;  → Videnie sv. Antona Pad. p350 c;
 → Sv. František Xaver p363 c;  → Sv. Donát 1x574 a;  → Sv. Mikuláš bisk. x39.1 b;  → Sv. Peter
 apoštol b081 c

LEVOČA, kostol sv. Ducha (nový minoritský)
 Klenbová maľba → Zoslanie Ducha sv. (P. Mária g188 a)
 Obrazy: → Oslávenie sv. Jána Nepom. (anjel x13A a; putto s knihou c118.1 f; b063.1 f);
 → Kristus na kríži s M. Magdalénou 3x602 a

LEVOČA, Radnica, maľby na fasáde: → Cnosti e147 a; g175.2 a; g195 a,b; v533 a,b

LEVOČA, Hainov dom (nám. Majstra Pavla 40)
 Nást. maľby: → "Der Welt Lauf" b043 a;  → Sova napadnutá vtákmi d138 a;  → ornamentálny
 vlys p330 a;  → Karnevalové (fašiangové?) scény p329 a-c

LEVOČA, Krupekov dom (nám. Majstra Pavla),  fasádová maľba → Sv. Šebastián v527x2 a

LEVOČA, Spišské múzeum (SNM)
 Obrazy: → Ježiš s Máriou a Jozefom c103 a;  → Krst Krista m299 a;  → Oplakávanie Krista r417X
 → Nesenie Krista do hrobu b031 b;  → Panna Mária (Dolorosa) r376 b;  → Sv. Bartolomej r378 b;
 → Sv. František z Assisi m280 a;  → Videnie sv. Františka v506x2 a(?);  → Sv. Ján Evanj. l253X;
 → Telo sv. Jána Nepomuka h213 a;  → Cisári, vojvodcovia a králi 2x593 c  → Duša v očistci p338 a;
 → Apoteóza (aleg.) m294 a;  → portrét Š. Csákyho w544 a;
 Ikonostas z Olšavice: → Zmŕtvychvstanie c115 b;  + Procesiová zástava → Sv. Jozef Pestún a013 c;
 Maľované výplne parapetu → Múzy s hudobnými nástrojmi g177 a-d;  + Maľovaná truhlica → g176 a

Leżajsk (PL), kláštor františkánov → obraz Bl. Didacus s Ukrižovaným r415X

Liběchov (CZ), kostol sv. Havla → klenbová freska (anjeli c119.1X; f152.1.5X)

Libochovice (CZ), zámok → klenbové maľby (Apolón a Korónis c122 h; b040 b)

Lifai pri Praßbergu (Slo?), kat. kostol → obraz Nesenie do hrobu b031 X

Lille (F), Musée des Beaux-arts
 Obrazy: → Krajina s Jonášom b092;  → Oplakávanie Krista j226;  → Vzkriesenie Lazara j227;
 → skica Martýrium sv. Juraja v501X

Lindau (Baden-Württemberg, D), klášt. kostol Nanebovzatia P. Márie
 → klenbové fresky (letiaci anjel g197.1X)

Lindau am Bodensee (D), Stadtmuseum
 → obraz "Speculum Justificationis" a021.1c;  → rytina Sv. Anton Pad. x22X

Linz (A), Stadtmuseum Nordico, Graphische Sammlung
 Kresby a rytiny: → Narodenie (Klaňanie pastierov) a003.22;  → Apoteóza Maxa Emanuela
 (anjel w547.2X);  → Nanebovzatie P. Márie p347;  → Maria Victoria m305x2;  → Sv. Svorad v529

Linz, Schlossgalerie/Schlossmuseum, obrazy:  → Pieta d141X;  → Assumpta s anjelmi r371X

Linz, kostol (?) → obraz Smrť sv. Jozefa x49 a

Lipník nad Bečvou (CZ), kostol piaristov → obraz Smrť sv. Jozefa t482X

Lipoglav (Slo), far. kostol → obraz Sv. Peregrinus 3x625 b

Lipowa (PL), far. kostol sv. Martina bisk. → hlav. oltár Klaňanie Troch kráľov v534x2 a

LIPTOVSKÁ LÚŽNA, kat. kostol
 Olt. obrazy: → Najsv. Trojica (anjeli s krížom g197.2 e);  → Assumpta r371 e

LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol (dnes Navštívenia P. Márie)
 » stropné maľby v lodi (anjeli g196.2 a; g196.3 a; g196.4 a);  + maľby na klenbe presbytéria
 (anjel a anjelik x59 a)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
 → obraz Sv. Ján Evanjelista d131 c;  → tabuľa Zvestovanie P. Márie 1x560 a

Lisabon (Pt), Biblioteca Nacional de Portugal
 Grafiky: → Klaňanie Troch kráľov m268;  → Zmŕtvychvstanie Krista v497

LIŠOV, kostol ECAV → olt. obraz Premenenie na hore Tabor r366 j

Litomyšl (CZ), Regionální muzeum
 Obrazy:   Ukrižovanie 3x600x2 b;  → Najsv. Trojica r408X;  → skica k olt. obrazu Ukrižovanie t477
 (+ kópia na papieri → t477X)

