Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W Y Z

LOKALITY A OBJEKTY / ZBIERKY(M - Z)
A - L  Bratislava  Viedeň   Neznáme a nezidentifikované lokalityM

Maciejowice (PL), far. kostol → obraz M. Magdaléna t375X

Madrid (Esp), Museo del Prado
 → Korunovanie tŕním d143;  → Všetci sv. r397X;  → Triumf Eucharistie r417X;
 → Immaculata m317X;  → Ukladanie do hrobu t474.1

Madrid, Galerie Caylus → obraz Videnie sv. Antona Pad. m317X

MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
 Hlav. oltár → Oslávenie sv. Vavrinca (putto s knihou c118.1 h; anjelik c118.3 h; anjel c118.5 a)

Malá Morávka (CZ), kat. kostol → obraz Trojica t484X

MALACKY, kostol Nepoškvrneného počatia P. Márie s kláštorom františkánov
 Olt. obraz → Sv. Mária Magdaléna p328x2 a; → obraz Smrť sv. Anny 3x611x2 b
 Obrazy z kláštora (v SNM-HM Bratislava): → Zvestovanie P. Márii a024.1 a; s429 a;
 → Navštívenie P. Márie m267 a

MALINOVO, kaštieľ → reliéf Maria Hilf 1x568X

Marburg (D), Landesmuseum → obraz Sv. Šebastián a005X

MARCELOVÁ (Marcelove Kesy), kostol sv. Jána Krstiteľa → hlav. oltár Krst Krista r373 d

Mareit / Mareta (It), zámocká kaplnka → freska Oslávenie sv. Jána Nepom. (letiaci anjel c119.1X)

Maria Bühel bei Laufen (D), pútny kostol → obraz Navštívenie m267X

Maria Dorfen (D), pútny kostol → fresky b064X

Maria Kirchental (D), pútny kostol → olt. obraz Klaňanie 3 kráľov m268X

Maria Lanzendorf (A), pútny far. kostol, pôv. františkánsky → boč. oltáre x62.1-2

Maria Taferl (A), pútny kostol → obraz Zasnúbenie P. Márie v498X

MARIANKA (Mariatál), pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie s areálom
 Klenbové maľby kostola: → Sv. Pavol pustov. f163 a;  → Matej Korvín 3x620 d;
 Fresky pod chórom: → anjeli na oblakoch f152.1.4 a);  → Smrť sv. Jozefa m273 a
 Kaplnka zázračnej studne: → klenbové maľby (legenda zázračnej Mariatálskej Madony)
j218; j219 a-j;  → oltár Narodenie P. Márie v507 a
 Kaplnka Zvestovania P. Márii: → klenbová maľba Boh Otec (dvojica anjelikov x06 b;
anjelici m283.1 b; x07 b)
 Socha sv. Jána Nepom. v areáli  → reliéf Spoveď kráľovnej 3x616 f

Mariazell (A), pútny kostol → oltár l262

Marktoberdorf (D), kat. kostol → olt. obraz Sv. Sebastián s429.2X

Markt Wald (D), kat. kostol → freska Klaňanie 3 kráľov t471X

MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli
 Klenbové maľby slávnostnej sály: → Venuša a Adonis a015.1 a;  → Triumf Galatey p350x3 a;
 → Neptún a Amfitrité c120 a;  → Paridov súd g173x2 a;  → Bakchus a Ariadna a015.2 a

Maroggia (kanton Ticino, CH), far. kostol S. Pietro → freska Sťatie apoštola Pavla s457 b

Marseille (F), Musée des Beaux-Arts → krídlo triptychu Klaňanie pastierov r403x2

MARTIN, far. kostol sv. Martina → boč. oltár Sv. Jakub apošt. w545 a

MARTIN, TMAK - Turčianske múzeum A. Kmeťa
 Obrazy:  → Pavol apošt. p341 a;  → Jakub apošt. p342 a;  → Cyrus a Panthea c122.2
 → Alexander a rodina Dareova c122.1

MARTIN, SNM - Múzeá v Martine, obrazy: → Michael archanj. r372 d;  → Immaculata c122x1 b

Martjanci (Slo), far. kostol sv. Martina → obraz Sv. Karol Boromejský 3x616x5.1 c

Martonvásár (HU), far. kostol sv. Anny → hlav. oltár Vyučovanie P. Márie p354X

Maser (It), Villa Barbaro → iluzívna výmaľba v503X (kompar. x44)

MATEJOVCE  → POPRAD

MATIAŠOVCE, kat. kostol → obraz z Krížovej cesty s455 a

Matzenhofen (D), pútna kaplnka → freska Obetovanie v chráme (letiaci anjel c119.1X)

Mauer (A), kat. kostol → olt. obraz Trojica t484X

Mauthausen (A), kat. kostol → obraz Sv. Ján Nepomuk p336.4X

Medlešice (CZ), okr. Chrudim, zámocká kaplnka → reliéf Snímanie z kríža m312 o

MECHENICE - PODHORANY, kostol sv. Heleny
 Býv. olt. obraz → Nanebovzatie P. Márie w547 a (anjel w547.1 a)

MELČICE, kat. kostol → epitaf Zmŕtvychvstanie Krista r394 a

Melgiew (PL), far. kostol → obraz sv. Tekla g182X; 3x621X

Melk a. Donau (A), kláštor benediktínov s kostolom
 Boč. oltáre: → Michael archanjel x48 e;  → Krst Krista (kompar.);
 Klenbová freska sály (Boh Otec x37);
 Obraz v kaplnke prelatúry → Pieta x61X;

Memmingen (D), Evang.-Luther Kirchengemeinde
 Olt. obraz → Sťatie Jána Krst. x21 (skica v Städtisches Museum)

Mendling (A), far. kostol → olt. obraz Sťatie sv. Barbory 3x612 e

MENGUSOVCE, kat. kostol → obraz Premenenie Pána r366 c

Menzingen (D), far. kostol → freska Sťatie sv. Jána Krst. na klenbe lode f152.1.1X

Merdingen (D), St. Remigius  freska Nanebovzatie P. Márie (letiaci anjel c119.1X)

Mergetheim / Bad Mergetheim (D), zámocká kaplnka
 Olt. obrazy: → Sv. Alžbeta Portugalská rozdáva almužnu p357;  → Michael archanjel x41

Meßkirch (D), St. Martin
 Fresky: → Najsv. Trojica s anjelom g197.1x1X;  → Prijímanie apoštolov (dvojica anjelov g196.3X);
 → kupola kaplnky sv. Jána Nepom. f152X (letiaci anjel f152.1.5X)

Mesztegnyő (H), far. kostol sv. Jána Nepom. (pôv. františkánsky)
 Freska Oslávenie najsv. Trojice na klenbe presbytéria a návrhová kresba (Nové Zámky) → g197 b
 (anjeli s krížom g197.2 f; dvojica anjelov g196.4 b)

Mexico (Mexiko), Museo Nacional del Virreinato
 → obraz Smrť sv. Jozefa a Smrť sv. Františka Xavera x49X

Mielec (PL), far. kostol → obraz sv. Tekla 3x621X

MICHAL na Ostrove, far. kostol sv. Michala archanjela → boč. oltár Útek do Egypta 3x608x2 a

Mikulov (CZ), dom č.p. 24 na nám. → sgrafito Sedliacka svatba na fasáde b045X

Milano (It), Biblioteca Ambrosiana → skica k olt. obrazu p358

Milano, Pinacoteca Brera → obraz Posledná večera r404x3

Milwaukee, Wisconsin (USA), Haggerty Museum of Art → obraz Zmŕtvychvstanie Krista v497

Miroslav (CZ), kostol sv. Petra a Pavla
 Olt. obrazy: → Smrť sv. Jozefa t482 dX;  → Kristus na Olivovej hore t486X;
 → Maria Victoria t481 aX;

Miskolc (H), gr.-kat. kostol → obraz Trojica na ikonostase (anjeli t481X)

Missen (D), far. kostol St. Martin → freska presbyt. Zmŕtvychvstanie g196X)

Místek (Frýdek-Místek, CZ), far. kostol sv. Jána a Pavla
 Obraz → Jozef s Ježiškom v nadstavci boč. oltára a009X

Mníchov (München, D), Kapelle der Englischen Fräulein → freska f152X

Mníchov, Schatzkammer der Residenz → reliéf Snímanie z kríža m312 l

Mníchov, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
 Alte Pinakothek: → Pieta d141X;  → Assumpta s anjelmi r371X;  → Martýrium sv. Vavrinca r400;
 → Zasnúbenie P. Márie w552;  → Zoslanie Ducha sv. r407;  → Kristus kriesi mládenca a003X

Mníchov, Staatliche Graphische Sammlung
 Štúdijné a návrhové kresby: → f152X;  → Zasnúbenie P. Márie w552; → Sv. Ján Nepomuk g188x5;
 → rytiny s427; v531

Mníchov, Bayerisches Nationalmuseum
 Skice v Zb. Reuschel: → Najsv. Trojica a anjeli s krížom g197X;  → Triumf Krista t489;
 → Iluzívna kupola (fig. výjav Kristus u farizeja Šimona b054X);  → Oslávenie Immaculaty
 (dvojica anjelov na oblaku c118.2X);  → Sv. Alžbeta rozdáva almužnu p357;  → Sv. Matúš
 evanj. (anjel p357.1)
 Reliéf → Snímanie z kríža m312u

Mníchov, jezuitský kostol St. Michael
 Olt. obrazy: → Martýrium sv. Sebastána a005;  → Ukrižovanie a004;  → Zvestovanie P. Márii c101;
 → obraz Videnie sv. Františka Xavera r406.2X

Mníchov, far. kostol St. Peter → olt. obraz Pieta d142.1

Mníchov, kostol sv. Ducha → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk p323X

Mníchov, Frauenkirche → olt. obraz Zasnúbenie P. Márie w552

Mníchov, zb. Bruckmann (do 1945) → olejomaľba Hry detí t475 b

Mníchov, (?) → zanik. freska (letiaci anjel c119.1X)

Mníchov, kostol sv. Michala archanj., Berg am Laim
 → boč. oltár Videnie sv. Františka z Assisi 3x614X

Mníchov, zámok Nymphenburg → freska Latona a sedliaci j228X

MOČENOK, kaplnka v býv. biskupskom kaštieli → reliéf Pieta x61X

Modena (It), Galleria Estense → obraz Pluto a Cerberus a105

MODRA, kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
 Obrazy v nadstavcoch boč. oltárov: → Sv. Štefan h209 a, 3x627 d (Mária s Ježiškom 1x578.1 a);
 → Zázrak sv. Ladislava 3x620 b;
 Maľby vo výplniach na parapete drevenej empory: → Zvestovanie P. Márii (Mária f166x2 a)

MODRANKA, kat. kostol → hlav. olt. Korunovanie P. Márie x42 b

MODRÝ KAMEŇ, hradná kaplnka
 Olt. obrazy: → Sv. Walburga b066 a (anjel b064.1 c);  → Sv. Dominik p332 a

MOJMÍROVCE (Urmín), kat. kostol sv. Ladislava → hlav. oltár Zázrak sv. Ladislava r385 a

MOKROLUH, kaplnka Najsv. Trojice → nást. maľba Trojica r408 c

Mondsee (A), filiál. kostol → olt. obraz j223X

Monostorapáti (H), far. kostol → nást. maľby Peter a Pavol apošt. p341X, p343X

Montagnana (It), Dóm → hlav. oltár Premenenie v503

Moorenweis (D), far. kostol → klenbová freska Oslávenie sv. Sixta (anjel s krížom 3x630X)

Moravská Třebová (CZ), fat. kostol → boč. oltár Škapuliarskej P. Márie c119

Moskva (Rus), Puškinovo múzeum → obraz Prijímanie apoštolov p353

Mosonmagyaróvár (H), kostol františkánov → freska klenby Obrátenie sv. Pavla r412 a

Mosonmagyaróvár, kláštor piaristov → olt. obraz Jozef Kalazan. v kaplnke r389 c

Mosonmagyaróvár, Múzeum → obraz Dolorosa x39 b

MOTYČKY, kat. kostol, hlav. oltár: → Assumpta s anjelmi r371 h;  → Najsv. Trojica b058.1 a

Mulfingen-Ailringen (D), far. kostol → boč. oltár Videnie sv. Antona Pad. p350 a

Mussenhausen (Markt Rettenbach, D), pútny kostol Unsere liebe Frau vom Berge Karmel
 Freska → Nanebovzatie a Oslávenie P. Márie (apoštoli p347X; letiaci anjel c119.1X);
 → Maľov. emblémy na stallách d130X

MUTNÉ, kaplnka na Kalvárii → Assumpta s anjelmi r371 f;  → Premenenie na hore Tabor r366 f(?)

Mühlbach (D), far. kostol → freska na klenbe presbytéria l263x3X

Mühldorf (D), kat. kostol → freska Oslávenie sv. Kataríny Alexandrij. b058.3X

Mühlhausen (D), kostol ECAV → obraz Augsburger Konfession 1x588X


N

Nadarzyn (PL), far. kostol → obraz Zvestovanie m313X

Nagytevel (HU), far. kostol → boč. oltár 14 sv. Pomocníkov w549X

NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana
 Olt. obrazy: → Sv. Štefan t468 a; + Nanebovzatie P. Márie (anjel c119.1 e; apoštoli m271.1 b)

NÁLEPKOVO, kostol ECAV → olt. obraz Kristus a Samaritánka c109 b

Náměšť nad Oslavou (CZ), zámok → fresky na klenbe pôv. saly terreny (Amor a Psyché c123 b)

Náměšť nad Oslavou, špitálska kaplnka sv. Anny → olt. obraz Smrť sv. Františka Xavera g170X

Náměšť nad Oslavou, kat. fara → nást. maľby z554X

Našice (SLO), kostol františkánov → olt. obraz Jozef s Ježiškom x009X

Nazarje (SLO), kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa m272X

Neapol (It), kartuziánsky kláštor S. Martino → freska sv. Ondrej apošt. d132X

Neapol, kostol Gesù Nuovo → fresky Evanjelisti v pendantívoch l253

Neapol, kostol teatínov S. Paolo Maggiore → fresky v sakristii s443

Neapol, kostol dominikánov S. Domenico Maggiore → freska na klenbe sakristie s444

Neapol, Gallerie Nazionali di Capodimonte → obraz Pieta c106

Neapol, súkrom. zb. → skica olt. obrazu m309

Nebersdorf / Ligvánd (A), kaštieľ Niczkych → klenbová maľba sály a skica k nej (Sopron) c105X

NECPALY, far. kostol ECAV
 Thurzov oltár  » Speculum Justificationis:  celok → a021; →ústredný obraz a021.1a;
 → Samson a021.2 a; → Jonáš b029 a (bralo v pozadí b092 a); → Adam a Eva a021.3 a;
 » Ukrižovanie (Kristus s436 d; Ján Evanjelista g174 a; Mária q364 a);  » Posledný súd
 (Kristus sudca s437.1.1;  spravodliví m311.1 a;  Peklo s437.1.2; vstávajúci mŕtvi m311.2 a);
 → Posledná večera v predele a007 b; 3x598 a;
 Obraz → Augsburská konfesia 1x588 b

Neresheim (D), far. kostol → obraz Narodenie P. Márie m276X; + Triumf Krista t487.1X

NESLUŠA, far. kostol sv. Jána Nepomuka → obraz Oslávenie sv. Jána Nepom. p336.3 c

Neuburg an der Donau (D), Bayerische Staatsgemäldesammlungen → olt. obraz Najsv. Trojica r408

Neuhausen (D), kostol ECAV → obraz Krst Krista m299X

New York (USA), MMA - The Metropolitan Museum of Art, kresby: → c118.2X; → f153; → t475 a

New York, zb. Walter P. Chrysler Jr. ?(1962) → olejomaľba Hry detí t475 a

Niederalteich (D), klášt. kostol → boč. oltár Martýrium Šebastiána: a005X; s429x2X

Niederaschau (D), far. kostol → freska Immaculata g188x2X

Niedersonthofen (D), SS. Alexander und Georg
 Klenba lode: → Vštci svätí (sv. Margaréta a Uršula g198 c; Najsv. Trojica s anjelom g197X;
anjel c118.4X)

Niedzica (PL), far. kostol → Sv. Mikuláš z boč. oltára x13B e

Nikitsch / Füles (A), kaplnka kaštieľa Zichy-Meskovcov → freska klenby Cnosti g196.4 d

NITRA, Katedrála sv. Emeráma:
 Horný kostol, fresky:  → Anjeli a anjelici na konche nad hlav. oltárom f152.1 a, f152.1.1a;
 Fresky na klenbe presbytéria: → Oslávenie nanebovzatej P. Márie (Assumpta m270 a; anjeli
 hudobníci
g169 a; anjeli a anjelici v oblakoch f152.1 a-c, l254.1 a, w543 c);  → Sv. Štefan
 a Erdődyovci h209 f;  → Evanjelisti l254 a-d (lev sv. Mareka f152.3 a);  → Zasnúbenie Panny
 Márie w552 a (putto f152.1 d);  → Klaňanie 3 kráľov v534 a, 024.1 a; + Zvestovanie po bokoch
 hlav. oltára (→ P. Mária w542 a; → archanjel Gabriel w542 b, 3x632 c; → anjelik w542 c)
 Freska na klenbovom poli v lodi: → Sv. Andrej-Svorad v529.1 c;
 Klenby v dolnom kostole: → Kristov hrob w539.8 a-d;  → Zmŕtvychvstanie (Kristus a anjel l258 a;
vojaci b083 a);
 Boč. oltár » Všetci svätí v hor. kostole: → x07 (apoštoli, svätci, svätice, anjeli f152.2 b; m283.1 a);
 Oltáre v dol. kostole: → Sv. Mikuláš bisk. j223 a;  → Zázrak sv. Ladislava 3x620 a;  → Videnie
 sv. Františka z Assisi x06;  → Oslávenie sv. Jána Nepom. x43x2 a (= Slepčany);
 Reliéfy Szelepcsényiho oltára: → Snímanie z kríža m312 n;  → Ukladanie do hrobu
 (Nikodém? r412.1);
 Obrazy: → Klaňanie Troch kráľov v534 b;  → 12ročný Ježiš v chráme k247 a;  → Krst Krista
 (anjeli f152.1 e; f152.1.2 al254.1 a; anjelik l206 e);  → Zajatie v Getsemane h217.1 a (Kristus
 na Olivovej hore
w539.2.1 a);  → Kristus pred Kajfášom k248 a; h217.2 a;  → Kristus pred
 Herodesom (Herodes a025.1 a; vojak w539.4 b);  → Tŕním korunovanie a025.3 a;  → Nesenie
 kríža (jazdec j224.1 a);  → Michael archanjel h201 a

NITRA, Biskupský palác  → obraz Sv. Príbuzenstvo 3x609 b;  → obraz Maria Hilf 1x568 f

NITRA, Veľký seminár
 Obrazy: → Sv. Karol Boromejský l259 a;  → Sv. Hieronym g188x4 a;
 → Klenba kaplnky (anjeli v oblakoch x38 a)

NITRA, stĺp Immaculaty pred vstupom do hradu  → reliéf Nanebovzatie P. Márie a012 b

NITRA, kostol františkánov sv. Petra a Pavla
 Boč. oltáre: → Sv. Anton Pad. f151 a;  → Sv. Jozef 3x617 b

NITRA, kostol piaristov sv. Ladislava
 Olt. obrazy: → Zázrak sv. Ladislava s433 b;  → Sv. Ján Nepomuk 1x578.2 a, b077x2 a
 → Sv. Jozef Kalazanský r389 b

NITRA, Nitrianska galéria → obraz Kristus Spasiteľ p340 a

NITRA, kaplnka sv. Michala → olt. obraz Michael archanjel r372 c(?)

NITRA - KYNEK, kat. filiálny kostol Všetkých svätých
 Hlav. oltár → Všetci sv. k233.1 c (Peter apošt. b080 c);  → obraz Sv. Aja 3x611x3 c

NITRA - HORNÉ KRŠKANY, kostol Narodenia P. Márie na cintoríne
 Hlav. oltár → Narodenie P. Márie v507 g

NIŽNÁ KAMENICA, kaplnka sv. Anny pri kaštieli → olt. obraz Sv. Rodina c102 b

Norfolk (GB?), Chrysler Museum of Art → reliéf Obrátenie Pavla r412X

Norimberg (D), GNM - Germanisches Nationalmuseum
 Obrazy a skice: → Kristus na Olivovej hore t486X;  → Aleg. Božskej múdrosti (letiaci anjelik
x08.2);  → Archanjel Michael r492;  → Svätci a dieťa Spasiteľ (dvojica anjelikov m275 f);
 → Diana a Aktaeon h208X;  → epitaf a006X
 Návrh. kresby: → Sv. Karol Boromejský (anjel p355.1 a; putto s kardinálskym klobúkom b059.3 b);
 → Boh Otec s anjelmi x37X;  → Nanebovzatie P. Márie p347;
 Kresby → v stammbuchu U. Reuttera c116 b, f158 a-h, a022 a-d, a023 a-c;
 Graphische Sammlung: → jednolistový leták 1x587;  → rytina Sv. Sebastián s429x2

Nova (H), far. kostol → freska na klenbe presbytéria g197 c (anjeli g196.4 a)

NOVÁ BAŇA, býv. radnica → cyklus uhor. panovníkov r365 a

NOVÁ BAŇA, far. kostol Narodenia P. Márie → hlav. oltár Narodenie P. Márie x10x2

Nová Říše (CZ), klášt. kostol premonštrátov
 Fresky: → Anjelský koncert (anjel-trubač x15 b);  → Odovzdávanie kľúčov Petrovi p359x2X;
 → Anjeli s Arma Christi (anjelik s Veronikinou šatkou x08.2 a);  + boč. oltár Apoteóza
 sv. Norberta (porazený démon a014.1 c)

NOVÉ MESTO nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie (prepoštský)
 Olt. obrazy: → Navštívenie Panny Márie l256 a; → Kristus zachraňuje Petra m301 a; → Posledný
 súd m305 a,b;  + antependium → Chlapec Ježiš s Máriou a Jozefom c103 b
 Nást. maľba v lodi → Nanebovzatie P. Márie r413.4 a

Nové Město nad Metují (CZ), zámok
 Nást. maľby: → klenby miestností b038 c; b039 c;  → klenba zámockej kaplnky t474X

NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka
 Obrazy (zb. E. Zmetáka): → Sv. Anton Pad. t483 c;  → Ex voto (anjel b027.1 a);  → Obriezka
 (kópia) d144 a;  → Kristus na hostine u farizeja Šimona l263x3;  → Sv. Rodina m278 a;
 → Najsv. Trojica s anjelmi k238 a;  → Sv. Leopold 1x580x2 a;
 Návrhová kresba k freske → Oslávenie Najsv. Trojice → g197 b (letiaci anjeli g196.3 b; g196.4 b;
anjeli s krížom g197.2 f; anjel a anjelik x59);
 Grafiky: → Zuzana a starci r392;  → Oplakávanie pod krížom 3x620.2 f;  → Peter apoštol b081

NOVÉ ZÁMKY, klášt. kostol Františkánov → hlav. oltár Stigmatizácia sv. Františka t479 c

Novo Celje (Slo), hradná kaplnka → klenbová freska g188x2X

Novo Mesto (Slo), kat. kostol
 Olt. obrazy: → Nanebovzatie P. Márie (anjel b052.1X);  → Posledná večera g192.1X

Nový Jičín (CZ), far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 Boč. oltár → Sv. František Xaver (putti s knihou c118.1X; letiaci anjel c119.1X)

Nový Malín (CZ), kat. kostol → hlav. olt. Narodenie P. Márie m276X

Nysa (PL), jezuit. kostol → hlav. oltár Nanebovzatie w547X

Nysa, múzeum → skica Nanebovzatie P. Márie r380X


O

Oberaltaich (D), klášt. kostol benediktínov sv. Petra a Pavla → freska (letiaci anjel c119.1X)

Oberammergau (D), Heimatmuseum → sklomaľba Ukladanie do hrobu g188x6.11X

Oberberg (Gornijgrad, Slo) → obraz Smrť Františka Xavera 1x577

Oberkirchberg (Illerkirchberg, D), far. kostol → boč. oltár sv. Ida r399X

Oberliezheim (D), kostol St. Leonhard → klenbové fresky (anjeli g196.4X; anjel 3x633X)

Oberndorf (D), Nikolauskirche → obraz boč. oltára Sv. Rupert (anjel c119.1x28)

Oberschonenfeld (D), kat. kostol → obrazy Krížovej cesty z Kaisheim g180

Oberwittelsbach (D), Maria vom Siege → obraz Narodenie P. Márie (kľačiaca žena v popredí g173X)

Obořiště (CZ), klášt. kostol pavlínov sv. Jozefa → iluzív. freska hlav. oltára x49 b

Odelzhausen (D), far. kostol sv. Benedikta → freska Oslávenie sv. Benedikta (anjel b064.1X)

Odorhei (RO), kat. fara → olt. obraz Smrť sv. Jozefa v kaplnke m273X

OCHTINÁ, kostol ECAV → epitaf Zmŕtvychvstanie c115 c;  → Anjel s arma Christi c103x2 a

Ochsenhausen (D), býv. klášt. kostol → cyklus fresiek b051-056; b059.3.1X

OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
 Obrazy: → Sv. Ján Krstiteľ d131x2 a;  → Nanebovzatie P. Márie (apoštoli pri hrobe m271.1 a);
 Krížová cesta: → Pribíjanie na kríž g188x6.8 a;  → Oplakávanie (M. Magdaléna g188x6.11 c;
anjeli 3x628 b);  → Nesenie Kristovho tela do hrobu g188x6.11 c

Okonina (Slo), far. kostol → obraz Najsv. Trojica v nadstavci boč. oltára b058.1X

Oldenburg (D), Landesmuseum → obraz Noli me tangere c122x2

Oleksovice (CZ), kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa t482X

Olimje (Slo), far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 → freska na klenbe kaplnky sv. Františka Xavera (anjeli p359x2.1X)

Olomouc (CZ), kostol P. Márie Snežnej (býv. jezuitský)
 → obraz Mária ochrankyňa zomierajúcich 1x565 a;  → olt. obraz Sťatie sv. Barbory
 (anjel m274.1X);  → anjelik na klenbe boč. kaplnky c118.3x3

Olomouc, kostol sv. Michala → hlav. oltár Michael archanjel r372X

Olomouc, kaplnka Božieho Tela → freska klenby (letiaci anjel c119.1X)

Olomouc, prepoštská rezidencia → freska sály (postavy vojakov v534X)

Olomouc, Muzeum umění / Diecézne múzeum
 Obrazy: → Kristus uzdravuje chromého p333X;  → Vyučovanie P. Márie x57.1X  → Zvestovanie
 P. Márii c100X;  → Sv. Jozef Pestún a009X;  → Zasnúbenie sv. Kataríny (anjel m274.1X);
 → Martýrium sv. Sebastiána a005X

Olomouc, Arcibiskupstvo → obraz Sv. Mária Magdaléna x01 a

OLŠAVICA, ikonostas (= SNM-SM Levoča) → Zmŕtvychvstanie c115 b

OPÁTKA, kostol sv. Floriána → Peter apošt. b081 a;  → Ján Nepomuk m282 d

Opatów (PL), klášt. kostol (minoritov?) → obraz Immaculata na boč. oltári (anjel b064.1X)

Opava (CZ), Slezské muzeum
 Model oltára → Nanebovzatie P. Márie w547X; p347X;  → Najsv. Trojica t484X

Opava, Konkatedrála Nanebovzatia P. Márie
 → býv. hlav. oltár Nanebovzatie w547X (apoštoli p347X);  → boč. oltár Posledná večera r404x4 b

Opočno (CZ), Zámocká obrazáreň
 Obrazy: → P. Mária so svätcami m283.1X;  → Kristus uzdravuje chromého p333

Opole (PL), far. kostol, boč. oltáre: → Ružencová P. Mária 1x578X;  → Sv. Tomáš Akvinský c118.2X

Oradea (RO), Katedrála
 Olt. obrazy: → Nanebovzatie P. Márie (Peter apoštol r413.12 a);  → Martýrium sv. Barbory 3x612 c

Oradea, biskupstvo → obraz Zvestovanie P. Márii m313X

Orawka (PL), drevený kat. kostol sv. Jána Krstiteľa
 → Sv. Svorad v529.1 d (h176.2 a);  → Sv. Beňadik v529.2 a (h176.3 a);  → Sv. Bystrík h176.1 a;
 → Uhorskí svätci a svätice h214 a-x; s435 a; 1x585 a-x;
 → Krst Krista na stene presbytéria c121x2 a;  → Ukladanie do hrobu t474

ORECHOVÉ  → TRENČÍN

ORLOVÉ, kaplnka kaštieľa
 Obrazy (pendanty): → Klaňanie pastierov v535 b; → Predstavenie v chráme b028x2;
 Boč. oltár → Sv. Walburga (anjel p349.1 a)

Orosi (Costa Rica), S. Jose → obraz Smrť sv. Jozefa x49X

Osijek (Hr), býv. jezuitský kostol → obraz Maria Hilf 1x568X

Ossiach (A), kláštor benediktínov
 Freska sály → "Benediktussaal" (anjel b027.1X; archanjel zrážajúci bleskom Satana b058.3 c)

Osterhofen (D), kat. kostol
 Olt. obraz → Nanebovzatie P. Márie (letiaci anjel c119.1X; apoštoli p347X);
 Freska na klenbe kaplnky → Triumf Krista t489X

Ostrava (CZ), Galerie výtvarného umění → obraz Lót s rodinou r391X)

Ostrava - Poruba, far. kostol sv. Mikuláša → obraz Zoslanie Ducha sv. (apoštoli w547X)

Ostrihom (Esztergom, H), Arcibiskupský seminár → obraz oltára v Mariazell l262 a

Ostrihom, Katderála(?) → obraz Martýrium Mareka Križina 3x622 a

OSTURŇA(?), kat. kostol  obrazy z kaplnky: → Sv. Barbora k237.1 a;  → Sv. Ján Nepomuk 3x616 a

Otmuchów (PL), far. kostol sv. Mikuláša a sv. Františka Xavera
 Boč. oltár → Sv. Ján Nepomuk m285x4X

Ottobeuren (D), kláštor benediktínskeho opátstva s Bazilikou sv. Alexandra a Teodora
 Fresky: → Oslávenie Najsv. Trojice vo vstupnej sále kláštora (anjeli a anjelici f152.1X; f152.1.1X);
 → Oslávenie Immaculaty na klenbe schodiska (anjel c119.1X; putti b063.1X, c118.1X);
 Klenbové fresky v kostole: → Najsv. Trojica na klenbe transeptu (Boh Otec t482.1X); → ústredná
 klenba v lodi (anjeli g196.2X; g196.4X, g197.1X, x08.1 f, 3x630x2 a);
 Hlav. oltár → Najsv. Trojica t484X;  + Obraz → Zasnúbenie P. Márie (z Buxheim) w552X

Owczary (PL), far. kostol → obraz hlav. oltára Nanebovzatie P. Márie w547X

Oxford (GB), Ashmolean Museum → skica k olt. obrazu 12ročný Ježiš v chráme x43


P

Paczków (PL), far. kostol sv. Jána Evanj. → obraz 14 sv. Pomocníkov 3x619x2 c

Padova (It), S. Maria in Vanzo → olt. obraz Nesenie do hrobu b034

Palermo (It), Chiesa di S. Teresa → olt. obraz Madona so svätcami c119

Pannonhalma (H), opátsvo benediktínov → fresky refektára (emblém x559.2)

PAŇOVCE, kat. kostol
 Hlav. oltár → Zasnúbenie sv. Kataríny x10 b; b074 a;  + Obraz → Anjeli adorujú Sviatosť oltárnu
 (anjel 3x632 h)