Litomyšl, kostol Nájdenia sv. Kríža → olt. obraz Ukrižovanie t477 d

Litomyšl, biskupská rezidencia → freska na klenbe sály f155X

Ljubljana (SLo), Narodna galerija
 Obrazy: → Sv. Ján Nepom. spovedá kráľovnú 3x616 d;  → Smrť sv. Františka Xavera 1x577X;
 → Narodenie P. Márie m276X

Ljubljana, Narodni muzej Slovenije → rytina P. Mária r420x2

Ljubljana, kostol sv. Petra → olt. obraz Sv. Uršula (anjeli b052.1X)

Lnáře (CZ), zámok,  klenbové maľby: → Apolón a Korónis b040 b

Lobdowo (PL), far. kostol → hlav. oltár Najsv. Trojica r408X

Lockenhaus (A), far. kostol → olt. obraz Sv. Sebastián s429x2 b

Lodi (It), Fondazione Cosway Maria → rytinová reprodukcia Snímanie z kríža m312 z

Loki pri Zidanem mostu (HR) → obraz Smrť Frant. Xavera g170X

Londýn (GB), Victoria & Albert Museum
 → reliéfy Snímanie z kríža m312 j,k;  → kresba Jákobov sen v524x2

Londýn, The British Museum (Dep. Prints and Drawings)
 Rytiny a kresby: → h205; h222; l252; m312 l; r397X; r409; s425; s443; s458; t474.1; t475 a;
v507.1 b; v531

Londýn, The National Gallery
 → kresbová predloha Ukrižovanie r393;  → obraz Vztýčenie medeného hada r417X

Londýn, Dulwich College → obraz Lukrécia r377x3

Loosdorf a.d. Donau (A), far. kostol
 Olt. obrazy: → Martýrium sv. Vavrinca (kôň s jazdcom h224.1X);  → Najsv. Trojica t484X

Loretto (A), pútny kostol (Bazilika Maria Loretto) → obraz Navštívenie P. Márie m267X

Los Angeles (USA), County Museum → skica k olt. obrazu Anjel Strážny p349

Los Angeles, The J. P. Getty Museum → obraz Nanebovzatie P. Márie r413.3

Louka u Znojma (CZ), klášt. kostol → obraz Sv. Barbora (postava zomierajúceho t485X)

Louny (CZ), SOA → ilumin. graduál d136X

Łowiczok (PL), far. hostol → hlav. oltár Madona m277 b

Lubiąż (PL), opátstvo cistercitov
 Býv. oltárne obrazy: → Nanebovzatie P. Márie z hlav. oltára w547;  → Videnie sv. Bernarda w548
 → freska na klenbe refektára (anjel x45)

Lublin (PL), Muzeum Lubelskie → obraz Klaňanie 3 kráľov m268X

Lublin, kostol (?) → olt. obraz Maria Victoria m269

LUČENEC, Novohradské múzeum a galéria
 Obraz → Dvanásťročný Ježiš v chráme (postava zákonníka x43 a)

LUČIVNÁ, kostol ECAV (= MMB Bratislava) → obraz Kristus lekárnik 3x606 c

LUDANICE, kat. kostol → boč. oltár Kozma a Damián t485 a

Ludwigsburg (D), zámok vojvodu Eberharda Ludwiga
 Fresky Ordenskapelle → t471X;  → Posledný súd (dvojica anjelikov m275 b);  + fresky sály?
 (→ amoreti f152.1X); + obraz Posledný súd (→ anjeli c118.2X);  → Abraham a anjeli 3x637 a

Luzern (CH), Mariahilfkirche → hlav. oltár Maria Hilf 1x568X

Lübeck (D), Katharinenkirche → epitaf Posledný súd h205X

Lyon (F), Musée des Beaux-Arts
 Obrazy: → Zmŕtvychvstanie Krista b258 a;  → Klaňanie pastierov b086X;  → Krst Krista a008X;
 → Klaňanie Troch kráľov r416x1;
 Reliéf → Snímanie z kríža m312 i

Ľ

ĽUBICA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 → olt. obraz Assumpta s anjelmi r371 a;  → maľby na stallách (emblém) d130 a

ĽUBICA, kostol sv. Ducha
 Obraz → Odsúdenie Krista v517x2 a1x557x3 a

ĽUTINA, gr.-kat. kostol → oltár Assumpta s anjelmi r371 g

Ľvov (Lviv, UA), Galéria umenia
 Obrazy: → Nesenie do hrobu b031X;  → Klaňanie 3 kráľov m268X;  → skica k freske Boh Otec x37

Ľvov, klášt. kostol klarisiek → freska Nanebovzatie P. Márie na klenbe presbytéria p347X

Ľvov, klášt. kostol františkánov → freska na klenbe lode (apoštoli na oblakoch l254X)


M - Z  ]   [  t o p  ]   [  m e n u  ]