Pápa (H), Katedrála → boč. oltár Smrť sv. Jozefa m273X

Paríž (F), Musée du Louvre
 Obrazy: → Vzkriesenie Lazara j227;  → Snímanie z kríža j230;  → Klaňanie pastierov b082;
 → Predstavenie v chráme v536;  → Nanebovzatie P. Márie p347;  → Sv. Rodina r368x3;
 → Sv. František z Assisi r377x2;  → Archanjel Michael x48 a
 Cabinet des dessins, kresby a grafiky: → Interiér Il Gesù v Ríme g169;  → Smrť sv. Jozefa m273;
 → Zvestovanie P. Márii s425;  → Stigmatizácia sv. Františka p350x2X

Paríž, Bibliothèque nationale → rytiny Posledný súd s458

Paríž, Nôtre Dame → obraz Navštívenie P. Márie j229

Paríž, kostol benediktínskeho opátstva Saint-Martin-des-Champs → obraz Vzkriesenie Lazara j227

Paríž, Palais Royal → freska Bohovia na Olympe c124

Paríž, Hôtel Séguier → obraz Sprievod a klaňanie 3 kráľov v534

Paríž, Hôtel Vigny → freska Bakchanálie b090X

PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
 Tabuľové maľby  » krídlového hlavného oltára:  → Zvestovanie P. Márii c101 a;  → Klaňanie
 pastierov b082 a;  → Klaňanie Troch kráľov s429x3 a;  → Obriezka - Simeonovo proroctvo
 (chrámový interiér v pozadí a006 a);  → Pieta d141 a;  → Krst Krista s427 a;  → Posledná večera
 (apoštoli c099 a);  → Zajatie v Getsemane (Judášov bozk) d134.2 a (p331.3 a; 3x599 b);
 → Kristus pred Pilátom p331.4 a);  → Kristus pred Kaifášom d134.3 a; v517 a;  → Bičovanie
c112 a (p331.6 a);  → Korunovanie tŕním p331.7 a;  → Ecce Homo p331.9 a;  → Kristus nesie
 kríž (s Veronikou) m318 a;  → stretá Matku p331.10 a;  → Ukrižovanie (Mária a sv. Ján Evanj.
 pod krížom
c114 a; p331.12 a);  → Zmŕtvychvstanie v500 a

Passau (D), Katedrála sv. Štefana (Dóm)
 Freska → Triumf Eucharistie r417X;  + Boč. oltár → Obrátenie Pavla s443X;  + Obraz
 → Vyučovanie P. Márie a016x1X

Passau, Maria-Hilf Kiche
 Olt. obrazy: → Madona 1x568;  → Oplakávanie pod krížom (M. Magdaléna 3x620.2 e)

Passau, Neue Residenz, freska → Olympskí bohovia g198 d

Pavia (It), Musei Civici → obraz Sv. Filippo Neri c118 X

Pécs (H), Biskupský palác
 Obrazy: → Obrátenie Pavla r412 b;  → Klaňanie pastierov b086X;  → Sv. Ján Nepomuk g188x5X;
 → Milosrdenstvo M. Magdalény p344x2 a;  → Kristus uzdravuje chromého p333X;  → Zasnúbenie
 P. Márie (kópia) g173X

Pécs, Katedrála → obraz v sakristii Snímanie z kríža j230X

Pegau (D), ev. kostol St. Laurentius → oltár: a021.1b

Pelplin (PL), býv. kostol cistercitov → obraz Korunovanie P. Márie p347X

PERNEK, far. kostol → hlav. oltár Zoslanie Ducha sv. r407 a

Perugia (It), kostol oratoriánov S. Filippo → obraz Boh Otec s Immaculatou f155

Pétervására (H), kaštieľ Keglevichovcov → klenbová maľba sály Olympskí bohovia v537X

Petrohrad (Skt. Peterburg, Rus), Gosud. Ermitaž
 Obrazy: → Oplakávanie Krista j226;  → Zasnúbenie sv. Kataríny m310;  → Sv. Ján Ev. d131;
 → Noli me tangere c122x2;  → Krst Krista (kompar);  + príprav. kresba → Smrť sv. Jozefa m273

Petronell (A), kaštieľ → freska Hrajúce sa deti h215 b

PETROVA VES(?), kat. kostol → hlav. oltár Krst Krista r373 a

Petrovaradin (Novi Sad, Vojvodina, Srb), kostol sv. Kríža → olt. obraz Sv. Jozef s Ježiškom a009X

Petrovče (SLo), kat. kostol
 → klenbové fresky (anjeli p359x2.1X);  + olt. obraz Sv. Ján a Pavol 3x615 b

PEZINOK, kostol Premenenia Pána (dolný) → hlav. oltár Premenenie na hore Tabor r366 b

PEZINOK, klášt. kostol kapucínov (Najsv. Trojice)
 Hlav. oltár: → ústredný obraz (anjel w547.1 c; hlava sv. Jozefa z profilu 3x609 c);
 → Stigmatizácia sv. Františka x06 a;
 Boč. oltáre: → Martýrium sv. Fidelisa s454 b;  → Sv. Florián f152.2 a;  → Vyhnanie z raja
1x569 a (vznášajúci sa archanjel x06 b);  + Obraz → Maria Hilf 1x568 c(?)
 Nást. maľba na priečelí → Najsv. Trojica 3x611 b

PEZINOK, far. kostol Nanebovzatia P. Márie → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie r380 c

PEZINOK - Cajla, kostol Povýšenia sv. Kríža (na cintoríne) → olt. obraz Patróni proti moru r382x2 a

Pfarrkirchen bei Bad Hal (A), far. kostol → klenbové fresky (anjeli g197.2X)

Pfronten-Berg (D), kat. kostol
 → fresky klenieb f152X (anjeli f197.1x2X);  → obraz Zmŕtvychvstanie Krista v497X

Pfullendorf (D), far. kostol → boč. oltár Sv. Sebastián (kľačiaca žena v popredí g173X)

Piastów (PL), filál. kostol Ducha sv. → hlav. oltár Posledná večera a007X

PIEŠTANY, Balneologické múzeum I. Wintera
 → obraz Ukladanie Krista do hrobu w569.6 a;  → kópia Svatba v Káne v503X

Piliscsaba (H), kat. kostol → olt. obraz Srdce P. Márie b073 b; t486X

Pilismarót (H), far. kostol → klenba presbytéria (anjel g197.1X)

Pińczów (PL), klášt. kostol → obraz Ecce Homo r369X

Piotrowice Wielkie (PL), kostol → obraz Klaňanie pastierov a003.2X

Píšť (CZ), far. kostol → obraz Vyučovanie P. Márie t470X

Platt bei Zellerndorf (A), far. kostol
 Olt. obrazy: → Maria Victoria t481;  → Smrť sv. Jozefa t482; x32 a

POČÚVADLO, kostol → obraz Nanebovstúpenie Krista r395 a

Podkamień (PL), kostol dominikánov
 Klenbová freska → Nanebovzatie P. Márie (apoštoli p347X, g196.1X; dvojica anjelov g196.4X)

PODOLÍNEC, kostol sv. Stanislava s kláštorom piaristov
 Maľby v špalete oblúka vchodu do boč. kaplnky: → Sv. Filippo Neri e149x2 a; → putti s atribútmi
3x634 c;  + Olt. obraz kaplnky 1x575 a;
 Obrazy z kláštora: → cyklus zo života bl. Jozefa Kalazanského = Prievidza l262x2 a; = Múzeum
 Bojnice (anjel x13.1 d);  → Sv. Jozef Kalazanský s454x2 a (?)

PODOLÍNEC, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 Obraz → "Učenie o Eucharistii" h202 a (anjel f165.1 c)

Polhov Gradec (SLo), kat. kostol → olt. obraz (dvojica anjelov c118.2X)

Polna (PL), far. kostol → obraz sv. Tekla 3x621X

Pommard (F), far. kostol Saint-Pierre → olt. obraz Zvestovanie P. Márii d131x3X

POPRAD, zvonica  → sgrafitá na atike (aleg. Slobodných umení) p334 a-f

POPRAD, Tatranská galéria  → olt. obraz Sv. Mikuláš bisk. (anjel x13B d

POPRAD - MATEJOVCE, far. kostol sv. Štefana kráľa → býv. olt. obraz Posledná večera r404x3 b

POPRAD - MATEJOVCE, far. kostol ECAV → obraz Zmŕtvychvstanie v nadstavci oltára w539.7 a

POPROČ (nad Bodvou), kostol Všechsvätých
 Hlav. oltár → Všetci sv. (dvojica anjelov c118.2 e; svätci a svätice f152.2 d);
 Obraz → Dobrý pastier 3x605 b

PORUBA, kostol sv. Mikuláša → obraz Sv. Juraj v nadstavci hlav. oltára x11 a

Pottendorf (A), far. kostol, hlav. oltár → Sv. Jakub x31;  + boč. oltár → Sťatie sv. Barbory 3x612 d

Poutní Římov (CZ), Loreta v pútnom areáli → obraz Ukladanie do hrobu m304

Powidzko (PL), far. kostol → hlav. oltár Kázanie sv. Jána Krstiteľa l263X

Poysdorf (A), far. kostol → olt. obraz Krst Krista m308X

Požega (HR), Diecézne múzeum → obraz Sv. František Xaver p363 b

PÔTOR, kostol ECAV → olt. obraz Zmŕtvychvstanie o319 b (anjel na prázdnom hrobe f165.1 b)

Pöllau (A), býv. klášt. kostol → freska na klenbe lode (anjeli s krížom f152.1.1X)

Praha (CZ), býv. jezuitský kostol sv. Mikuláša na Malej Strane
 Fresky: → Apoteóza sv. Mikuláša (anjel v oblakoch x34 b);  → klenba boč. kaplnky (anjel
 v oblakoch
x16 b);  → Anjelský koncert na klenbe chóru (anjel hrajúci na cello x05X);  → klenba
 kaplnky sv. Ignáca (anjel 3x630 d);
 Olt. obrazy: → Smrť sv. Jozefa x50 b (anjel p350x1X);  → Archanjel Michael r372X

Praha, Katedrála sv. Víta
 → olt. obraz Smrť sv. Jozefa x32x2;  → Telo sv. Jána Nepomuka h213;  → Oslávenie sv. Jána
 Nepomuka v505

Praha, kapitulné dekanstvo na Pražskom hrade → nást. maľby knižnice a020X

Praha, Klementinum s kostolom Sv. Salvátora
 → fresky klenieb v kostole (kľačiaca žena g173X);
 → freska Smrť sv. Františka Xavera z cyklu na chodbe 1x577X

Praha, kláštor premonštrátov na Strahove → freska knižničnej sály g189 b

Praha, PNP - Strahovská knižnica → návrhová kresba g196X

Praha, býv. kláštor servítov sv. Michala → freska knižničnej sály b053X

Praha - Nové Město, kostol sv. Jána Nep. Na Skalce → freska klenby (letiaci anjel c119.1X)

Praha - Nové Město, kostol sv. Apolináře → obraz P. Mária Karlovská 1x566

Praha, kostol Křížovníků → fresky Evanjelisti v pendatívoch kupoly l253X

Praha, kapucínsky kostol sv. Jozefa → boč. oltár Martýrium sv. Fidelisa s454X

Praha - Malá Strana, Valdšejnský palác → klenbová freska v kabinete r374X

Praha, Knihovna Národního muzea → devočná grafika 1x577, s454

Praha, NG - Národní galerie
 Obrazy: → Zvestovanie P. Márii c100X;  → Klaňanie pastierov s453;  → 14 Pomocníkov w549;
 → Charitas v532X;  + Návrh. kresba → Sv. Alojz Gonzaga 3x616x5.2X

Praha, Národní knihovna ČR (univ. tézy - www.manuscriptorium.com):
 → 12ročný Ježiš v chráme k201;  → Krst Krista m308;  → Ježiš uzdravuje c091;  → Ecce Homo
h210;  → Oplakávanie Krista m279;  → Anjeli adorujú Eucharistiu g185;  → Dobrý pastier b081X;
3x605X;  → Narodenie P. Márie g173X;  → Vyučovanie P. Márie x57;  → Zvestovanie P. Márii
b072x1; s357; 1x561;  → Magnificat (Navštívenie) j229X;  → Klaňanie pastierov r403; b026x2;
 → Útek do Egypta (anjel j229.1X);  → Sv. Rodina 1x564;  → Sv. Príbuzenstvo b075; r417;
 → Mária oslávená Svetadielmi c118.2x, 118.3X;  → Assumpta h212;  → Immaculata b070X;
 → Maria Victoria h209x2;  → "Maria Hilf" 1x568;  → Sv. Anton Pad. t483;  → Sv. Benedikt
 (anjel trubač x15X);  → Sv. Barbora m286x1;  → Sv. František Xaver f150;  → Sv. František Xaver
 krstí pohana p363;  → Smrť sv. Františka Xavera b075x3; 1x577; m282;  → Sv. Ignác z Loyoly
k244x2;  → Sv. Ján Krstiteľ d131x2;  → Sv. Ján Nepomuk s441; 3x616x5.1;  → Sv. Ján Nepom.
 pred P. Máriou 1x578X;  → Smrť sv. Jozefa m272;  → Zasnúbenie sv. Kataríny Alex. b074;
 → Sv. Karol Boromejský m309; x56X;  → Kajúcnik sv. Peter b081X;  → Sv. Štefan dáva korunu
 pod ochranu P. Márie h172x2; t468;  → Archanjel Michael h201; r372

Praha, súkrom. zb. → obraz Vyučovanie P. Márie p354X

PRESTAVLKY, kat. kostol → obraz Najsv. Trojica t484 a

PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
 Boč. oltáre: → apoštoli Peter, Pavol k231 n,q;  → Premenenie na hore Tabor m302 b;
 Obrazy: → Sv. Alojz Gonzaga w550 b;  → skica Korunovanie P. Márie (na fare?) x14
 Maľby na empore: → Zvestovanie P. Márii a002 a;  → Narodenie r396 a

PREŠOV, Gr.-kat. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa (pôv. klášt. kostol minoritov)
 Klenbové maľby: → Narodenie sv. Jána Krstiteľa g173 e;  → Kázanie sv. Jána l263 a;
 → Krst Krista a008 a;
 Obraz → Posledná večera na ikonostase r404x3 c

PREŠOV, kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa (františkánsky)
 Klenbová maľba → Oslávenie P. Márie (anjeli g196.4X)

PREŠOV, býv. palác Klobušických (Hlavná 22) → reliéfy na priečelí (emblémy) s424 a

PREŠOV, Kolegiálna knižnica → ilustr. vydania: Kristus s učeníkmi 1x557

Prettelshofen (D), far. kostol St. Andreas → klenbová maľba 1x559.2

PRÍBETA, far. kostol Najsv. Trojice
 Boč. oltáre: → Vyučovanie P. Márie p354 a;  → Sv. Jozef s chlapcom Ježišom 3x618 a

PRIEKOPA, kat. kostol sv. Kríža (Révayovská kaplnka) → olt. obraz Vyučovanie P. Márie p354 d

Prien am Chiemsee (D), far. kostol → fresky klenieb (anjeli c119.1X; b027.1X)

PRIEVIDZA, kostol a kláštor piaristov
 Fresky v kostole: → klenba lode (anjeli f152.1.5 a, g197.1 c; iluzívna archit. p360.2 a)
 Boč. oltáre: → Ukrižovanie (sediaci muž v popredí t480.1 a);  → Moroví patróni (sv. Karol
 Boromejský
m274.2 a; odnášanie mŕtvych c111 a);  → 14 sv. Pomocníkov 3x619x2 a;
 Obrazy v kláštore: → cyklus zo života bl. Jozefa Kalazanského (z Podolínca) l262x2 a,b; x13B c;
 Obrazy z kláštora (= Múzeum Bojnice): → Sv. Ján Nepomuk spovedá kráľovnú 3x616 c;
 → Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského (anjel x13A d);  → Sv. Svorad v529.1 a;  → portrét palatína
 Pavla Pálffyho w544 d

PRIEVIDZA, far. kostol sv. Bartolomeja → obraz Sv. František Borgia 1x576 a

PRIEVIDZA, kostol Nanebovzatia Panny Márie → boč. oltár Nanebovzatie P. Márie r413.11 a

Prostějov (CZ), klášt. kostol Milosrdných bratov → freska Sv. Ján Nepomuk spovedá kráľovnú p336X

Prostějov, kostol Povýšenia sv. Kríža → obraz Nanebovzatie P. Márie t470X

Prudnik (PL), far. kostol sv. Mikuláša
 Obrazy: → Duša trpiaca v očistci I (anjelici m269.1X);  → Duša v očistci II p338X;
 → Sv. Ján Nepomuk 3x616X

PRUSKÉ, far. kostol → hlav. oltár Rozlúčka apoštolov m293 a

PRUSKÉ, kláštor františkánov → obraz Sv. František Assis. s430 a

Przemyśl (PL), kostol františkánov
 Fresky: → Zvestovanie P. Márii (anjeli g196.3X, g196.4X);  → Boh Otec g197X; g197.1X

Przemyśl, klášt. kostol minoritiek → klenbová freska (letiaci anjel g197.1X)

Přeskače (CZ), filiál. kostol Všetkých svätých → hlav. oltár Všetci sv. r397X

Puebla (Mexiko), múzeum → obraz Sv. Svorad v529X

Puebla, kostol sv. Jozefa → obraz Pieta d141X

Puch (D), kat. kostol → freska Sen sv. Martina (dvojica anjelov f152.1.4X)

PÚCHOV, far. kostol ECAV,  obrazy oltára: → Posledná večera a007 a;  → Ukrižovanie v519 a

PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE, kat. kostol → hlav. oltár Všetci svätí (sv. Štefan kráľ l257 a)

Punsk (PL), kat. kostol → obraz P. Mária s anjelmi c118 X

Pürten (D), pútny kostol
 Fresky: → Sv. Cecília s anjelmi t487.1X;  → Nanebovzatie P. Márie (dvaja anjeli t489X)


Q

Quito (Ecuador), jezuitský kostol
 Obrazy: → b073X; f150X, f155X; g183X; p336.4X; r393X;  → reliéf Smrť sv. Jozefa x49X


R

Radoszowy (PL), kat. kostol → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk p336X

Radstadt (A), kostol kapucínov → olt. obraz Stigmatizácia sv. Františka x54X

Rajhrad u Brna (CZ), kláštor → obrazy p340X

Ramponio (It), far. kostol → freska Oslávenie sv. Benedikta (anjel b027.1X)

Ramsau (D), pútny kostol Kunstenweg → freska Immaculata (anjel b057.1X)

Rattenberg (A), býv. klášt. kostol → boč. oltár Oslávenie M. Magdalény (letiaci anjelik 3x636X)

Regensburg (D), kláštor. múzeum → skica Ján Nepom. c118.1X (c063.1X); 1x578X

Reichersdorf bei Landau (D), far. kostol St. Martin → olt. obraz Sv. Jozef Pestún b061X

Reichertsheim (D), far. kostol → freska Nanebovzatie P. Márie (anjel b064.1X)

Reichertshofen (D), far. kostol → klebová freska (letiaci anjel c119.1X)

Reinstetten (D), St. Urban → olt. obraz Ružencová P. Mária (letiaci anjel m284.1X)

Reute (D), far. kostol → klenbové fresky (dvojica anjelov g196.4X; anjeli s kadidlom t487.1X)

Reute, kláštor františkánov → obraz Sv. Peter z Alcantary (anjel s vencom x40.1 b)

Rím (It), Bazilika Sv. Petra → socha Sv. Ondrej apošt. d132

Rím, Il Gesù
 Freska na klenbe transeptu → Apoteóza sv. Ignáca g169;  → olt. obraz Smrť sv. Františka Xavera
m282;  → obraz Klaňanie pastierov v kaplnke a003.2

Rím, S. Agnese → fresky kupoly f152

Rím, S. Agostino, boč. kaplnka Buongiovanni → fresky Evanjelisti v pendantívoch kupoly l252

Rím, S. Andrea al Quirinale
 → olt. obraz Smrť sv. Františka Xavera g170;  → obraz Sv. Stanislav Kostka 3x626X

Rím, S. Andrea della Valle → kupolová freska l254

Rím, S. Carlo ai Catinari → olt. obraz Sv. Karol Boromejský m309

Rím, S. Ignazio
 Iluzívna kupola → p360.1;  → fresky na klenbe lode (Svetadiely p361);  → olt. obraz Smrť
 sv. Jozefa x32

Rím, S. Isidoro Agricola → olt. obraz Immaculata v kaplnke Nepoškvrneného počatia m269

Rím, S. Stigmate di S. Francesco s konventom → olt. obraz Stigmatizácia sv. Františka Assis. t479

Rím, S. Marco → olt. obraz Klaňanie Troch kráľov m268

Rím, S. Maria della Concezione → olt. obraz Archanjel Michael r372 (x48 c?)

Rím, S. Maria della Pace → olt. obraz Navštívenie P. Márie m267

Rím, S. Maria della Valicella → olt. obraz Madona so svätcami m274

Rím, S. Maria del Anima → obraz Narodenie P. Márie m276

Rím, S. Maria in Campitelli → olt. obraz Michael archanjel c120x2

Rím, S. Maria Maddalena → freska Assumpta (anjelici na oblakoch m283X)

Rím, S. Silvestro in Capite,  obrazy: → Ukrižovanie t467;  → Bičovanie Krista t480

Rím, SS. Annunziata → zanik. freska Zvestovanie P. Márii h211X

Rím, SS. Trinità dei Monti → obraz Noli me tangere r384

Rím, kostol kapucínov → obraz Michael archanjel x48 c

Rím, kostol profesného domu SJ → obraz Sv. Ján Nepomuk 3x616x3

Rím, Palazzo Venezia → skica Immaculata f155X

Rím, Musei Vaticani → obraz Madona m277

Rím, Musei Capitolini → obraz M. Magdaléna t472x3

Rím, Galleria Doria Pamphili → obrazy Aleg. Živlov b091

Rím, Galleria Nazionale d´Arte Antica
 → skica k freske Apoteóza sv. Ignáca g169;  → obraz Madona t478;  → obraz Sv. Rodina x66

Rím, Galleria Mario dei Fiori → obraz sv. Uršula pod Ukrižovaným (postava svätice p356)

Rím, Galleria Borghese → skica Sv. Ján Nepomuk pred P. Máriou 1x578X

Rím, Palazzo Pallavicini-Rospigliosi → freska Triumf Aurory r374

Rím, Palazzo Barberini → freska Aleg. Božskej múdrosti s421

RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
 Olt. obrazy: → Sťatie sv. Jána Krstiteľa r390 a; → Sv. Ondrej d132 a; → Sv. Terézia r370 a

RIMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-Malohontské múzeum
 Obrazy: → Tanec smrti (z Rožňavy) r382x3 a;  → Krst Krista c121x2 b;  → séria portrétov
 uhor. šľachticov w544 c

Ringingen (D), Unserer Lieben Frau → klenbová freska Mária nevesta Ducha sv. h203X

Rionegro (Columbia), Museo del Arte Religioso → obraz Smrť sv. Jozefa x50X

Roggenburg (D), kat. kostol → freska Klaňanie 3 kráľov t471X

Rohrau (A), kat. kostol St. Veit → obraz sv. Ján Nepomuk x43x2

Rosenheim (D), Loretánska kaplnka
 Obrazy: → Zvestovanie P. Márii b064X;  → Nanebovzatie P. Márie b065X

Rotterdam (NL), Museum Boymans-van-Beuningen
 → kresbová predloha Kristus na kríži r415.2;  → skica Všetci sv. r397

Rottweil (D), Stadtmuseum → obraz Sv. Stanislav Kostka 3x626 a

ROŽŇAVA, Katedrála → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie t473 d

ROŽŇAVA, Biskupstvo → obraz Sv. Ján Nepomuk 3x616x5.1 b

ROŽŇAVA, kostol sv. Františka Xaverského (jezuitský, od r. 1778 premonštrátsky)
 Olt. obraz → Zvestovanie P. Márii g188x3 c

ROŽŇAVA, kostol františkánov sv. Anny
 Olt. obraz → Pieta x03 b;  → obraz Tanec smrti z kláštora r382x3 a

ROŽŇAVA, kostol Bolestnej P. Márie na Kalvárii → obraz "Fons salutis" b077 b

RUDNÍK, kostol sv. Anny
 Obrazy na opátskom kresle: → Sv. Augustín c121 a; → Dobrý pastier 3x605 a

Rueckholz (D), kat. kostol → obraz Immaculata b070X

Ruhpolding (D), far. kostol St. Georg
 Nást. maľby: → Sv. Hieronym g188x4X;  → Krst Krista na empore r387X

Rumeltshausen (D), St. Laurentius
 Fresky: → Matýrium sv. Vavrinca r400X;  → Oslávenie (dvaja anjeli c118.2X)

Rust (A), far. kostol Najsv. Trojice → boč. oltár Sv. Jozef s Ježiškom 3x617X

Ruše (Slo), mariánsky kostol → freska Pribíjanie na kríž s455X

Rüstenschwil (CH), kaplnka sv. Jozefa → freska klenby Zasnúbenie P. Márie v498X

RYBNÍK, far. kostol Najsv. Trojice
 Boč. oltáre: → Dolorosa s anjelmi x39 c;  → Sv. Jozef Pestún x39.1 a

Rzeszów (PL), kostol minoritov → freska na klenbe lode l254X

Řeznovice (CZ), far. kostol → olt. obraz Rozlúčka apoštolov m293X


S, Š

Saalfeld (D), kaplnka zámku
 Klenbové fresky: → Najsv Trojica (anjel 3x630X); → Concordia a Caritas (anjelici f152.1x5)

SABINOV, kaplnka P. Márie (býv. kostol piaristov) → obraz Jozef Kalazanský g184 a

Salem (D), kostol Nanebovzatia P. Márie
 → freska pod organovým chórom (dvojica anjelov na oblaku c118.2X; dvojica anjelikov m269.1X)

Salzburg (A), kostol benediktínov St. Peter
 Fresky: → Odovzdávanie kľúčov Petrovi (dvojica anjelov f152.1.1X; apoštoli g196.1X);
 → Kristus a Peter na jazere (dvojica anjelov g198 f);
 Obraz → Kristus na Olivovej hore t486

Salzburg, Dreifaltigkeitskirche → fresky klenieb f152X

Salzburg, kostol františkánov → freska v kaplnke x54X

Salzburg, kostol Teatínov (Kajetanerkirche) → klenbová maľba kaplnky Sv. schodov f155 b

Salzburg, Michaelskirche
 → klenbová freska presbytéria (anjeli s krížom g197x2X);  + Boč. oltár Zvestovanie m313X

Salzburg, Kollegienkirche → olt. obraz Apoteóza sv. Karola Boromejského (anjel 3x630x2 c)

Salzburg, "Sacellum" der Alte Universität
 Olt. obraz → Sv. Florián f152.2X, f152.1.2X;  → obraz Posledná večera r404x3X

Salzburg, Residenzgalerie
 → skica Povýšenie sv. Kríža g193;  → obraz Sv. Ján Nepomuk pred P. Máriou 1x578X

Salzburg, Barockmuseum, skice v zb. Rossacher:
 → Sv. Alžbeta Portugalská p357;  → Triumf Krista t489;  → Archanjel Michael x48 e;  → Alegórie
 (Leto, Jeseň) b062X;  + "Trogerov skicár": → kresba Kristus kriesi mládenca z Naim a011X

Salzburg, kostol teatínov → freska na klenbe kaplnky Sv. schodov f154x2 b

Salzburg, býv. kláštor uršulínok → obraz Dolorosa x39

Sandomierz (PL), katedrála → freska na klenbe kaplnky m296X (anjeli g196.2X, g197.1X)

Sangerhausen (D), Sankt Jakob → obraz epitafu Posledný súd s437X

Sarmenstorf (D), far. kostol → klenbová freska (dvojica anjelov g196.4X; anjeli s krížom g197.2X)

Sárvár (H), hrad → freska Alegória vied v "studiolo" g190X

Sátoraljaújhely (H), kostol piaristov → olt. obraz Jozef Kalaz. m266X

Satu Mare (Szatmár, RO), kostol? → olt. obraz Pieta d142X

Sceaux (F), zámok → fresky Kráľ Ľudovít a Zmŕtvychvstanie Krista v kaplnke Castelli l258X

SEBECHLEBY, far. kostol sv. Michala archanjela → olt. obraz Smrť sv. Jozefa t482 e

Seefeld (A), far. kostol sv. Anny → obraz Vyučovanie P. Márie t470X

Seeg im Allgäu (D), far. kostol St. Ulrich
 Freska → Najsv. Trojica, P. Mária a víťazstvo pri Lepanto (letiaci anjel c119.1X; dvojica
 anjelov
g196.4x1X);  + Boč. oltár → Oslávenie Immaculaty (svätci a svätice f152.2 d)

Seekirch (D), Mariä Himmelfahrt → freska Nanebovzatie P. Márie (apoštoli p347X)

Seitenstetten (A), kostol s kláštorom benediktínov
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie (anjel 3x630 e);  → olt. obraz Maria Hilf 1x568X;
 Freska → Uctievanie Baránka na klenbe knižničnej sály (anjel x35; starci x38X)
 Obrazáreň kláštora: → Nesenie do hrobu b031X;  → Kristus kriesi mládenca a003.1X;
 → Smrť sv. Jozefa x40x2;  + Rytiny → Krížová cesta g180X

Semič (Slo), far. kostol sv. Štefana → obraz Posledná večera g192.1X

SENICA, far. kostol Panny Márie → olt. obraz Vyučovanie P. Márie r398 b

Senigallia (It), Santa Croce → olt. obraz kaplnky Nesenie Krista do hrobu b031

Sevilla (Esp), Collegio di ingegneria e tecnica industriale → obraz Smrť Františka Xavera g170X

Sevilla, Museo de Bellas Artes → obraz Posledná večera a007X

Sevnica (Slo), kostol sv. Rocha → olt. obraz Najsv. Trojica b052.1X

Scheer a.d. Donau (D), St. Nikolaus → olt. obraz Korunovanie P. Márie (P. Mária a anjel c118X)

Scheppach (D), kostol → fresky f152X

Schlägl (A), kláštor premonštrátov → obraz Sv. Jozef Pestún a013X

Schleissheim (D), zámok → skica Marytýrium sv. Vavrinca r400

Schloss Hof (A), zámocká kaplnka → olt. obraz Snímanie z kríža x30 c

Schongau (D), far. kostol → nást. maľba Zvestovanie P. Márii b087X

Schorndorf - Schornbach (D), far. kostol ECAV → epitaf v534x2X

Schöder (A), far. kostol → olt. obraz Narodenie a003.22

Schönbach (A), far. kostol (býv. hieronymitánov)
 Boč. oltár → Sv. Hieronym, Augustín a hieronymitáni x28;  + Obraz → Ukladanie do hrobu
 (z Krížovej cesty) t474X

Schussenried (D), kláštor premonštrátov → fresky galérie knižničnej sály g190X

Schwabmühlhausen (Langerringen, D), St. Martin
 Fresky: → Oslávenie sv. Martina (letiaci anjel c119.1X);  → Uctievanie Baránka 24 staršími
 (anjeli g196.2X, g197.1X)

Schwarzlack (D), Lk Rosenheim, pútny kostol → klenbová freska Najsv. Trojica s anjelmi g197X

Schwaz (A), Rabalderhaus → skica k olt. obrazu Zvestovanie (anjelici na oblakoch m283.1X)

Sibiu (RO), Muzeul Brukenthal
 Obrazy: → Videnie sv. Antona Pad. u493X;  → Sv. Ignác z Loyoly, Sv. František Xaver r406.1-2;
 + reliéfna krstiteľnica m299X; + reliéfna nádoba e147X

Sighetu Marmatiei / Máramarossziget (RO), kostol piaristov
 Olt. obrazy: → Videnie sv. Antona Pad. u493X;  → Bl. Jozef Kalazanský g184X

Sighişoara (RO), kostol ECAV → olt. obraz Ukrižovanie c114X

Sihalom (H), far. kostol, → boč. oltár Smrť sv. Jána Nepomuka m282 c

Sitke (H), far. kostol → hlav. oltár Najsv. Trojica (anjeli g196.4 e)

Sittenbach (D), far. kostol St. Laurentius
 Fresky: → Anjelský koncert b057X;  → Oslávenie sv. Vavrinca (anjel g197.1X)

Sitzenberg (A), zámocká knižnica → obraz na strope Alegória Jari(?) r374 a (nymfy b039 b; b090 b)

SKALICA, far. kostol Michala archanjela
 Boč. oltáre: → Zvestovanie P. Márii s460 a;  → Sv. Štefan pred P. Máriou h209 b; 3x627 a;
 Freska na klenbe → Patrona Hungariae 3x608x3 a
 Obraz → Sv. Anna a Matka Božia pod baldachýnom c102 a (Anjelský koncert s453 a);
 Emailová maľba → Posledná večera 1x556.2 a

SKALICA, klášt. kostol františkánov
 Krížová cesta: → Kristus padá pod krížom r404 a;  → Ježiš stretá Matku g188x6.6 a;
 → Kristus vyzliekaný z rúcha g188x6.7 a;  → Ukladanie do hrobu g188x6.11 d;
 Obrazy: → Sv. Florián 3x613X; → Salvator mundi c097 a
 Tabuľová maľba → Zvestovanie P. Márii = HM SNM (P. Mária s429 a; archanjel Gabriel a024 a)

SKALICA, klášt. kostol Najsv. Trojice (Milosrdných bratov, pôv. karmelitánsky)
 Obrazy: → Zvestovanie P. Márii c100 b;  → Sv. Jozef r377 a;  → Sv. Ján Nepomuk 1x578 b;
 → Videnie sv. Terézie v530x3 a;  → portrét L. Kollonicsa 1x592 a;
 Freska → Eliáš a Elízeus d128 f

SKALICA, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera → hlav. oltár Sv. František Xaver f150 a

SKALICA  → tabuľová maľba, epitaf Czobora (= SNG): Madona d137 a

Slaný (CZ), býv. kolégium piaristov → olt. obraz kaplnky Sen sv. Jozefa c104

SLATINA nad Bebravou, kat. kostol → olt. obraz Sv. Alžbeta rozdáva almužnu g191 c

Slavonski Brod (HR), kostol františkánov → olt. obraz Sv. Vendelín v530x2 a

SLEPČANY, kat. kostol → obraz sv. Ján Nepomuk x43x2

SLOVENSKÁ ĽUPČA, kostol ECAV → obraz Ukrižovanie s436 b

SMOLENICE, far. kostol, → olt. obrazy: → Ukrižovanie s436 a;  → Sv. Barbora r411 a

SMOLENICE, zámok
 → oltár z kaplnky = SNG (P. Mária g174 a; anjeli pri Ukrižovanom Kristovi s422 a)

SMOLNÍCKA HUTA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie → boč. oltár Sv. Anna p337 a

Smržice u Prostějova (CZ), kat. fara → olt. obraz Rozlúčka apoštolov m293X

Sobotka (CZ), zámok Humprecht → obraz Vyučovanie P. Márie x57.1X

Sobótka (PL), far. kostol   → olt. obraz Sv. Jakub (dvojica putti m275 e)

SOLIVAR - Soľná baňa, kostol → olt. obraz Krst Krista r373 c

Sombor (HR), far. kostol → boč. oltár Videnie sv. Antona Pad. p350 b

Sonthofen (D), kat. kostol → obraz Vyučovanie P. Márie x57.1X

Sopron (H), Soproni Múzeum
 Býv. oltárny obraz → Vyučovanie P. Márie x57.1 a;  + Obraz → Patrona Hungariae
 (anjeli c097.2X)

Sosnówka (PL), far. kostol → obraz Posledná večera r404x3X

Söding (A), zámok → nást. maľba Posledný súd (z Burgkapelle v Grazi) s437X

Sölden (D), far. kostol sv. Fidesa a Markusa → freska Martýrium sv. Fidesa (kôň s jazdcom j224.1X)

Speiden (D), pútny kostol Maria Hilf → klenbová freska Nanebovzatie P. Márie p347X

SPIŠSKÁ BELÁ (oltár sv. Barbory → Vojňany)

SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
 Oltár sv. Kríža: → Kristus v hrobe s anjelmi a001 a;  → Zvestovanie P. Márii s425 a
 Reliéfy na laviciach: → Kristus na Olivovej hore z556 b;  → Útek do Egypta v513 a;
 → olt. reliéf Najsv. Trojica r408 d

SPIŠSKÁ KAPITULA, Biskupský palác
 Olt. obraz z kaplnky → Sv. Karol Boromejský (putto s kardinálskym klobúkom b059.3.1 a;
anjel p355.1 a)

SPIŠSKÁ KAPITULA, kanonický dom (č. 5) → fasádová maľba Archanjel Michael 3x624 d

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum
 → cisári, vojvodcovia 2x593 d;  → Aleg. (Voda, Oheň) b091 a,b

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, špitálsky (slovenský) kostol → olt. obraz Immaculata m317X

SPIŠSKÁ SOBOTA (Poprad-), far. kostol sv. Juraja
 Olt. obraz → Smrť sv. Jozefa p348 a;  + Obraz → Šaštínska Pieta na fare 1x567 a

SPIŠSKÁ STARÁ VES, far. kostol
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie t473 a;  + boč. oltár → Oslávenie sv. Jána Nepomuka
 (dvojica putti x52 b)

SPIŠSKÁ STARÁ VES, kaplnky (?)
 → oltár Najsv. Trojica r408 b;  → Sv. Florián g181 a (?);  → Sv. Ján Nep. 3x616 a

SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol Milosrdných bratov
 Hlav. oltár → Sv. Ján z Boha (putti na oblaku x52);  + Boč. oltár → Sv. Ján Nepom. p336.3 b

SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol ECAV → obraz "Fons Pietatis" b077 a

SPIŠSKÉ VLACHY, far. kostol
 Obrazy z boč. oltárov: → Sv. Jozef s Ježiškom m317X;  → Sv. Ján Evanjelista d131 b

SPIŠSKÝ HRHOV, kostol sv. Šimona a Júdu
 → boč. oltár Sv. Ján Nepomuka (putti s knihou b063.1 b, c118.1 b)

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, kat. kostol → boč. oltár Vyučovanie P. Márie t467 a

Spittal am Pyhrn (A), kat. kostol → freska klenby (letiaci anjel c119.1X)

Split (HR), súkrom. zb. → obraz Alojz Gonzaga c113 X.

St. Andrä a.d. Traisen (A), far. kostol
 Boč. oltár → Sv. Ján Nepomuk x27 (anjelici f152.1x5, m283.1X; + dvojica anjelov
c118.2X; + letiaci anjelik b063.3); + Anjel s palmovou ratolesťou v olt. nadstavci → m284 b

St. Florian (A), kláštor s kostolom augustiniánov
 Klenbové fresky v kostole → f152X (dvaja anjeli f152.1.2X; anjel 3x630x2X; Sv. Florián f152.2X);
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie (anjel 3x630 e);
 Fresky: → v sakristii prelatúry s444X;  → v audienčnej sále cis. rezidencie kláštora c122.1X;
 Zbierky kláštora: → rytina Maria Victoria m269;  → rytina Nanebovzatie P. Márie (anjel m285);
 → reliéf Snímanie z kríža m312 m

St. Gallen (CH), biskupstvo → skica k olt. obrazu Posledné prijímanie sv. Márie Magdalény x36

St. Georgen / Längsee (D), far. kostol St. Georg → hlav. oltár Juraj s drakom x11X

St. Georgen am Leithagebirge (Lajtaszentgyörgy, A), kostol sv. Juraja
 Nást. maľba → Posledný súd s437X

St. Johann in Tirol (A), far. kostol → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk s441X

St. Paul (Korutánsko, A), kláštor → perokresba Matka s dieťaťom a003X

St. Peter im Schwarzwald (D), klášt. kostol benediktínov
 Fresky: → Premenenie Pána na hore Tabor r366X;  → Anjelský koncert x05X

St. Pölten (A), Dóm
 Klenbová freska → Archanjel Michael x48 f;  + Olt. obraz → Sv. Augustín (anjel p349.1X;
letici anjelik 3x635 b);  + Obraz → Sv. Sebastián s429x2 c

St. Pölten, Bisk. rezidencia (Diecézne múzeum)
 → freska klenby býv. knižnice (anjel podpierajúci oblak x35X)
 Obrazy: →  Dolorosa x39;  → Sv. Florián 3x613 d;  → Sv. Ján a Pavol 3x615 c;  → Smrť
 sv. Jozefa m272X;  → Michael Archanjel x48 f

St. Pölten, NÖ Landesmuseum → skica Triumf Krista t489;  → skica Videnie sv. Alžbety x40

St. Pölten, mest. dom → fasádová freska Sv. Florián m292

St. Ulrich in Lavantal (A), kat. kostol
 → klenbová freska Nanebovzatie P. Márie (anjeli v oblakoch t487.1X, x34X)

St. Wolfgang (A), klášt. kostol → nást. maľba Nanebovzatie P. Márie r413.3X

Stadthagen (D), radnica → obraz Spravodlivosti (Posledný súd s437X)

Stams (D), klášt. kostol → boč. oltár Maria Hilf 1x568X

STARÁ HALIČ, kat. kostol → boč. oltár Pieta d141 b

STARÁ ĽUBOVŇA, far. kostol
 Boč. oltár → Sv. Anton Pad. s Ježiškom m317X;  → reliéf Sv. Hieronym (na boč. oltári
 Sv. Kríža) m327x2 b

STARÁ TURÁ, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie r413.1 a;  + boč. oltár → Sv. Jozef Pestún m312x2 a

Stein (Krems am Donau, A) → olt. obraz sv. Mikuláš s430x5

Stein an der Traun (D), kaplnka sv. Jána Nep. → freska kupoly (letiaci anjel b057.1X)

Steinhausen (D), pútny kostol
 → freska klenby (putti b059.31X; Anjelský koncert f152.1.3X; anjel p355.1X);  → hlav. oltár r399X

Sterzing / Vipiteno (It), kat. kostol → obraz Zasnúbenie P. Márie w552X

Stetteldorf am Wagram (A), far. kostol sv. Jána Krstiteľa
 → olt. obraz Martýrium sv. Barbory 3x612 d;  → obraz Maria Hilf a sv. Leonhard 1x568X

Steyr (A), pútny kostol Christkindl → freska Assumpta s anjelmi (letiaci anjel x08.1 a)

Stockholm (Švéd.), Nationalmuseum → skica k freske Obrátenie Pavla s443

Stötten am Auerberg (D), far. kostol St. Peter und Paul
 → klenbová freska b056X (dvojica anjelov g196.4X; anjeli g197.1X);  → freska Zasnúbenie
 P. Márie v498X

STRÁNE pod Tatrami, kostol sv. Martina → obraz "Memento mori" 1x587 a

Strass (A), kat. kostol → olt. obraz Zvestovanie P. Márii w543 (archanjel Gabriel 3x632 d)

Straßburg (A), kat. kostol
 Hlav. oltár → Oslávenie sv. Mikuláša (anjel b027.1X; anjelici m283.1X)

Strážnice (CZ), piaristický kostol Najsv. Trojice
 Boč. oltáre: → Sv. Jozef Kalazanský g184X (anjelici c118.1X; b063.1X);  → Videnie sv. Antona
 Pad. (anjel c119.1X)

Strážnice, far. kostol sv. Martina → hlav. oltár Sv. František Sales m285x4X

Strobl (A), St. Sigismundkirche → hlav. oltár Najsv. Trojica t484X

STROPKOV, far. kostol najsv. Kristovho tela a krvi → hlav. oltár Posledná večera r404x2 a

Střelice u Brna (CZ), kat. kostol → hlav. oltár Najsv. Trojica t484X

STUDENEC, kostol sv. Jozefa → obraz Michael archanj. 3x624 b; x48 j

Stuttgart (D), Staatsgalerie, Graphische Sammlung
 Príprav. kresby: → Posledný súd s437;  → Kristus na hostine v dome farizeja Šimona l263x3X;
 Rytinové albumy: → f152 (C. Ferri);  → v534 (S. Vouet)

Stuttgart, (Hist. múzeum?) → obraz Kristus apatiekár 3x606X

SUČANY, kat. kostol → boč. oltár Sv. Ján Nepomuk v505 a

Supraśl (PL), Múzeum ikon → ikona Sv. Lukáš Evanj. k244x2X

Sümeg (H), kostol františkánov → boč. oltár Ján Nepom. spovedá kráľovnú 3x616 i

Svatý Kopeček u Olomouce (CZ), pútny chrám
 Freska → Europa v pendantíve (putto s knihou c118.1X; b063.1X)

SVÄTÝ ANTON, kaštieľ (Múzeum):
 Kaplnka, fresky klenieb: → Anjeli nad oltárom b057.1 a, b059.3 a;  → Starý a Nový zákon
b056 a (dekoratívne orámovanie b060.2 a);  → Triumf Cirkvi b053 a (archanjel b058.3 a;
iluzívna architektúra kupoly b060 a);
 Olt. obraz  » Nanebovzatie P. Márie (anjel na oblaku b052.1 a; apoštoli p343 a; p344x3 a;
anjelik c118.3 a; P. Mária, apoštoli a dvojica anjelikov p347 b)
 Aleg. fresky schodiska (Junona, Flora, putto) → b062.1-3 a;
 Fresky fasádových tympanonov: → Maria Hilf a moroví sv. 1x568 c;  → slnečné hodiny
 (letiaci anjelik 3x636 a)
 Obrazy v salóne: » jazdecké vojenské výjavy: r419.1-3; r420.1-2;  → maľovaný paraván s430x3 a;
 → galantné výjavy v parku b085 a, b086 a
 Múzeum: → séria portrétov uhor. šľachticov w544 b

SVÄTÝ ANTON, kaplnka sv. Jána Nepom. → freska klenby Boh Otec (anjel g197.1 d)

SVÄTÝ ANTON, far. kostol sv. Antona Opáta → boč. oltár Kristus na kríži 3x602x2 a

SVÄTÝ ANTON, cirkev. majetok
 Obrazy: → Zasnúbenie sv. Kataríny m310 a;  → Sv. Príbuzenstvo b068 a;  → Anjel Strážny r379 a;
 → Sv. Ján a Pavol 3x615 a

SVÄTÝ JUR, kostol sv. Juraja
 → epitaf s reliéfom (anjeli na rebríku do neba a017 b; stojaci anjel v524x2 b)

SVÄTÝ JUR, kostol najsv. Trojice s kláštorom piaristov
 Klenbová maľba kaplnky sv. Jána Nepom. (anjel c119.1 a; dvojica anjelikov s relikviárom x31 a)
 Olt. obraz → Sv. Jozef Kalazanský pred P. Máriou r389 a;  obraz → Sv. Jozef Kalazanský m265 a

SVÄTÝ JUR, kaplnka (?) → olt. obraz Sv. Jozef s Ježiškom a009 c

Sveti Petar u Šumi (HR), kat. kostol → olt. obraz Oslávenie sv. Pavla Pustov. (anjel b064.1X)

SVIDNÍK, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry → kresba (kópia) Posledná večera r404x3 a

Szamotuły (PL), býv. kapitulný kostol → obraz sv. Karol Boromej. x58X

Szczecin (PL), kostol sv. Jakuba → obraz Posledný súd s437X

Szeged (H) Alsóváros, kostol františkánov → obraz Fons pietatis b077 c

Szeged, Móra F. Múzeum
 Štúdie a návrhové kresby J. L. Krackera: → Smrť sv. Jozefa m272 a;  → Archanjel Michael r372X;
 → Oslávenie sv. Ondreja apošt. p358.1 a;  → Narodenie P. Márie m276 a;  → Pieta x61 d;
 → Videnie sv. Jana Kanty, dve verzie (dvojica putti s knihou p359x5 a; c118.1 c; b063.1 c);
 Univ. tézy → Pražské Jezuliatko 1x559

Székesfehérvár (H), kostol pôv. karmelitánov → freska Kristus na kríži r415 c

Székesfehérvár, kostol sv. Jána Nepomuka, pôv. jezuitský (cisterciti)
 Boč. oltár → Sv. Anton Pad. t483X;
 Kaplnka sv. Alojza → olt. obraz Sv. Alojz Gonzaga 3x616x5.2 c; → freska klenby 3x630x2 d

Székesfehérvár, kostol (?)
 Oltár → Nanebovzatie P. Márie (apoštoli g196.1X);  → Smrť sv. Jozefa x40x2 b

Szendrő (H), kat. kostol, býv. františkánsky
 Olt. obrazy: → sv. František Assis. 3x614 b; + → Sv. Barbora 3x621 b

Szentgál (H), far. kostol → olt. obraz Narodenie P. Márie p359X

Szentgotthárd (H), kostol opátstva cistercitov → boč. oltár Smrť sv. Jozefa (anjel c119.1X

Szeroka (PL), far. kostol Všetkých sv. → hlav. oltár Všetci sv. (sv. Ján Nepomuk m291X

Szigetvár (H), far. kostol → olt. obraz Sv. Ján Nepom. (z Türbék) p323X

Szombathely (H), kostol býv. jezuitský → freska hlav. oltára Apoteóza sv. Jána Nepom. m291X

Szombathely, kostol sv. Martina → obraz Smrť sv. Jozefa t482X

Szombathely, Biskupský palác → skica k olt. obrazu Najsv. Trojica (anjeli g196.4 e)

Š

ŠAHY, far. kostol
 Boč. oltár → Sv. Jozef Pestún b061 a;  + Olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (→ SBM)

ŠAMORÍN, far. kostol (pôv. kláštorný kostol paulánov)
 Fresky: → iluzívny hlav. oltár h206 a
 Boč. oltáre: » Oslávenie sv. Jána Nepom. (anjelik s knihou c118.1 a; b063.1 a; anjel c119.1 b;
so zopätými rukami w547.2 a);  → Vyučovanie P. Márie p354 c;  → Sv. František Sales m285x4 a

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, niekdajší letný kaštieľ Szirmayovcov
 → výmaľba interiérov o321x2 a, t489x1.1-2

ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
 Fresky: → klenby lode (anjel s krížom f152.1.5 b; anjel s Veraikonom 3x629 c; ador. anjel 3x632 f);
 → klenba presbytéria (anjel v oblakoch x34 a); → Anjelský koncert nad chórom (trubač x15 a;
putto s tympanmi t488 b);
 Fresky v boč. kaplnkách: → anjeli v oblakoch p357.1X; x16 a; t487.1 b; f152.1 g; p359x2 a;
 Medailóny: → Smrť sv. Jána Nepomuka m232 b; → Sv. Ján Nepomuk spovedá kráľovnú p336.1 a;
 → Archanjel Rafael s Tobiášom g171x2 a
 Klenba refektára: → Noeho ďakovná obeta g163 a
 Boč. oltáre: → Apoteóza sv. Pavla Pustovníka t487.2 b;  → Oslávenie sv. Jána Nepomuka
 (putto s fakľou a démon a014.1 a);  + Býv. oltárny obraz → Anjel Strážny s431 b
 Reléf na tabernákule: → Snímanie z kríža m312 r;
 Reliéfy na parapete chóru: → Zvestovanie P. Márii m313 c;  → Obetovanie v chráme b088 b;
 → Útek do Egypta j224x2 a
 Obraz v býv. kláštore:  → Sv. Tomáš Akvinský o318x4 a

ŠENKVICE, far. kostol → hlav. oltár Vyučovanie P. Márie p354 c

ŠIMONOVANY (Partizánske-), kaštieľ
 Obrazy: → Jákobov sen v524x2a;  → Vzkriesenie Lazara c097x2a

ŠINDLIAR, kat. kostol
 Epitaf Sťatie sv. Jána Krstiteľa (= HM SNM Bratislava) m300 a;  → epitaf/oltár Premenenie
 na hore Tabor (= VsM Košice) v514x1 a

ŠIŠOV, far. kostol Povýšenia sv. Kríža → obraz z hlav. oltára m292 a

Šmarje pri Jelšah (St. Marein, Slo), kostol sv. Rocha
 Fresky: → Triumf Cirkvi a053X; → Sv. Ján Nepomuk (anjeli na oblakoch p359x2.1X)

Šmartin pri Kranju (Slo), kat. kostol
 Olt. obraz → Vyučovanie P. Márie r398X;  → obraz Sv. Jozef Pestún v olt. nadstavci a013X

Šmartno v Tzhinju (Slo), far. kostol sv. Martina → obraz Korunovanie tŕním a025.3X

ŠPANIA DOLINA, kostol → obraz Anton Pad. f151 b

ŠTEFULTOV, far. kostol sv. Anny
 Boč. oltár → Archanjel Michael x48 j;  + obraz → Smrť sv. Františka Xavera 1x577 c

ŠTEFULTOV, kaplnka sv. Ondreja (= SBM Ban. Štiavnica)
 → olt. obraz Oslávenie sv. Jána Nepom. (anjel b064.1X);  → obraz Sv. Alojz Gonzaga w550 c

Štěpánov (CZ), kostol sv. Vavrinca → obraz Sv. Augustín c118.1X (b063.1X)

Šternberk na Moravě (CZ), kláštor? → obraz Sv. Jozef Pestún b061X

ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol (pôv. klášt. kostol hieronymitánov)
 Hlav. oltár: → Sv. Jozef Pestún (anjel z oblakov b052.1 d);
 Boč. oltáre: » Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu (matka s dieťaťom j225 b; žobrák j227 b;
portrét muža p346x2 a);  → Vyučovanie P. Márie (anjel z oblakov b052.1 b);  → Sv. Hieronym,
 sv. Augustín a hieronymitáni x28 a

ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
 Tabuľové maľby  » oltára Narodenia: → Zvestovanie P. Márii v512 a; → Klaňanie pastierov a003 a;
 → Klaňanie Troch kráľov 1x562 a;  → Posledná večera m303 a;  → Bičovanie Krista s461 a;
 → Ukrižovanie g194 b (Sv. Ján Evanj. s438.1 b; P. Mária v518.1 b);  → Zmŕtvychvstanie g171 a;
 → Nanebovstúpenie Krista v511 a;
 Epitaf J. Gelitnika → Zmŕtvychvstanie c115 a;  → Jonáš a veľryba m297 a;  → Sv. Ondrej v526 a

Šumperk (CZ), klášt. kostol → obraz Dobrá pastierka k235X

Šumperk, Muzeum → obraz Vyučovanie P. Márie a016X

ŠVEDLÁR, far. kostol sv. Margity Antiochijskej
 Hlav. oltár → Sv. Margareta 3x621 d (dvojica anjelikov m269.1 b)

Świecie (PL), far. kostol → obraz Posldný súd s437X


T

Tacherting (D), kat. kostol → klenbová freska (anjel s atrib. b027.1X)

TAJNÁ, far. kostol → boč. olt. Vyučovanie P. Márie t470 a

Tállya (H), far. kostol → obraz sv. Václav (sediaci anjel x02)

Tannheim (D), far. kostol → freska Posledný súd s437X

Tapfheim (D), klášt. kostol St. Peter → freska Oslávenie sv. Bernarda z Clairvaux (anjel g187)

Tarnopol (Ukr), kostol dominikánov → klenbová freska (Najsv. Trojica s anjelmi g197X)

Tata (H), býv. kostol kapucínov
 Olt. obraz → Immaculata x02;  → Maria Hilf na zad. strane oltára 1x568X

Tata, Kuny Zsigmond Múzeum → olt. obraz Sv. Jozef Kalazanský (= Budapest) r389X

Tatenice (CZ), kaplnka P. Márie Ochrankyne → klenbová freska b055X

Tauberbischofsheim (Esslingen, D), Skt. Lioba-Kirche
 Olt. obraz → Apoteóza sv. Lioby (letiaci anjel c119.1X)

Tegernsee (D), kat. kostol → freska Klaňanie Troch kráľov v534X

TEPLIČKA na Spiši, filiálny kostol Narodenia P. Márie → boč. oltár Sv. Rodina r368x3 a

TEPLIČKA nad Váhom, kat. kostol
 → maľby na klenbe: Sv. Ján Evanjelista v525.1 a;  → klenba kaplnky pri kostole p360.1 c

TERCHOVÁ, kostol sv. Martina → obraz Najsv. Trojica r408 h

Těrlicko-Kostelec (CZ), kat. kostol
 Olt. obraz → Sv. Ján Nepomuk s441X;  → obraz Nanebovzatie P. Márie (anjel w547.2X)

TESÁRSKE MLYŇANY, kat. kostol → hlav. oltár Zvestovanie P. Márii b087 b

Tétszentkút (H), pútny kostol
 Hlav. oltár → Maria Hilf 1x568X; → býv. oltárny obraz Alegória Spasenia x17

Thalhofen (D), far. kostol → freska presbytéria Kristus u farizeja Šimona b054X

Tiefenbach (D), kaplnka sv. Kríža → obrazy Krížovej cesty 3x600X

Timişoara (RO), Dóm → hlav. oltár Sv. Juraj (anjel p357X)

Tisnice (CZ), far. kostol → freska Boh Otec s anjelmi c37X

Titel (Srb), kat. kostol → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie a012X

Tittmoning (D), far. kostol St. Laurentius → olt. obraz Archanjel Michael x48 e

Tittmoning, Heimatmuseum → skica Videnie sv. Alžbety x40

Toledo (USA), Múzeum → obraz Odpočinok na úteku do Egypta x26X

TOPOĽČANY, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
 → boč. oltár Sv. Ján Nepomuk putuje k Paládiu p336.2 b;  → obraz Sv. Karol Boromej. x56 a

TOPOĽČIANKY, Zámok
 Maľby na príborníku: → Zvestovanie Panne Márii g178 a;  → Klaňanie pastierov r367 a
 Obrazy v zámockej kaplnke → Madona b035x2 a; m317x2 b;  → Premenenie Pána r366 e

TOPOREC, far. kostol sv. Filipa a Jakuba
 Obrazy: → Sv. Eustach martýr u491 e;  → Archanjel Michael 3x624 a; x48 j;  → Posledná večera
r404x4 a (nakláňajúci sa Judáš g192.1 c)

TOPOREC, kostol ECAV
 Maľby na parapete empory: → Kristus pred Kaifášom w539.4 a; → Ecce Homo r417x2 a;
 → Kristus odsúdený r417x2 a

Torino (It), oratórium S. Filippo Neri → olt. obraz Sv. Filippo Neri pred Immaculatou c118

Toruń (PL), kostol P. Márie → obraz epitafu Posledný súd m311X, s437X, s458X

Toulouse (F), Musée des Augustins → obraz Oplakávanie pod krížom j226

Tours (F), Katedrála sv. Martina → olt. obraz Sv. Martin uzdravuje posadnutého j223

Tovačov (CZ), zámocká kaplnka → obraz "Pax Vobis" w538

Tösens (D), far. kostol → olt. obraz Oslávenie sv. Vavrinca (dvojica anjelikov c118.3X)

Trabuschgen (A), zámok → freska na klenbe sály (olympské božstvá v537X)

Trapani (I), Santuario dell´Annunziata → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie m271X

Trauchgau (D), far. kostol → freska na klenbe lode (dvojica anjelov f152.1.1X)

Trautenfels (A), zámok
 Klenbové fresky: → Apolón a Koronis b040 b (Koronis c123 c);  → Kadmos a Aténa b038 b;
 → Paridov súd r417X;  → Jupiter v537X;  → Hry detí h215 a

TREBIŠOV, far. kostol (pôv. pavlínsky)
 Maľby na klenbe lode: → Sv. Anton a Pavol Pustov. f163 b;  → bitevné výjavy 2x595 a

TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
 Klenbové maľby: → Najsv. Trojica a anjeli g197 a (dvojica anjelov s krížom g197.2 h,
letiaci anjel g197.1 a); + Iluzívny hlavný oltár (→ Iustitia? g175.3 a);
 Obraz na hlav. oltári → Zázrak sv. Ladislava (anjel a anjelici na oblakoch x59x2 a)
 Záves. obraz → Kristus na kríži 3x602x2 b

Treffen (D), far. kostol → obraz Nanebovzatie P. Márie r413.11X

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE, kaplnka niekdajšieho kaštieľa
 Fresky klenieb: → Anjeli s krížom x20;  → Sv. Augustín v pendatíve (a skica) x19
 Boč. oltár → Videnie sv. Antona Pad. x22

TRENČÍN, kostol piaristov (pôv. jezuitský sv. Františka Xavera)
 Fresky: → iluzívna kupola p360.1 a;  + obraz na boku klenby: → Sv. Alojz Gonzaga 3x616x5.2 a;
 » Klenby bočných kaplniek: → anjeli na oblakoch f152.1 f; f152.1.1 b; f152.1.3 a; f152.1.4 b;
f152.1.5 d;  + Klenba oratória: → Oslávenie sv. Juraja u491 c;
 Obrazy v boč. kaplnkách: → Sv. Ladislav zakladá kostol f154 a;  → oltár Sv. Jozef Pestún (letiaci
 anjelik so stuhou
f154 b);  → Sv. Rodina (P. Mária s Ježiškom 1x573 c; Jozef x26 a);  → Sv. Ján
 Nepomuk 3x616x4 b; → Sv. Jozef Kalaz. m266 a; → Sv. Alojz Gonzaga w541 a; w550 a; s428 c;
 → Apoštol Júda Tadeáš 1x579 b;  → Maria Hilf 1x568 b(?)

TRENČÍN, býv. jezuitský kláštor → nást. maľba refektára: Posledná večera f160x2 a

TRENČÍN, Trenčianske múzeum
 Obrazy: → "Augustana Confessio" 1x588 a; → Aleg. spasenia h200 a; → Arcivojvoda
 Jozef m306 b

TRENČÍN, kaplnka sv. Anny → obraz Immaculata (novodobá kópia) m317X

TRENČÍN - Orechové, kat. kostol → hlav. oltár Štefan a Patrona Hungariae 3x627 b

Trento / Trient (It), Carmelitani all Laste → olt. obraz Odpočinok na úteku do Egypta x26

Trento, Museo Castello di Buonconsiglio → skica k olt. obrazu 12ročný Ježiš v chráme x43

Treviso (It), Palazzo Orsetti Dolfin Giacomelli → freska Hry detí v sále h215 e

Třebíč (CZ), kostol sv. Prokopa → obraz Ukrižovanie t477 c

TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa (Katedrála)
 Freska na klenbe presbytéria → Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom (Herodes na tróne f161x2 a)
 Nást. maľby v boč. kaplnkách: → Ukrižovanie (Mária a Ján Ev. pod krížom a004 a);  → Sv. Alojz
 Gonzaga r405 a; → Premenenie Pána v514x2 a; → Sv. František Xaver na mori s462 a
 (m301x2 a);  → Smrť sv. Františka Xavera 1x577 a;  → Potvrdenie Spoločnosti Ježišovej
 pápežom Pavlom III. r405x2.1 a;  → Sv. Ignác z Loyoly píše Duchovné cvičenia r405x2.2 a;
 Obrazy: → Prijímanie apoštolov p353 c;  → Zmŕtvychvstanie Krista b042 a;  → Apoteóza sv. Jána
 Nepomuka (fig. komparz x40.2 a);  → Martýrium sv. Štefana p325 a;  → Nanebovzatie P. Márie
 (apoštoli g196.1 b, p347 d)

TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
 Oltáre: → Sv. Dorota g182 a;  → Prijímanie apoštolov p353 b;  → Sv. Ján Nepomuk 3x616x4 c;
 → Všetci svätí (mučeníci v popredí r397 b);  → Archanjel Michael u492 c;
 Obrazy: → Sv. Jozef Pestún 3x617 a;  → Sv. Terézia z Ávily r370 b;  → Archanjel Michael r372 e
 Reliéf na antependiu  → Zvestovanie P. Márii g188x3 b

TRNAVA, kostol sv. Jozefa (pôv. kláštorný kostol pavlínov)
 → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk s441 a;  → obraz Sv. Florián u491 g

TRNAVA, kostol sv. Jakuba St. s kláštorom františkánov
 Hlav. oltár → Apoteóza sv. Jakuba u491 d;  + Obraz → Zvestovanie P. Márii z boč. oltára
 (P. Mária g188x3.1 b);  → Fons Pietatis v sakristii b075x4 a;  → Videnie sv. Antona Pad. x04 b

TRNAVA, kostol sv. Anny (klášt. kostol uršulínok) → obraz Kristus na Olivovej hore g188x6.1 a

TRNAVA, Arcibiskupský palác (šlachtický konvikt)
 Obrazy: → Smrť sv. Františka Xavera 1x577 b (anjelik m282 a; dvojica anjelikov x36 a);
 → Nanebovzatie P. Márie (apoštoli p347 d);  → Sv. Ján Nepomuk na modlitbách p323 b
 Kaplnka sv. Kríža: → freska kupoly (dvojica anjelov c118.2 a; anjel c119.1 c);  → Zjavenie
 sv. Jána Ev. a020 a

TRNAVA, Seminár sv. Štefana
 → fresky kaplnky (anjel podpierajúci oblak x35 a; Sv. Ján Evanjelista x53 a)

TRNAVA, meštiansky dom (Štefánikova 37) → štukový reliéf na klenbe x60 b

TRNAVA, ZsM - Západoslovenské múzeum
 Obrazy: → Noli me tangere r384 a (krajina v pozadí b093 a);  → Prijímanie apoštolov p353 d
 (anjel p359x2 c);  → Sv. Ján Kapistrán (dvojica anjelikov v oblakoch m308 c);  → Martýrium
 M. Križina 3x622 b;  → Archanjel Michael x48 a;  → Kláštorná práca Sv. Alojz Gonzaga s428 e;
 Múzeum knihy: → ilustrácia Ukladanie do hrobu t474.1 a

TRNAVA, SSV (knižnica Spolku sv. Vojtecha), kniž. ilustrácie: → Zvestovanie P. Márii 1x561

TRNAVA (?) → obraz Sv. Tekla 3x621 g

Troskotovice (CZ), kat. kostol → olt. obraz Najsv. Trojica t484X

Trzebnica (PL), far. kostol → boč. oltár Videnie sv. Bernarda w548X

Třebíč (CZ), kostol sv. Prokopa → obraz Ukrižovanie t477 c

TRSTENÉ, kat. kostol → hlav. oltár Všetci svätí o320 a

TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, kaplnka → obraz Klaňanie pastierov a003 b(?)

TURZOVKA, kat. kostol
 Hlav. oltár → Nanebovzatie P. Márie p347 c;  + Obraz na fare → Sv. Barbora 3x621 a

Tuzsér (H), kaštieľ Lónyayovcov → aleg. freska na klenbe sály g198 a

Türje (H), kat. kostol → hlav. oltár Zvestovanie P. Márii x25 a

TVAROŽNÁ, far. kostol sv. Mateja apošt.
 Hlav. oltár → Oslávenie sv. Mateja (putto s knihou c118.1 g; b063.1 g; anjel držiaci oblak x13A b;
dvojica putti na oblaku x52 a);  + Boč. oltáre: → Krst Krista r373 b;  → Pieta h216 a;
 Obraz → Sv. Eustach t491 e


U

Uciechów (PL), kat. filiálny kostol → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie r413.3X

Uherčice (CZ), zámocká kaplnka → olt. obraz Videnie sv. Antona Pad. u493X

Uherské Hradiště (CZ), klášt. kostol františkánov
 Olt. obraz → Smrť sv. Jozefa t482X;  + Klenba v kláštore: → 12ročný Ježiš v chráme k247X

Uničov (CZ), far. kostol Nanebovzatia P. Márie → obraz Smrť sv. Jozefa x50 a

Uničov, Muzeum baroka
 Olt. obrazy z klášt. kostola: → Sv. Ján Nepomuk h209x3 b;  → Sv. Tekla 3x621X

UNÍN, kaplnka sv. Barbory → olt. obraz Martýrium sv. Barbory 3x612 b

Untersulmetingen (D), St. Otmar → olt. obraz Sv. Ján Nep. a kráľ Václav (letiaci anjel m284.1 c)


V

Vác (H), Katedrála (Dóm)
 Freska hlav. oltára → Magnificat j229X (P. Mária t473X);
 Boč. oltáre: → Sv. Ján Nepom. s430x4;  → Sv. Mikuláš s430x5

Vác, Diecézne múzeum → obraz Sv. Karol Boromejský m309X

Vác, Biskupstvo → obraz tromp l´oeil p340X

Vaduz (Liechtenstein), kniežacie Liechtensteinské zb. → skica Nanebovzatie P. Márie r413.5X

VÁHOVCE, kostol sv. Mikuláša, boč. oltár → Všetci svätí k233 b

Valenciennes (F), Musée des Beaux-arts → obraz Chrámový interiér a006 X

Valesovo (Slo), kat. kostol → obraz Immaculata m305x2X

Valmontone (It), Collegiata S. Maria Maggiore → obraz Archanjel Michael c120x2

Valpovo (HR), far. kostol Nepoškvrneného počatia P. Márie → olt. obraz Maria Victoria m269

Valtice (CZ), far. kostol → hlav. oltár Nanebovzatie P. Márie r413.5

Valtice, klášt. kostol sv. Augustína (Milosrdných bratov) → obraz Sv. Rodina 1x563X

Valtice, zámok → obraz Sv. Mária Magdaléna p628x2

Varaždin (HR), Katedrála (býv. jezuitský kostol)
 Obraz Nanebovzatie P. Márie na hlav. oltári → r413.1X;  → obraz Sv. František Xaver r406.2X

Varšava (PL), kláštor Wizytek (= uršulínok?)
 Obrazy: → Immaculata f155X;  → Vyučovanie P. Márie r398X

Varšava, kostol kapucínov → hlav. oltár Premenenie na hore Tabor r366X

Varšava, kostol Najsv. Spasiteľa → olt. obraz Videnie sv. Bernarda (z Lubiąża) w548

Varšava, MN - Muzeum Narodowe
 Obrazy: → Zvestovanie P. Márii c100X;  → skica Archanjel Michael (padlí anjeli x41 c);
 → skica k freske Privítanie Venuše na Olympe c124 a;  → skica k freske Nanebovzatie
 P. Márie p347X

Varšava-Pyry, far. kostol sv. Petra a Pavla → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (z Lubiąża) w547

Vatikán, Musei Vaticani
 Galleria: → obraz Premenenie na hore Tabor r366;
 Museo Cristiano: → reliéf Snímanie z kríža m312 g

Vatikán, Capella Sistina → freska Posledný súd m311

Velehrad (CZ), kláštor cistercitov,  freska v sale terrene → Mojžišov zázrak s vodou f154x2 c

Velthurns (It), zámok → výmaľba sály v531x2X

VEĽKÁ (Poprad-), kostol ECAV,  obraz v oltárnej predele → Posledná večera w539.1 c

VEĽKÁ LESNÁ(?), kat. kostol → obraz sv. Florián g181 a (= Spišská Stará Ves, kaplnka?)

VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
 » Obraz hlavného oltára: → Immaculata k241 a (sediaci anjel a anjelik g191 d; b075 b;
letiaci anjel a dvojica anjelikov m269.1 a; letiaci anjel vo vrchole g191x2 a)
 Boč. oltáre: → Sv. Jozef s Ježiškom a009 d (kľačiaci anjel a010.1 a);  → Vyučovanie P. Márie
 (kľačiaci anjel a009.1 a; dvojica anjelikov v oblakoch pod Máriou r413.11 c);  → Stigmatizácia
 sv. Františka Assis. t479 d

VEĽKÉ LEVÁRE,  obraz Smrť sv. Anny (z kaplnky v kaštieli?) → 3x611x2 a

VEĽKÉ RIPŇANY, kostol sv. Jána Nepomuka
 Olt. obraz → Sv. Ján Nep. (anjelik s knihou m286x3 a; anjelik m288 c)

VEĽKÝ BIEL, býv. kaplnka sv. Pavla apošt. v kaštieli
 Klenbová freska → Kázanie apoštola Pavla (sediaci muž v popredí k247 b);
 Obraz boč. oltára: → Sv. Ladislav (anjel m285.1 b)

VEĽKÝ ŠARIŠ, kat. kostol, maľba na kazateľnici → Sv. Ján Evanjelista p344 a

Vercana (It), far. kostol → obraz Zoslanie Ducha sv. (apoštoli p343X)

Verona (It), S. Giorgio Maggiore in Braida → hlav. oltár Martýrium sv. Juraja v501

Verona, Museo del Castelvecchio → maľov. zástava Sv. Alojz Gonzaga a Stanislav Kostka b027

Vértessomlyó (H), far. kostol → kupolová freska Najsv. Trojica (anjel p359.1X)

Vesela Gora pri Šentrupertu (Slo), kat. kostol → olt. obraz (dvojica anjelov v oblakoch c118.2X)

Veszprém (H), kostol piaristov
 → maľba na fasáde Sv. Jozef Kalazanský m266X;
 Boč. oltár → Sv. Jozef Kalazanský so žiakmi m266X

Veszprém, Katedrála → zanik. klenbové fresky (anjel podpierajúci oblak w547.1X)

Veţca (RO), kat. kostol → olt. obraz Narodenie P. Márie f162x2X

Vicenza (It), S. Croce → olt. obraz Nesenie Krista do hrobu b034

Viedeň (A) » Wien

Vierzehnheiligen (D), far. pútny kostol Nanebovzatia P. Márie → olt. obraz Obrátenie Pavla s443X

VÍGĽAŠKÁ HUTA, far. kostol → hlav. oltár Sv. Martin bisk. x19 a (sediaci anjel s atrib. x02)

Vilsbiburg (D), pútny kostol → olt. obraz Maria Hilf 1x568X

Vinji Vrh pri Šmarjeti (Slo), kat. kostol → obraz Smrť sv. Jozefa (dvojica anjelov v oblakoch c118.2X)

VINOHRADY nad Váhom, kostol Navštívenia P. Márie → boč. oltár Narodenie P. Márie f162x2 a

Vipava (Slo), far. kostol sv. Štefana → fresky Justitia, Charitas b059.2X

Višnjica (Slo), kat. kostol → klenbové fresky presbytéria (Zvestovanie, Navštívenie) b064X

VIŠŇOVÉ, far. kostol → hlav. oltár Navštívenie P. Márie v502 am267 c

Vivières (F), far. kostol Notre Dame → olt. obraz Zvestovanie P. Márii d131x3X

Vizovice (CZ), zámok → obraz Premenenie Pána v kaplnke r366X

VOJŇANY, kostol sv. Kataríny Alex. → boč. oltár Sv. Barbora 3x621 h (zo Spišskej Belej)

VRAKÚŇ, far. kostol sv. Jakuba St. → boč. oltár Krst Krista s430x2.1 a

VRANOV nad Topľou, far. kostol (pôv. klášt. kostol pavlínov)
 Freska na klenbe presbytéria → Narodenie P. Márie (ženy v popredí g173 b);
 Freska schodiska: → Sv. Pavol Pustov. f163 c

Vranov u Brna (CZ), pútny far. kostol Narodenia P. Márie → olt. obraz Trojica t484X

Vratislavice nad Nisou (CZ), kat. fara → býv. olt. obraz Zvestovanie P. Márii g188x3X

VÝBORNÁ, kat. kostol → hlav. oltár Ukladanie do hrobu v nadstavci b031 d

VYHNE, far. kostol sv. Michala archanjela
 Hlav. oltár → Archanjel Michael x48 m (+ kompar. 3x624.2);  + Boč. oltár → Nanebovzatie
 P. Márie r413.12 b;  + Obraz → Ukrižovanie 3x600x2 a

VYŠNÁ BOCA, kostol? → obraz Ukrižovanie p326 a

VYŠNÉ RUŽBACHY, kat. kostol → boč. oltár Korunovanie P. Márie x14 a (anjel x20X)

VYŠNÝ MEDZEV, kat. kostol → boč. oltár Sv. Ján Nepom. m289 a

Vyšší Brod (CZ), klášt. kostol cistercitov Nanebovzatia P. Márie
 Hlav. oltár → Zmŕtvychvstanie h207X;
 Obrazáreň kláštora: → obraz Sv. Kozma a Damian t485X


W

Waidhofen (D), far. kostol → freska Nanebovzatie a Korunovanie P. Márie (anjel b064.1X)

Waitzenkirchen (A), far. kostol → olt. obraz Maria Hilf 1x568X

Wald (CH), far. kostol
 Fresky: → Oslávenie sv. Mikuláša (dvojica anjelikov b118.3X);  → Abrahám obetuje Izáka t475X

Wald (D), St. Bernhard → freska klenby (anjeli na oblakoch p359x2.1X)

Walkersaich (D), kat. kostol → iluzív. kupola na klenbe kaplnky b060X

Wallenhausen (D), far. kostol St. Moritz
 Freska presbyt.: → Najsv. Trojica b058.1X;  → Immaculata b070X

Wang (D), far. kostol, klenbové fresky: → Assumpta r371X;  → Najsv. Trojica r408X

Wasserburg am Bodensee (D), far. kostol → olt. obraz Zmŕtvychvstanie v497X

Wasserburg bei Pottenbrunn (A), zb. kniežat Salm-Salm
 → obraz Mária so svätcami (sv. Karol Boromejský m274.2X);  → skica Najsv. Trojica t484X

Węgrów (PL), kostol → freska Kristus u farizeja Šimona b054X

Weilheim an der Teck (D), evang. Stadtpfarrkirche Sankt Peter, nást. maľba Krst Krista r387X

Weingarten (D), far. kostol St. Martin und Oswald
 → klenbová freska f152X;  + olt. obraz Sv. Ján Nepom. (dvojica anjelikov m275 a)

Weinsberg (D), kostol → obraz Posledný súd s437X

Welden (D), Hl. Thekla → klenbová freska (dvojica anjelov x118.2X)

Weltenburg (D), kat. kostol → klenbová freska f152X

Werfen (A), kostol kapucínov
 Olt. obraz → Anjeli s obrazom Maria Hilf c119.1X;  → obraz Maria Hilf 1x568X

Wibingen (D), kat. kostol → klenbová freska (dvojica letiacich anjelikov c118.3X)

Wien (A), Österreichische Galerie Belvedere (býv. Barockmuseum ÖG)
 Obrazy a skice: → Kristus na Olivovej hore t486;  → Zmŕtvychvstanie Krista v497X;  → Pieta
x61 b,c;  → Nanebovzatie P. Márie (kľačiaci apoštol Peter r413.12 a);  → Sv. Florián m292;
 → Sťatie sv. Jána Krstiteľa x21;  → Martýrium sv. Ondreja (kôň s jazdcom h224.1X);
 → Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla m293;  → Archanjel Michael t492X;  → Apoteóza Márie
 Terézie m294;  → Mojžiš udiera do skaly 439

Wien, KHM - Kunsthistorisches Museum
 Obrazy: → Krst Krista r373;  → skica Kristus uzdravuje chromého p333;  → olt. obraz Snímanie
 z kríža x30;  → skica Oplakávanie Krista r417X;  → tabuľa Posledný súd m311X; s437X, s458X;
 → Sv. Príbuzenstvo r417;  → Nanebovzatie P. Márie r413.12;  → Smrť sv. Jozefa m273;
 → Martýrium sv. Juraja v501X;  → M. Magdaléna r399;  → Archanjel Michael x48 d; g172;
 → Diana a Aktaeon h208X;  → Lutnista (alegória Jari?) v531X;  → János a Sara Rovin s495;
 Münzkabinett: → reliéf Pieta x61

Wien, Historisches Museum der Stadt (Wien Museum)
 → návrh slávobrány g168 a;  → skica k olt. obrazu M. Magdaléna x36

Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste
 Obrazy: → Sebevražda Lucretie c123 d; → Klaňanie pastierov b082X; → Ukrižovanie t472x2X
 Graphische Sammlungen (Kupferstichkabinett), perokresby: → Zvestovanie P. Márii 1x561;
 → Sv. Matúš evanjelista k232

Wien, Graphische Sammlung Albertina
 Návrh. kresby: → Korunovanie P. Márie (anjel c118.4X); → Immaculata f155X; → Snímanie
 z kríža m312 c;  → Sv. Anton Pad. a Anton Pustov. t483X;  → Extáza sv. Františka Assis. v498x2;
 → Sv. Ján Nepom. 3x616x4 b;  → Odovzdanie kľúčov Petrovi (anjeli na oblakoch p359x2X)

Wien, Erzb. Dom- u. Diözesanmuseum
 → skica Archanjel Michael u492;  → olt. obraz Videnie sv. Antona Pad. (zo Stephansdomu) u493;
 → skica Posledný súd s437X

Wien, Liechtenstein-Museum
 Skice: → Sv. Alžbeta rozdáva alužnu g191  → Nanebovzatie P. Márie r413.5X

Wien, Hofburg → olt. obraz kaplnky Smrť sv. Jozefa m273 (= KHM)

Wien, Hofbibliothek
 Fresky knižničnej sály → Apoteóza Karola VI. g190X (letiaci anjel a anjelik x08.1-2)

Wien, Schönbrunn, zámocká kaplnka
 Fresky: → (letiaci anjel x08.1)
 Olt. obrazy: → Vyučovanie P. Márie p354;  → Oslávenie sv. Jána Nepomuka (anjel p355.1)

Wien I, Domkirche St. Stephan, Stephansdom
 → býv. oltár Videnie sv. Antona Pad. (= Diecézne múz.) u493

Wien I, Curhauskapelle
 Olt. obraz  » Zasnúbenie P. Márie (sv. Jozef b071 a; postava s kandelábrom j225 a; interiér
 chrámu
 b088 a)

Wien I, Rektoratskirche St. Peter, Peterskirche → olt. obraz Archanjel Michael x48 g

Wien I, Annakirche → fresky klenieb (letiaci anjel x08.1)

Wien I, far. kostol St. Michael (Hofpfarrkirche) → olt. obraz Archanjel Michael u492

Wien I, jezuitský kostol (Universitätskirche)
 Fresky: → iluzívna kupola p360.1X;  + Olt. obrazy: → Sv. Rodina (sv. Jozef s Ježiškom x26 b);
 → Mystické zasnúbenie sv. Kataríny Alexandrijskej p362

Wien I, kláštorná lekáreň uršulínok → obraz Kristus apatiekár 3x606 b(?)

Wien I, far. a klášt. kostol augustiniánov St. Augustin
 Olt. obrazy: → Snímanie z kríža x30 a;  → Dvanásťročný Ježiš v chráme (sediaca postava x43 a);
 Obraz → Telo sv. Jána Nepomuka h213

Wien I, kostol dominikánov St. Maria Rotunda
 Boč. oltár → Martýrium sv. Jána Nepomuka (letiaci anjel x12)

Wien I, far. kostol St. Ruprecht → obraz Sv. Ruprecht (anjelici na oblakoch m283.1X)

Wien I, býv. jezuitský kostol Am Hof (zu den neun Chören der Engel)
 Obrazy: → Klaňanie pastierov (v kaplnke sv. Júdu Tadeáša) r402X;  → obraz v kaplnke
 Sv. Františka Regis (sediaca postava x43 a)
 Býv. profesný dom jezuitov → obraz kaplnky Sv. Julius u491;  → Sv. Alojz Gonzaga w550

Wien I, "Pestsäule" am Graben → súsošie Najsv. Trojice 3x611X

Wien II - Leopoldstadt, far. kostol St. Leopold → boč. oltár Krst Krista x29x2

Wien II, kostol Milosrdných bratov hl. Johannes det Täufer
 → obraz Vyučovanie P. Márie (anjel x40.1 c);  → obraz Sv. Rodina 1x563

Wien III, far. kostol St. Rochus u. Sebastian → olt. obraz Martýrium sv. Barbory 3x612 a

Wien III, kostol Saleziánov
 Obrazy: → Sv. František Sales (sediaci anjel v pozadí f165.1X);  → Sv. Ján Nep. (anjel 3x630 g)
 Kláštor: → univ. tézy Oslávenie P. Márie h212; → obraz Fons salutis b077X; → Ecce Homo
r417x2X

Wien III, kláštor alžbetínok, obrazy: → Dobrá pastierka k235X;  → Korunovanie Panny Márie x42

Wien III, kolégium piaristov na Ungargasse → olt. obraz Sv. Jozef Kalazanský l260

Wien IV, far. kostol sv. Karola Boromejského (Karlskirche)
 Olt. obrazy: → Nanebovzatie P. Márie r380;  → Kristus kriesi mládenca a011;  → Sv. Alžbeta
 Portugalská rozdáva almužnu g191;  → Kristus uzdravuje chromého p333

Wien VI, Niklaskirche - býv. kostol sv. Mikuláša na Landstrasse
 Olt. obrazy (= Platt): → Maria Victoria t481;  → Smrť sv. Jozefa t482; x32 a
 Fresky (znič.): → Oslávenie sv. Mikuláša t487.2;  → Triumf Krista t487.1

Wien VI, far. kostol Maria Hilf (Barnabitenkirche)
 Boč. oltár → Oslávenie sv. Jána Nepom. x20X;  + Koncha presbytéria: → Prijatie P. Márie v nebi
 (anjel x34X)

Wien VIII, far. kostol, býv. trinitársky Najsv. Trojice (Alser Kirche)
 Freska → Sv. Ján z Mathy a Felix z Valois m314X

Wien VIII, kostol piaristov Maria Treu → séria grafík (Sv. Ján Nepomuk) m288-291

Wien XIII, far. a pútny kostol Maria Hietzing
 Kupola presbytéria → m283.1X;  + Klenba lode: → Narodenie P. Márie m276X;  → Navštívenie
 P. Márie m267X;  → Klaňanie Troch kráľov m268X

Wien XV - Reindorf, far. kostol Najsv. Trojice
 Olt. obraz → Sv. Jozef (z kostola dominikánov St. Dorothea) a010

Wien XVI, Neulerchenfelder Kirche → olt. obraz Smrť sv. Jozefa x40x2 a

Wien XVIII - Pötzleinsdorf, kostol St. Ägydius → obraz Sv. Juraj x11.2 (1x580)

Wien XIX - Josefsdorf, filiál. kostol sv. Jozefa (býv. kamaldulský) na Kahlenbergu
 Obraz → Oslávenie Sv. Romualda m285 a (anjel podpierajúci oblak m285.1 c; anjelik l254.1 a)

Wien XX - Hirschtetten, far. kostol → olt. obraz Immaculata (anjel na oblaku g191 d)

Wiener Neustadt (A), Dóm → boč. oltár Klaňanie pastierov s453X

Wiener Neustadt, Leopoldskirche
 Boč. oltár → Stigmatizácia sv. Františka u494;  + Obraz → Vyučovanie P. Márie x57.1 c

Wierzbice (PL), kostol → olt. obraz Posledná večera v516X

Wildemart (D), kostol → stropná maľba Assumpta r4313.11X

Wilhering (A), kláštor a kostol
 Obraz hlav. oltára → Nanebovzatie P. Márie a skica v obrazárni kláštora a012.1

Wilno (PL), kostol sv. Petra a Pavla → socha Immaculaty f155X; → reliéfy Evanjelisti l252X

Wilten (Innsbruck, A), bazilika
 Boč. oltáre: → Zasnúbenie sv. Kataríny x10;  → Sv. Ondrej apošt. d132

Winklam (A), far. kostol → boč. oltár Smrť sv. Barbory 3x612 e

Włodawa (PL), kostol býv. pavlínsky,  fresky: → Immaculata g188x2X; → Najsv. Trojica g197X

Wörishofen (D), St. Justina → klenbová freska (anjeli na oblakoch g196.3X)

Wrocław (PL), Katedrála sv. Alžbety → obraz Immaculata f155X

Wrocław, kostol sv. Vojtecha → kupola kaplnky f152X

Wrocław, kostol sv. Antona → hlav. oltár Videnie sv. Antona Pad. (Ježiško a anjelici f151X)

Wrocław, kostol sv. Kríža
 → obrazy Krížovej cesty g180X;  → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (anjeli w547.1X)

Wrocław, kostol Najsv. Trojice (klášt. Milosrdných bratov)
 Boč. oltár → Sv. Ján z Boha (dvojica anjelikov m275 d)

Wrocław, kostol (?) → freska Anjelský koncert x05X (kompar.)

Wrocław, Muzeum Narodowe → skica Videnie sv. Bernarda w548

Wrocław-Widawa, far. kostol sv. Anny → obraz Vyučovanie P. Márie (Wrocław) a016X

Würzburg (D), Mainfränkisches Museum → skica Najsv. Trojica s anjelmi g197X

Würzburg, Martin-von Wagner Museum → tabuľová maľba Vzkriesenie Lazara s438x2X

Wyhl am Kaiserstuhl (D), far. kostol St. Blasius
 Boč. oltár → Sv. Rodina (anjeli c118.2X; anjelici c118.3X)


Z, Ž

ZABREŽ, drevený kat. kostol (= Múzeum oravskej dediny Zuberec)
 Olt. obraz → Sv. Alžbeta rozdáva almužnu g191 b (letiaci anjelik b075 c)

Zábřeh (CZ), far. kostol → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk m291X

Zagreb (HR), Katedrála Nanebovzatia P. Márie → obraz Klaňanie pastierov v509X

Zagreb, Strossmayerova galerija, obrazy: → Pieta s anjelmi d141X;  → Lót s dcérami r391X

Zagreb, odd. lekárskych vied HAZU → votívny obraz Šebastián p327X

Zagreb, Decézne múzeum → obraz Martýrium Šebastiána p327X

Zagreb - Nova Ves, kostol sv. Jána → fresky kaplnky sv. Kríža g197.2X, p359x2.1X

Zalaegerszeg (H), Göcseji Múzeum  → býv. olt. obraz Obrátenie Šavla r412 d

Zalaszentgrót (H), far. kostol
 Olt. obrazy: → Maria Victoria t481X;  → Vyučovanie P. Márie x57.1 b

Zankenhausen (D), far. kostol → klenbová freska (dvojica anjelov na oblaku j229.1 b)

Zátor (CZ), far. kostol → obraz 14 sv. Pomocníkov w549X

ZÁVADA (o. Veľký Krtíš), kostol ECAV
 Obrazy oltára: → Zmŕtvychvstanie v500 b;  → Posledná večera c099 b;  → Trojica v504 d

ZÁVADA (o. Topoľčany), kat. kostol → hlav. oltár Archanjel Michael u492 d

ZÁVADKA nad Hronom, kat. kostol → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk x24 b

ZBOROV, far. kostol sv. Margity Antiochijskej → obraz v olt. nadstavci Smrť P. Márie w546x2 a

Zbraslav (Praha-, CZ), kostol sv. Jakuba St. → obraz Ukrižovanie t477X

Zebrzydowice (PL), kostol sv. Michala archanj. → obraz Zvestovanie P. Márii m313X

Zell (Bavorsko, D), far. kostol St. Mauritius
 Klenbová freska → Sv. Jozef (anjeli g196.4X, g197.1X);  → freska Zvestovanie P. Márii
 (Mária 1x561x2X)

ZEMIANSKE KOSTOĽANY, kostol sv. Jána Krstiteľa, boč. oltár: → Nanebovzatie P. Márie x51 b

ZEMIANSKE KOSTOĽANY, kostol ECAV, obrazy oltára: → Trojica v504 e; → Posledná večera v515 b

ZEMPLÍNSKY BRANČ, far. kostol sv. Petra a Pavla
 Obraz hlav. oltára → Apoštoli sv. Peter a Pavol (Peter 3x624x2 a; Pavol b080 b)

Zirc (H), býv. opátstvo cistercitov → freska Zbieranie manny w539X

ZLATÉ MORAVCE, far. kostol → boč. oltár Archanjel Michael r372 e

Znojmo (CZ), Jihomoravské muzeum → skica k olt. obrazu Sv. Ján Nepomuk m291X

Znojmo, dominikánsky kostol Sv. Kríža → boč. oltár Sv. Peter z Verony k236 a

Znojmo, klášt. kostol sv. Hypolita → obraz sv. biskup mučeník (anjelik s modelom kostola 3x636 d)

ZUBEREC, Múzeum oravskej dediny (= Zabrež)

Zug (CH), kláštor → skica k obrazu hlav. oltára Mariahilfkirche v Luzern 1x568X

ZVOLEN, Zámok (SNG) → maľovaný strop sály (cisári a králi) 2x593 e

Zwettl (A), klášt. kostol cistercitov
 Obrazy boč. oltárov: → Sv. M. Magdaléna (dvojica anjelikov x36);  → Videnie sv. Antona
 Pad. t483;  → Cistercit. svätci (letiaci anjel c119.1X)
 Kláštor: → skica M. Magdaléna x36; → model oltára s Nanebovzatím P. Márie b064.1 a

Zwiefalten (D), kostol benediktínskeho opátstva (Münster Unserer Lieben Frau)
 → Oslávenie Immaculaty na klenbe presbytéria (letiaci anjel x119.1X;  → Prijatie Bohorodičky
 v nebi (dvojica anjelov h203X);  + fresky z mariánskeho cyklu nad oratóriami v lodi:
 → Zasnúbenie P. Márie  w552X;  → Maria Victoria m305x2X

Ž

Żagań (PL), býv. kláštor augustiniánov → obraz Nanebovzatie P. Márie w547X

Żagań, far. kostol → freska Ukrižovanie nad triumfál. oblúkom (dvojica anjelikov m269.1X)

Žalostna gora pri Preserju (Slo), pútny kostol → olt. obraz Najsv. Trojica so svätcami b052.1X

Žďár nad Sázavou (CZ), bazilika Nanebovzatej P. Márie a sv. Mikuláša
 → olt. obraz Sv. Cyril a Metod krstia knieža Bořivoja (anjel so zopätými rukami g170X)

Žďár nad Sázavou, kláštor cistercitov → freska na klenbe sály f155X

Žďár nad Sázavou, epozícia NG Praha
 → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk (anjel na oblaku b052.1X);  → skica Smrť sv. Jozefa t482X

Želetice (CZ), kostol sv. Jakuba → olt. obraz Ján Nepomuk x24 a

ŽEMLIARE, far. kostol sv. Ladislava → hlav. oltár Zázrak sv. Ladislava s433 c

Ženeva (CH), súkrom. zb. → obraz Pieta c106 X

ŽIAR nad Hronom, far. kostol Sv. Kríža → obraz sv. Ján Nepomuk 1x578.2 c

ŽILINA, Považské múzeum → olt. obraz Ján Nepomuk (anjelik s knihou c118.1 e; b063.1 e);
 → obraz Ježiš berie na seba kríž h217.3 a

ŽILINA, Považská galéria umenia → obraz Vyučovanie P. Márie x57.1 d

ŽILINA, far. kostol → boč. oltár Immaculata m317X

ŽILINA, kostol sv. Štefana kráľa → boč. oltár Ukrižovanie t477 b

ŽILINA - Bytčica, kostol sv. Imricha → klenová maľba Triumf Cirkvi m296 b

Żyrowa (PL), kostol sv. Mikuláša → boč. oltár sv. Florián m292X

Źółkiewka (PL), far. kostol sv. Vavrinca → klenba presbytéria Immaculata g188x2X

Źórawina (PL), kat. kostol
 Epitaf → Klaňanie pastierov a003X;  → maľba na empore Bičovanie Krista s461X


A - L  ]   [  t o p  ]   [  m e n u  ]